Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.)


Палангурски, Милко (1991) Идейни и програмни схващания на Либералната (радославистка) партия, (1886-1904 г.) Трудове на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, т. 29, кн. 3, с. 47-80. ISSN 0204 – 6369.


 Идейните и програмни схващания на Либералната партия в първите 18 години на нейното самостоятелно развитие.
  Студия
 Либерална партия, програми, устави, конгреси, идейни схващания.
 Издадено
  11238
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/