Жанр и памет. – Трудове на ВТУ. Литературознание, 1991 (1989). Т. ХХIII, кн. 1, с. 81 - 115


Русева, Виолета (1991) Жанр и памет. – Трудове на ВТУ. Литературознание, 1991 (1989). Т. ХХIII, кн. 1, с. 81 - 115


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14351
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/