„Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта.


Ангелова-Анастасова, Мая (2016) „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2016, 2016, ISBN 9789545331602, Подсерия на Колекция неиздадените, ISSN C634-5387, COBISS.BG-ID:1282671588.


 Изданието събира на едно място текстове от осем самиздатски книги, изработени в по няколко машинописни екземпляра от Веселин Тачев (1941–1991), който поставя върху част от тях мистификационната издателска марка Щръклитиздат – по името на село Шръклево, Русенско, където по това време работи и живее. Между 1963 и 1966 г., в условията на цензура и на държавен монопол в книгоиздаването, той сам изработва съставя, преписва на пишеща машина и подвързва) книги на себе си и на своите връстници и приятели Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Изданието представя не просто „неизвестни“ за публиката творби, а истински пробиви в младата поезия от 60- те години. Самиздатски архив, от който тръгват някои от най-важните търсения в българската лирика след средата на ХХ век.
  Книга
 самиздат, цензура, частично публична среда


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13982
 Мая Ангелова-Анастасова

1. Кръстева, Гергина. ЛИЧНО И АНТОЛОГИЧНО. Автоантологични модели и персонални антологийни присъствия в българската лирика от периода 2008-2017 година. електронно издание ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2019. ISBN 978-954-304-439-9. web

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/