Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (169)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (3860)

Исторически факултет (3738)

Педагогически факултет (3910)

Православен богословски факултет (766)

Стопански факултет (1753)

Факултет "Математика и информатика" (2148)

Факултет по изобразително изкуство (565)

Филологически факултет (5124)

Философски факултет (2082)

Юридически факултет (957)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/