Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край.


Йорданов, Стефан (2015) Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 595–609.


 [The name ‘Anthola’. Notes on a mythonym from the Popovo region legends. In Bulgarian.]
  Статия
 Антола, Ковачевец, Николай Кънев Средногорски, Попово, митоним
 Издадено
  11835
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/