Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871)/ Ред. Владимир Владов. – В. Търново : Ровита, 2016. – 335 с. ISBN 978-954-8914-36-9. Рец.: Русев, Иван. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). София, 2017// сп. История Рец.: Атанасова, Светла. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). В. Търново, 2017// сп. Епохи


Тютюнджиев, Иван (2016) Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871)/ Ред. Владимир Владов. – В. Търново : Ровита, 2016. – 335 с. ISBN 978-954-8914-36-9. Рец.: Русев, Иван. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). София, 2017// сп. История Рец.: Атанасова, Светла. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). В. Търново, 2017// сп. Епохи В. Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  13957
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/