„В началото бяха релсите“


Бонова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016, ISSN - 1310-9561, COBISS.BG-ID - 1278927076


 Рецензия на романа Пансионът, автор П. Пажински, преводач В. Велчев
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12560
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/