Инструменталната пиеса за музикалната култура


Тополска, Евгения (1991) Инструменталната пиеса за музикалната култура Предучилищно възпитание, 1991, № 1, с.13–16, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1119665636


 
  Статия
 
 Издадено
  12928
 Евгения Тополска

1. Марчева, П. Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност. София : Авангард прима, 2008, с. 34-35. ISBN 978-954-323-440-0; COBISS.BG-ID 1229661668

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/