Публикации Катедра "Компютърни системи и технологии" / Department of Computer Systems and Technologies


Асенов, Олег (2014) Combined power and inter-cell interference control for LTE based on role game approach Springer US

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Асенов, Олег (2013) Heuristic approach to dynamic uplink power control in LTE IEEE Xplore: 30 September 2013

Бялмаркова, Петя (2018) Cloud Computing as modern education technology and interactive environment International Symposium “Education 21”, Veliko Turnovo, 2018

Бялмаркова, Петя (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018, ISSN 2367-738

Бялмаркова, Петя (2015) 3D Technologies - A Revolution in Education and Training Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.

Бялмаркова, Петя (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays The 2nd International Virtual Conference - ICTIC 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Vol. 2, Issue: 1, ISBN: 978-80-554-0648-0, Zilina, Slovakia

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network "Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Вълчева, Доника (2018) A Model For Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module For Collaborative Learning. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2018. Ankara Turkey, DOI: 10.1109/ISMSIT.2018.8567263, Publisher: IEEE. Electronic ISBN: 978-1-5386-4184-2. Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4185-9.

Вълчева, Доника (2018) Изследване на възможностите за повишаване персонализацията на обучението в средното училище чрез използване на ИКТ. Сп. Математика, компютърни науки и образование, том 1, брой1, 2018. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново. ISSN 2603-4670, (pp. 20-30).

Вълчева, Доника (2016) VIRTUAL COLLABORATION AND TEAM MANAGEMENT IN AN ONLINE ENVIRONMENT International Conference on e-Learning’16, Bratislava, Slovakia

Вълчева, Доника (2016) Virtual collaborative learning International Scientific Conference, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria

Вълчева, Доника (2015) 4D Model of E-Learning Международна научна конференция “Е-Learning”, Берлин, Германия, 11-12 Септември, 2015.

Вълчева, Доника (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning Десети международен симпозиум “Приложна информатика”, Обуда, Унгария, 11 Ноември 2015.

Вълчева, Доника (2014) A 3D Model for Adaptive Multi-Lingual Online Assessment International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’14, Rousse, Bulgaria ISBN 978-1-4503-2753-4, (pp.357-363).

Вълчева, Доника (2014) Personalized e-courses for students in Computer science International conference on e-Learning’14, Spain, 12. 09. 2014, ISBN 978-954-712-611-4, (pp. 261-267).

Вълчева, Доника (2014) Софтуерни технологии Издателство Фабер, В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0152-2.

Вълчева, Доника (2013) Appropriate Learning Tools and Approaches According to the Different Learning Styles and Collaboration Skills of the Students ICEST, 2013, Vol. 1, ISBN 978-9989-786-90-7, Ohrid, Macedonia (pp. 551-554).

Вълчева, Доника (2013) Serious games and computer simulations in e-learning. Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, сп. „Компютърни науки и технологии”, Година XI, Брой 2/2013, ISSN 1312-3335, (pp. 40-46).

Вълчева, Доника (2012) Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. Methods, tools and new developments for E-learning INTECH, ISBN 978-953-51-0029-4, (pp.75-92)

Вълчева, Доника (2010) 3D Model of E-Learning International Conference on Computer Systems and Technologies. CompSysTech, 2010, Sofia, Bulgaria.ACM ISBN 978-1-4503-0243-2, (pp.359-364).

Вълчева, Доника (2009) Structuring Multimedia Scenarios According to the Different Learning Modalities. EATIS 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship.ACM New York, NY, USA ©2009, ISBN 978-1-60558-398-3.

Вълчева, Доника (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.157-172). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Investigation of the focus group in Romania. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.224-227). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Разработване и управление на проекти, ISBN 978-954-400-192-6. Издателство Фабер, 2009г.

