Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище”


Михова, Маринела (1991) Формиране на комуникативни способности у студентите от НУП в процеса на учебната практика “Първите дни на детето в училище” Сб. Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. Международна научна конференция, Пловдивски университет”П. Хилендарский, Институт за повишаване на квалификацията на учителите “А. Тошева”. Ст. Загора, 1991, с.137-139.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13263
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/