За фантазния образ в детската изобразителна дейност.


Гюлчев, Николай (1991) За фантазния образ в детската изобразителна дейност. Сборник: "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Шумен. 1991.


 Предучилищната възраст е особено благоприятна за растежа на естетическата впечатлителност, естетическите емоции, въображение и фантазия.
  Доклад
 фантазен образ, практически упражнения, изграждане.
 Издадено
  1454
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/