Вълчева, Доника (2008) Digital preservation. Tell me a (digital) story: Memory line project.ISBN 978-954-775-974-9, (pp.140-156) Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Студентски старт в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-775-981-7. Фабер, В. Търново

Гълъбов, Мирослав (2015) 3D Multi-View reconstruction algorithms Computer & Communications Еngineering, Vol. 8, No. 2/2015,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2015) A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), Volume 4, No 1, 2015, pp.297-304, ISSN:2319-5967

Гълъбов, Мирослав (2015) RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Въведение в компютърното зрение изд.Фабер, стр.112, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 201, Zilina, Slovakia,2014,pp.506-509, ISSN 1338-7871

Гълъбов, Мирослав (2014) Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.102-105, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) 2D to 3D conversion algorithms Proceedings of RCITD 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.91-93, ISSN 1339-5076

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D Capturing with Monoscopic Camera Radioengineering, Volume 23, Number 4, December 2014,pp.1208-1212, ISSN 1210-2512.

Гълъбов, Мирослав (2014) Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion Proceedings of ARSA 2014, Zilina, Slovakia,2014, pp.350-353, ISSN 1338-9831

Гълъбов, Мирослав (2014) Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.57-63, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.

Гълъбов, Мирослав (2013) How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images Computer Science and Technologies,No1/2013,pp.182-193, ISSN 1312-3335

Гълъбов, Мирослав (2013) Електронен учебник по “Електронен бизнес” http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

Гълъбов, Мирослав (2012) PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012)

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo,2009,pp.I-549-553, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo,2008,pp.I-401-407, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2005) Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия сп."Електротехника и електроника",бр.1-2,2005, pp.69-75, ISSN 0861-4717

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression CompSysTech '03 Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning , pp.320-326,Sofia. ISBN:954-9641-33-3

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации. изд.Фабер,В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2000) Оценяване на работоспособността на цифровите сигнални процесори. Национална конференция с междуна-родно участие "Комп-СисТех'2000", София

Гълъбов, Мирослав (1999) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. изд.Абагар,Велико Търново

Гълъбов, Мирослав (1999) Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна

Гълъбов, Мирослав (1999) Сигналните процесори - основа на съвременната цифрова обработка на сигналите. Дни на науката '99, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Гълъбов, Мирослав (1994) Един метод за визуализация на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Гълъбов, Мирослав (1989) Спектрален анализ и изобразяване на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Калушков, Теодор (2018) A Model for Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module for Collaborative Learning 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies - ISMSIT2018, Kızılcahamam/Ankara, Turkey

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Калчев, Стефан (2013) Data PER Model CompSysTech’13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013.

Калчев, Стефан (2013) Extended Information Model (EIM) John Atanasoff Celebration days – 110th Anniversary International Conference Аutomatics And Informatics’2013, Sofia, Bulgaria, 3-7 October 2013.

Калчев, Стефан (2013) Method for data modeling with PER International Conference on Information Technologies (InfoTech-2013), Varna, Bulgaria, 19-20 September 2013.

Калчев, Стефан (2013) Метод за разработка на разширен информационен модел сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, ISSN 1312-335, год. XI, бр. 1/2013.

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Маркова, Гергана (2018) A Model For Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module For Collaborative Learning. ISMSIT 2018. Ankara Turkey, DOI: 10.1109/ISMSIT.2018.8567263, Publisher: IEEE.

Маркова, Гергана (2018) A SURVEY OF THE LEVEL OF APPLICABILITY OF E-EDUCATIONAL RESOURCES IN SECONDARY EDUCATION Международна научна конференция UNITECH 2018, Gabrovo

Маркова, Гергана (2017) The computer simulation - technological and educational aspects Международна научна конференция UNITECH 2017

Маркова, Гергана (2014) Обработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване Международная научная конференция "Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы", Белово, 2014г.

Маркова, Гергана (2013) An analysis of the approaches for segmentation in character recognition Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1963-2013г.", 05.2013г.

