Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201.


Палангурски, Милко (1991) Лекции по българска история /ХVІІІ в.-1944 г./, В. Търново, 1991, ч.ІІ. в съавт.Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов, с.80-201. В. Търново


 История на България
  Учебник / Учебно помагало
 Държавна структура, политика, икономика, демокрация, авторитаризъм, войни.
 Издадено
  11311
 Милко Палангурски

3. Даскалов Румен. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история, С. ИК Гутенберг, 2009, ISBN 978-954-617-053-8, с. 108,274,275,276..

2. Цветков, Пламен. България и Балканите от древността до наши дни. Варна: Зограф, 1998, ISBN 954-15-0034-X, с.374,378, 385,288, 403, 416, 424, 425, 437, 438, 454, 458, 466, 511, 540, 569, 571, 572..

1. Цветков, Пл. България и българите от най-стари времена до наши дни, т. 2, С.,Знак, 1996, ISBN 954-8937-03-4 , с. 55, 59, 70,, 91, 104, 114, 129, 140, 150, 154,163, 169, 264, 288, 291, 299-

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/