Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век.


Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, 2010 година. Издателство “Контекст”, Пловдив, 2011, с 251 - 259. ISBN 978-954-8238-29-8


 Анализ на механизмите за контрол върху читателите в НРБ.
  Статия
 препоръчителен каталог, забранена литература, цензура, надзор.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14516
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/