Маркова, Гергана (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images сп. „Компютърни науки и технологии”, год. XI, ISSN 1312-3335, бр. 1/2013

Маркова, Гергана (2012) Applied Aspects In Static Images Processing XLVII International Scientific Conference ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 28-30, 2012.

Маркова, Гергана (2011) One approach for increasing the efficiency of algorithms for metadata extraction from static images XLVI International Scientific Conference ICEST 2011 Serbia, Niš, June 29 - July 1, 2011.

Маркова, Гергана (2010) АСПЕКТИ ПРИ ИЗБОР НА БИОМЕТРИКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ТЕХНОГИЯТА С ПОЛЗВАНЕ НА ПРЪСТОВА ВЕНА. Майски четения, В. Търново, Съюз на учените в България, 21.05.2010г.

Маркова, Гергана (2009) A Reject-Option Model for Lung Cancer Classification BALCOR 2009 September 02-06, Constanta, Romania

Маркова, Гергана (2009) Application of the software of matworks for the processing of medical images and data UNITECH - International scientific conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo

Маркова, Гергана (2009) Problems concerning the visualization of images and the formation of three-dimensional frame with 3d-displays Conference ICL`2009, September 23-25, 2009 Villach, Austria

Маркова, Гергана (2008) Classification and Technologies for 3D Video Displays UNITECH - International scientific conference, 21 – 22 November 2008, Gabrovo

Маркова, Гергана (2007) PROBLEM APPROACH IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES EDUCATION Алманах на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Милев, Васил (2015) Data Building Blocks - Taxonomy International Journal on Information Technologies and Security,volume 7 / 2015

Милев, Васил (2015) ДАННИ ГРАДИВНИ БЛОКОВЕ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

Милев, Васил (2014) Taxonomy for describing of data building blocks Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2014) Концепция за използване на градивни блокове,при моделиране на данни Сборник с резюмета, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София 2014

Милев, Васил (2013) Creation Of Ontology For Enterprise Architecture VI Международная научно-практическая конференция “Инновации в Технология и Образовании” 2013

Милев, Васил (2013) Data PER Model CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA,

Милев, Васил (2013) Extended Information Model Publishing John Atanasoff Society Of Automatics And Informatics Bulgaria, Sofia, October 3 - 7, 2013

Милев, Васил (2013) Method For Data Modeling With PER Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2013) Архитектурата на данните като фундамент на архитектурата на предприятие ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Милев, Васил (2013) Таксономия на данни градивни блокове сп.„Компютърни науки и технологии”, год. XI, бр. 2/2013

Милев, Васил (2012) Онтология на архитектурата на предприятието Университетско издателство “Епископ К. Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) 3D МОДЕЛ НА АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ Сборник доклади, УНСС, София

Милев, Васил (2011) Architectural approach, based synchronization business and information technology Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) The “Building Blocks” Concept Using for Modeling Data Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) Използване на таксономия при разработка на архитектура на данните Академично издателство “Ценов“- Свищов

Милев, Васил (2011) Развитие на ВУЗ през призмата на архитектурния подход. Съвременни измерения на качеството на висшето образование издателсво „Ай анд Би“, В. Търново, 2011

Милев, Васил (2010) Component model of the enterprise architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2010) Multiple dimensions of Enterprise architectural description Бургас

Милев, Васил (2010) Using the „Building Blocks" for modeling data University publishing house VFU ”Chernorizets Hrabar”, Varna

Милев, Васил (2010) Модел на зрялост на информационните технологии ”, Издателство “Наука и икономика“ икономически университет- Варна

Милев, Васил (2010) Място и роля на ITIL сред методологиите за управление на ИТ услуги Университетско издателство ВТУ „Св. св Кирил и Методий

Николова, Марияна (2019) Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Exploring the results of the IT education on the subject “Spreadsheets” at school Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Methodical tools for forming key competences on the subject "Spreadsheets" at school Journal “Mathematics, Computer Science and Education”

Николова, Марияна (2019) Projects as an educational technology to increase the efficiency of information technologies training Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Unconventional lessons in computer modelling in elementary education. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2018) Cloud Computing as modern education technology and interactive environment International Symposium “Education 21”, Veliko Turnovo

Николова, Марияна (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018

Николова, Марияна (2017) 3D computer model for personal fixator in orthopedic therapy International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2017) The computer simulation - technological and educational aspects International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015.

