Значението на нравствените чувства и ролята на началния учител за формирането им в детската личност. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен, 1991.


Михова, Маринела (1991) Значението на нравствените чувства и ролята на началния учител за формирането им в детската личност. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен, 1991. Научно-теоретична конвференция “Общочовешкото в нравственото формиране на личността” , ИНДУ, Плевен


 
  Доклад
 
 Издадено
  13262
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/