Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство / Рецензент проф. Васил Гюзелев. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с. : с к., сх. (в съавт. с Пл. Павлов)


Тютюнджиев, Иван (1991) Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство / Рецензент проф. Васил Гюзелев. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с. : с к., сх. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  11769
 Иван Тютюнджиев

1. Павлов, Пламен. Щрихи към историческия портрет на св. Ромил Видински. // Търновска книжовна школа. Т. 10. Търновската държава на духа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 684, бел. 20. Цит.: Павлов, Пл., Ив. Тютюнджиев. Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/