Lokalspezifik in Texten aus dem Tourismusbereich und Herausforderungen vor ihrer Uebersetzung - 4. Landeskonferenz "Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jahrhundert", 30. Oktober - 1. November 2014, Sofia. Germanistik in Bulgarien, M. Grozeva et al. (Hg.) Band I - Sofia:Verlag NBU 2015 - с. 330-340 - ISBN 978-954-535-893-7 COBISS.BG-ID 1287682532


Иванова, Людмила (2015) Lokalspezifik in Texten aus dem Tourismusbereich und Herausforderungen vor ihrer Uebersetzung - 4. Landeskonferenz "Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jahrhundert", 30. Oktober - 1. November 2014, Sofia. Germanistik in Bulgarien, M. Grozeva et al. (Hg.) Band I - Sofia:Verlag NBU 2015 - с. 330-340 - ISBN 978-954-535-893-7 COBISS.BG-ID 1287682532 Sofia:Verlag NBU


 Вниманието в този материал е насочено към уникалността на дадена дестинация и начина, по който тя намира своя израз в туристическите текстове. На фона на характеристиките на туристическите текстове се разглеждат компонентите на локалната специфика, като в центъра на вниманието са както преводите, така и оригиналните текстове. Като основни проблеми и предизвикателства са изведени недостатъчното използване на потенциала на локалната специфика, твърде честото пресупониране на информации и понякога недоосъзнатите и ненапълно използвани възможности на езика, с които както при изходните текстове, така и при преводите, може да се привлече вниманието на целевата група. Въпросът „Говорите ли езика на своите гости?” се интерпретира не само в посока предоставяне на информация на съответния език, но и в посока на разбираем за целевата група език.
  Доклад
 превод, туристически текст, локална специфика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13888
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/