Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при шестгодишни ученици.


Цонкова, Димитринка (1991) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при шестгодишни ученици. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 46.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11953
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/