Великите князе, царете, императорите на Русия. (съавт. с проф. дин Й. Андреев). Второ допълнено издание. В. Търново, 2016. ISBN 978-619-168-162-4


Андреев, Андрей (2016) Великите князе, царете, императорите на Русия. (съавт. с проф. дин Й. Андреев). Второ допълнено издание. В. Търново, 2016. ISBN 978-619-168-162-4 В. Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  12112
 Андрей Андреев

1. Славов, Пл. Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII-XXI в.). Университетско издателство “Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017, с. 166. ISBN 978-619-202-287-7. COBISS.BG-ID 1287740132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/