Николова, Марияна (2015) Improving security in Local Area Network Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014.

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90).

Николова, Марияна (2013) Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013.

Николова, Марияна (2013) Специфика на задачите по информационни технологии в училище, създаващи проблемни ситуации Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” В.Търново, 2013.

Николова, Марияна (2012) Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012

Николова, Марияна (2012) Problem-based learning approach in Information Technology Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012.

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г.

Николова, Марияна (2012) Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

Николова, Марияна (2012) Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.

Николова, Марияна (2012) Электронные оценки знаний - формы и программные решения III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012 (173-180).

Николова, Марияна (2012) Электронный мультимедийный курс по информатике и по информационным технологиям Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012, (145-152).

Николова, Марияна (2011) Advantages, structure and capabilities of the electronic assessment system International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11”, Nish, 2011, http://icestconf.org.

Николова, Марияна (2011) Information systems for e-assessment, storage and analysis of the results of the learning process International scientific conference - UniTech, 18 – 19 November 2011, Gabrovo, 2011, (III 319-324).

Николова, Марияна (2011) Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., ISBN 978-954-427-928-3.

Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).

Николова, Марияна (2011) Увод в Информатиката и компютърните науки Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

Николова, Марияна (2010) The essence and the structure of the online questionnaires in the education International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62).

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

Николова, Марияна (2009) The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (1085-1089).

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction Communication & Cognition, Vol. 41, Nr.1 & 2, 2008, (3 – 12).

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

Николова, Марияна (2008) Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289).

Николова, Марияна (2007) Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112).

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2006) Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Николова, Марияна (2005) Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7).

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140).

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Училищен курс по информатика информационни технологии Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

Петков, Емилиян (2018) APPROACH FOR MESH OPTIMIZATION AND 3D WEB VISUALIZATION Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–738, Issue 3, pp. 46-52, September, 2018

Петков, Емилиян (2017) A Concept Of Interrelated Systems For Development And Distribution Of Virtual And Augmented Reality Content And Ap-Plications Informatika Journal, Volume XIX, No. 1, Budapest, 2017. pp. 19-26

Петков, Емилиян (2017) Анализ на технологии, подходи и методики за 3d обучение на ученици в стереометрия Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–7384, Issue4, pp. 76-86, December, 2017

Петков, Емилиян (2016) CONVERSION AND RECONSTRUCTION. DISPLAYING OBJECTS IN THEIR REAL DIMENSIONS Eastern Academic Journal, Issue 4

Петков, Емилиян (2016) Development of web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2015) Research of modern technologies and approaches for the development of Web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Петков, Емилиян (2014) МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА ОТ КАМЕРИ. Международная научная конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы», Белово, 18-19 декабря, 2014.

Петков, Емилиян (2014) Основи на програмирането със C++ Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia.

Петков, Емилиян (2013) Графично програмиране с OpenGL Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2013) Основи на компютърната графика Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2012) GENERATION OF STEREO IMAGES IN 3D GRAPHICS APPLICATIONS FOR STEREOSCOPIC AND NONSTEREOSCOPIC DISPLAYS International Journal of Advances in Science and Technology, Varna

Петков, Емилиян (2012) One Approach for Development of Software Modules Adding New Geometric Primitives in 3D Graphics Applications XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgariа

Петков, Емилиян (2011) One Approach For Overlaying With Polygon Meshes ICEST

Петков, Емилиян (2011) RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY AT UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – PRESENT AND PROGNOSIS OF THE FUTURE CST Journal

