Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (231)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (3358)

Исторически факултет (3961)

Педагогически факултет (4061)

Православен богословски факултет (729)

Стопански факултет (1882)

Факултет "Математика и информатика" (2250)

Факултет по изобразително изкуство (617)

Филологически факултет (5385)

Философски факултет (2197)

Юридически факултет (994)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/