ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК.


Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 195 с. ISBN 978-619-208-094-5. COBISS, BG-ID-1278810340.


 Учебното помагало „Документи и материали по история на Русия. I част: ХIХ век” цели да подпомогне семинарните занятия и подготовката за изпита на студенти, изучаващи историята на руската държава през посочения период. В учебното помагало е използван тематично-хронологичен принцип. Подбраните документи са разделени на седем глави. По-голямата част от документите са вече публикувани в издадените христоматии като например: Христоматия по история на СССР, подбрани документи и материали, С., 1959 г. и Христоматия по история на СССР, С. 1983 г. Те са използвани като базисни източници, представящи външната политика на Русия през ХIХ век. За по-ясното очертаване на външнополитическите направления, естествено достигнахме до извода за разделението им на три периода: 1800-1825; 1826-1871 и след 1871 до края на ХIХ в. Към документите, отнасящи се до вътрешната политика и реформената дейност на руските управляващи през ХIХ век, са включени нови материали, непубликувани досега на български език. Някои от тях са представени в съкратен вариант. Надяваме се предложените документи да осветлят още повече събитията, протичащи в Русия в този така динамичен век. Новите държавни конфигурации, както и протичащите процеси в самата Русия до голяма степен определят бъдещето на страната в следващия ХХ век.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  10010
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/