Оценка на риска. (експертен анализ) – Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.


Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ) – Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.


 Текстът насочва вниманието на специализираната аудитория към ефективността на охранителната практика. Коментира правната регулация, формата, предназначението и функциите, очертава целите и реквизитите при оценката на риска. Тя е разгледана като важен функционален елемент от системното гарантиране на сигурност и част от професионалното управление на риска.
  Статия
 охрана, сигурност, риск, оценка, управление


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14613
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/