“The Various Facets of Byzantine Humanism”


Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011) . ISBN 978-954-8536-05-9; COBISS.BG-ID 1238371556


 (на английски език - резюме)
  Статия
 Byzantine Humanism


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11905
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/