Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга)


Белчева, Весела (2016) Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга) Сп. "Образование", бр.4,117-119, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285049828


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10262
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/