Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г.


Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература : [научна конференция, 3 юни 2016 г., София] / състав. Пламен Дойнов. София: Кралица Маб, 2016, с. 115 - 145, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID: 1282740708


 Студията разглежда антологичното представяне на "априлските поети" в социокултурния контекст на 70-те години, а също основните жанрови особености и специфика на поетиката на творбите в антологията, посветена на Държавна сигурност.
  Студия
  балада, ода, химн, поема, хибридна техника, жанрови синтези


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13978
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/