Лекции по българска история : За кандидат-студенти : Ч. 1–2. – В. Търново : [Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методии], 1991. Ч. 1. VII – XVII в. – 170 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. XVIII в. – 1944 г. – 202 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски)


Тютюнджиев, Иван (1991) Лекции по българска история : За кандидат-студенти : Ч. 1–2. – В. Търново : [Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методии], 1991. Ч. 1. VII – XVII в. – 170 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. XVIII в. – 1944 г. – 202 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12635
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/