Публикации по факултети


Департамент за езиково обучение (215)

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2903)

Исторически факултет (3710)

Педагогически факултет (4071)

Православен богословски факултет (723)

Стопански факултет (1832)

Факултет "Математика и информатика" (2242)

Факултет по изобразително изкуство (587)

Филологически факултет (5182)

Философски факултет (2184)

Юридически факултет (963)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/