Шагреновата книга на Марек Биенчик


Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, Год. 25, бр. 17/18 от 27.04-10.05 2016, с. 28, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID:1278961636.


 Рецензията е обстоен преглед на основните дялове на "Книга на лицето" на Биенчик. Откроени са тематичните находки и са проследени литературните географии на отсъстващото, изчезващото и неуловимото в тази своеобразна изповед пред литературата.
  Рецензия
 текст, тяло, образ, четене, превод
 Издадено
  13973
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/