Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света.


Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 стр., COBISS.BG-ID 1025123044


 Изданието е компилацията от документи и изворов материал (извадки от мирни и други международни договори и споразумения, архивни, мемоарни и др. материали), свързани с изграждането на новия световен ред след Първата световна война. Изворите са подбрани и преведени от три езика (френски, английски и руски) от съставителя с оглед провеждането на академични анализи и дискусии по време на семинарните занятия по Съвременна история.
  Учебник / Учебно помагало
 Парижка мирна конференция 1919 г., Версайски мирен договор, Вашингтонска конференция 1921-1922 г.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12465
 Силвия Александрова

1. Астарджиева, Татяна. Финландската независимост в политиката на белия Омск Сб. Исторически кръгозори. 2020 г.: Светът след Първата световна война. Гл. ред. В. Спиридонов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, с. 67. ISSN 2738-747 X (Print).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/