За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор


Белчева, Весела (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6, 5-12, ISSN 0861-475Х, COBISS.BG-ID 1285094884


 
  Статия
 
 Издадено
  10265
 Весела Белчева

1. Педагогиум, Е-бюлетин бр. 2, с. 9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/