Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище.


Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. Сб. доклади от кръгла маса "Екология, опазване на околната среда и образование". София, 19 април 1991. Съст. А. Василева, Е. Головински. София: МОН, 1991, с. 58-65.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12726
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/