Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето. - Език и литература, 1991, кн. 3, с. 82-92. ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1147667940.


Михайлов, Димитър (1991) Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето. - Език и литература, 1991, кн. 3, с. 82-92. ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1147667940. У нас


 Разгледани са литературните отношения между Вазов и Стоян Михайловски.
  Статия
 Иван Вазов, Стоян Михайловски


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13812
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/