English Practice for PhD Students. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2016, 184 pp. ISBN 978-619-208-047-1 COBISS.BG-ID - 1273464292


Братанова, Боряна (2016) English Practice for PhD Students. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2016, 184 pp. ISBN 978-619-208-047-1 COBISS.BG-ID - 1273464292


 Учебник по английски език за докторанти.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13891
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/