Петков, Емилиян (2010) Educational Virtual Reality through a Multiview Autostereoscopic 3D Display Innovations in Computing Sciences and Software Engineering. Netherlands: Springer, 2010. pp. 505-508

Петков, Емилиян (2010) One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia

Петков, Емилиян (2009) Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces Serdica Jurnal of Computing

Петков, Емилиян (2008) My doctoral thesis. Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A B-Spline Model Of A Hyperbolic Paraboloid For Graphics Systems University of Russe, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A Software Design Tool For Constructing Arcs Of Parabola In Graphics Systems SAI 2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Ellipse By A Nurbs Curve SAI'2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A Nurbs Curve SAER'05, Varna, Bulgaria

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе

Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово

Петров, Мирослав (2017) A MEDICAL IMAGE DENOISING METHOD USING SUBBAND ADAPTIVE THRESHOLDING BASED ON A SHEARLET TRANSFORM Serdica Journal of Computing, Vol 10, No 3-4, 2016(XI.2017) pp.219-230, ISSN: 1314-7897 – online, ISSN: 1312-6555 – print

Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София

Петров, Мирослав (2014) Content-based image retrieval for computer tomography images, using wavelet descriptors Serdica Journal of Computing, Vol 7, No 4, 2013 pp.333-342, ISSN: 1314-7897 - online ISSN: 1312-6555 - print

Петров, Мирослав (2014) Текстурно базирани системи за търсене по съдържание XVIII Майски четения “Дни на науката 2014”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2013) A comparative wavelet analysis and a model of a content-based indexing and searching system in biomedical signal databases ТУ - София, Computer & Communications Engeneering,Vol. 7, No2, pp. 63-68, 2013

Петров, Мирослав (2011) A comparative analysis of stationary wavelet transform and repagulary wavelet transform in image recognition Ohrid, R. Macedonia, Sixth International Conference "Computer Science" 2011

Петров, Мирослав (2011) Разпознаване на медицински изображения на основата на двумерно стационарно уейвлет преобразувание Международна конференция - Пентадесетите Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2010) “Algorithm for machine recognition images with isolated perculiarities”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10 София

Петров, Мирослав (2009) Приложение на уейвлет-максимумите в S - задачата за сигнали с изолирани особености, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09 София

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Велико Търново

Петров, Мирослав (2007) Мултимедийни компютърни системи Фабер , В. Търново

Радоева, Росица (2016) AN APPROACH FOR GRAPHICAL USER INTERFACE DEVELOPMENT FOR STEREOSCOPIC VISUALIZATION SYSTEM Eastern Academic Journal, Issue 1, March, 2016, pp. 109-115, ISSN: 2367-7384

Радоева, Росица (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”

Радоева, Росица (2015) Visualization of three-dimensional models by stereoscopic application 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Радоева, Росица (2014) Модел на интерактивна стереоскопична система от камери International scientific conference "E-government in the regions: Problems and Prospects", Belovo - Russia

Радоева, Росица (2013) Концепция за система за тримерна визуализация „Наука и Бизнес Русе, Русенски университет, стр. 200 - 205, ISBN ISSN: 1314-9024

Стефанова, Милена (2015) Mobile Technologies and Electronic Governance The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015

Стефанова, Милена (2015) Mobile technologies and electronic governance Journal “Computer Modeling and New Technologies”, 19(4C)

Стефанова, Милена (2015) Модел за интегрирана полипараметрична идентификация при достъп от мобилно устройство до ИС за предоставяне на публични е-услуги. Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 5-6 март 2015

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Стефанова, Милена (2013) Контрол на достъп до мобилни приложения Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013.

Стефанова, Милена (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Identity Protection Accessing e-Government through the Biometric Authentication Methods 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’12, Bulgaria, Sofia, 6-8 September, 2012

Стефанова, Милена (2012) Integration of Biometrics to the E-Health XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанова, Милена (2012) Model for user’s identity protection by access to web-applications / Модель для защиты идентичности потребителей при доступе к web-приложениям V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанова, Милена (2011) Approaches for the implementation of biometrics (Подходи за приложение на биометрията) Майски четения "Дни на науката 2011" Велико Търново, 27 май 2011 г.

