„Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми”


Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново) ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Статия
 траки, беси, Късна античност, християнство, култура


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11903
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/