Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с. ISBN 978-954-8805-76-6 COBISS 1226834148


Иванова, Людмила (2007) Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с. ISBN 978-954-8805-76-6 COBISS 1226834148 Плевен: Грамма


 Помагалото е съставено от три части: в първата част са систематизирани неправилните/силните глаголи в немски език в групи със сходно формообразуване; във втората част са предложени разнообразни упражнения със силните глаголи, обединени от боща семантика; в заключителната част читателят намира силните глаголи в азбучен ред и с основните им значения в превод на български.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 силни/неправилни глаголи, упражнения
 Издадено
  13653
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/