Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма.


Чохаджиев, Стефан (1991) Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23-38.


 
  Статия
 
 Издадено
  10205
 Стефан Чохаджиев

2. Leshtakov Krasimir, Nadezhda Todorova, Viktoriya Petrova. Late Chalcolithic Tatul. - Zoii Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Lyon, 2016, 187 – 207. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mйditerranйe – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955-4982 ISBN 978-2-35668-054-9 Leshtakov Krasimir, Nadezhda Todorova, Viktoriya Petrova. Late Chalcolithic Tatul. - Zoii Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Lyon, 2016, 187 – 207. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mйditerranйe – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955-4982 ISBN 978-2-35668-054-9

1. Тодорова Надежда. Нови данни за финала на късния халколит в долината на Средна Места. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 265 – 297. ISSN 1310-7933.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/