За еманципация и в езика. - Български език, кн. 2, 1984, с. 77-78. ISSN 0005-4283


Иванова, Людмила (1984) За еманципация и в езика. - Български език, кн. 2, 1984, с. 77-78. ISSN 0005-4283 София: Издателство на БАН


 В статията се разглежда връзката между пол и граматичен род. Застъпва се тезата за по-широкото използване на ж.р. при названия на лица в контекста на идеята за равнопоставеност на половете и в езика и езиковата употреба.
  Статия
 граматичен род, пол, равнопоставеност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13654
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/