Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман


Ангелова-Анастасова, Мая (2005) Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm


 Статията разглежда текстове, в които доминира идеята за творчеството като дълг, но и средство за пропаганда, организация и възпитание на народните маси,
  Статия
 пропаганда, агитация, идеология, производствен роман, социалистически реализъм
 Издадено
  14517
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/