Публикации по факултети


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (100)

Департамент за езиково обучение (171)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (3925)

Исторически факултет (3939)

Педагогически факултет (4415)

Православен богословски факултет (730)

Стопански факултет (1934)

Факултет "Математика и информатика" (2353)

Факултет по изобразително изкуство (682)

Филологически факултет (5345)

Философски факултет (2093)

Юридически факултет (967)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/