Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?"


Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava ISBN 978-80-89236-42-8; EAN 9788089236428.


 (на английски език)
  Статия
 Byzantine Empire, Dark Ages


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11886
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/