Превод от полски език на "Победата на Гедройч", автор на оригиналния текст Войчех Карпински


Бонова, Станка (2016) Превод от полски език на "Победата на Гедройч", автор на оригиналния текст Войчех Карпински София, Литературен вестник : седмично издание. ISSN 1310-9561. - Год. 25, бр. 35 (26 окт.-1 ноем. 2016), с. 27, COBISS.BG-ID - 1279692516


 
  Превод
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13998
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/