Стефанова, Милена (2011) Biometrics - the Future Identity Management Solution XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.873-876.

Стефанова, Милена (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.877-880.

Стефанова, Милена (2011) Интегрирано управление на идентичност Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 17-18 ноември 2011.

Стефанова, Милена (2010) Архитектурният подход, основа за синхронизация на бизнеса и информационните технологии МАТТЕХ 2010 научна конференция с международно участие, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен

Стефанова, Милена (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стефанова, Милена (2007) Teaching and Study into Internet Society Turkey

Стефанова, Милена (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2006) Готовност на учителите в ОУ за интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение "Математика, информатика и компютърни науки" - научно-приложна конференция, Велико Търново

Стефанова, Милена (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Тодоров, Георги (2009) Some aspects of the process of registration in the applications for distance-learning (Stoyanov) Е-learning conference - Berlin, 2009

Тодоров, Георги (2009) Цифровите затъмнения Сб.тр. Дни на науката. СУБ-клон В.Търново, 2009

Тодоров, Георги (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities.(Valcheva) In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.171-185.

Тодоров, Георги (2008) Developing a profile of the user of electronic content (Stoyanov) Proceedings of the International Conference CompSysTech 2008, pp. IIIB.10-1 – III.B.10.6.

Тодоров, Георги (2008) Diditisation In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.116-152

Тодоров, Георги (2008) Readiness of the people for digital challenges. In “Tell me a(digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.187-202

Тодоров, Георги (2007) Multimedia Technologies and ICT in organising e-Portfolio for students.(Todorova) International Danube Rectors’ Conference on e- Learning. Krems, Austria, 09-2007

Тодоров, Георги (2007) Мобилното обучение-предизвикателство на бъдещето.(Тодорова) Сб.тр. Дни на науката. СУБ-клон В.Търново, 2007, стр. 13-21

Тодоров, Георги (2007) Оценка на пригодността на съвременните мобилни телефони за дистанционно обучение.(Йорданов) Международна научна конференция «Автоматика и информатика'07». София, Октомври, 2007.

Тодоров, Георги (2006) Knowledge Technologies for Creation of Digital Presentation and Significant Repositories of Folklore Heritage.(Bogdanova, Mateeva, Pavlov) Advance in Bulgarian Science, 3, 2006 pp.7-15.

Тодоров, Георги (2006) Training of Pedagogical Staff on Purpose to Integrate the Information and Communication Technologies in the Teaching Process. In “Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Program University of Granada, Spain. Printed in Charles University in Prague

Тодоров, Георги (2006) Training Primary School Teachers in the new Conditions of the Bulgarian Educational Reality. In “Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes”. pp.201-211. University of Granada, Spain. Printed in Charles University in Prague

Тодоров, Георги (2006) Въведение в мобилното обучение (М. Тодорова) Велико Търново, Издателство Фабер, 2006

Тодоров, Георги (2006) Използване на Web базирани бази от данни чрез мобилни устройства в интерес на управлението на човешки ресурси (Йорданов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.178-184

Тодоров, Георги (2006) Използване на Web базирани бази от данни чрез мобилни устройства в интерес на управлението на човешки ресурси.(Йорданов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.178-184

Тодоров, Георги (2006) Използване на шрифтове с кирилица във Windows и в приложения за предпечат.(Стефанов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.155-160

Тодоров, Георги (2006) ИО-03. Социално-ориентирани приложения на "БФН" в образованието, научните изследвания и културния туризъм Финансиран от МОН

Тодоров, Георги (2006) Програма Leonardo da Vinci: Development of basic training for city guides in Europe Project No. NL/05/B/F/PP/157526

Тодоров, Георги (2006) Програма Socrates/Erasmus – ETN DEC – European Thematic Network for Doctoral Education in Computing Project number 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS –TN

Тодоров, Георги (2006) Проектиране и изграждане на експериментален дигитален архив на автентични фолклорни материали Финансиран от Агенцията за Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационнни технологии

Тодоров, Георги (2006) Развитие на Европейските образователни програми “Наука”, No 4, стр.30-34.

