Превод от полски език на "Обединена Европа на страниците на „Култура“", автор на оригиналния текст Ивона Хофман


Бонова, Станка (2016) Превод от полски език на "Обединена Европа на страниците на „Култура“", автор на оригиналния текст Ивона Хофман София, Литературен вестник, бр. 35, 2016 г, с. 16, ISSN 1310-9561


 
  Превод
 
 Издадено
  13997
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/