Социологически изследвания на Димитър Михалчев


Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев София, Пропелер, 342 с. ISBN 978-954-392-385-4


 Изследването се подчинява на стремежа за безпристрастно възстановяване на творчеството на Д. Михалчев. Основната цел се декомпозирана на дванадесет задачи, които определят архитектониката на разработката. Реконструират се и се разясняват: изходните теоретико-методологически възгледи на Д. Михалчев, свързани със социалната действителност, неговото схващане относно спецификата на историческото обяснение, отношението му към историческия материализъм, неговата концепция за обществото и общността, своеобразността на историческите закономерности, влиянието на т.нар. „велики личности” върху обществото и историята, разбирането му за евентуалните политически резултати от публичното влияние на дадена теоретична концепция, евристичното в анализа му за войната, критиката му към расизма, отношението към Съветска Русия, идеята му за т.нар. „интегрална Югославия”, същността на идеологията.
  Монография
 
 Издадено
  11495
 Георги Белогашев

3. Цацов, Димитър. Димитър Михалчев - Формирането на философа изд. „Авангард Прима“, София; с. 12

2. Цацов, Димитър. Димитър Михалчев: Любов срещу Расизъм. изд. „Авангард Прима“, София; с. 150

1. Цацов, Димитър. Българо-германски философски отношения. Баденското неокантианство в българскатафилософска история. изд. „Фабер”, В. Търново; с. 68

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/