"Великата културна революция" в Китай и литературата


Беливанова, Бора (2016) "Великата културна революция" в Китай и литературата Сборник с доклади от международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", изд. Фабер, В. Търново, 2016 г., ISBN: 978-619-00-0406-6


 
  Доклад
 културна революция, Китай, литература
 Издадено
  14035
 Бора Беливанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/