Z problematyki przekładu dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego // „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23


Александрова, Стелиана (2016) Z problematyki przekładu dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego // „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23 Łódź


 
  Доклад
 
 Под печат
  14480
 Стелиана Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/