Тодоров, Георги (2006) Системи с изкуствен интелект (М.Тодорова) Издателство ВТУ,2006

Тодоров, Георги (2005) Introduction to E-business (Eskenazi A., M.Todorova) V.Turnovo, Faber, 2005, 63 p

Тодоров, Георги (2005) Introduction to M-business (M.Todorova, A.Eskenazi) V.Turnovo, Faber, 2005, 72 p.

Тодоров, Георги (2005) Изкуствен интелект В.Търново, Фабер, 2005, 223 с.

Тодоров, Георги (2005) Информационно-методическо осигуряване на електронно обучение по компютинг ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Тодоров, Георги (2005) Програма Leonardo da Vinci: - Е-business in SME’s Project number NL/03/B/P/PP/15 73 15

Тодоров, Георги (2005) Програма Socrates/Grundtvig- WO-MEN: Gender Equality Creates Democracy Project number 109771-CP-1-LT-GRUNDTVIG-G1

Тодоров, Георги (2005) Софтуерни технологии В.Търново, Бойка, 2005, 297с.

Тодоров, Георги (2004) Efficiency of Virtual Learning (Todorova M.) 18-th International Conference of Systems for Automation of Engineering and Research (SAER-2004), pp 192-195.

Тодоров, Георги (2004) E-Learnimg in Adult Education (Todorova M.) Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004. Volum III, Piteshti, Romania, pp.301-305.

Тодоров, Георги (2004) Socrates/Erasmus – Thematic Networks, – European Computing Education and Training. Project number No 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS –TN

Тодоров, Георги (2004) Виртуален ICT факултет Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Виртуален университет Финансиран от Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2004) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър (М.Тодорова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” . В.Търново , стр. 7-14.

Тодоров, Георги (2004) Европейските програми и използването им във висшето образование (Тодорова М.) Сп. "Наука", 6 , стр 33 – 40.

Тодоров, Георги (2004) От виртуална катедра към виртуален университет (М.Тодорова) Научна конференция на Педагогически факултет , В.Търново

Тодоров, Георги (2004) Програма PHARE “Romania on its way to European Integration: welcomming the “acquis communautaire” in the judicial system” Project number 2003_064-759_1

Тодоров, Георги (2004) Програма Socrates/Grundtvig – – European Pedagogical College in Adult Education and Training (EUPECO) Project number No 90403-CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1.

Тодоров, Георги (2004) Структура на система за подпомагане вземане на решения е електронното учене.(С.Спасова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” - . В.Търново , стр. 221-226.

Тодоров, Георги (2004) Създаване на Университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Универсална програмна среда за разработка на компютърно-базирани обучаващи информационни системи Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2003) A Model of a Virtual University – some problems during its development.(Georgieva G., Smrikarov A.) Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia , pp. IV.29-1 - IV.29-7

Тодоров, Георги (2003) В началото бе Джон Атанасов(100 години от рождението)(Тодорова М.) Сб.н.тр. “Дни на науката”, Велико Търново , стр.291-297.

Тодоров, Георги (2003) Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” Финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284

Тодоров, Георги (2003) Разработване на концепция и изследване на възможностите за създаване на виртуален университет Русенски Университет, ПРОЕКТ 2003 – ЕЕА– 04

Тодоров, Георги (2002) Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.) Сб.н.тр. Научна конф. РУ "Ангел Кънчев"

Тодоров, Георги (2002) Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание В.Търново, “Абагар”, 2002, 283 с

Тодоров, Георги (2001) European IT Practice. European program LEONARDO DA VINCI. Project number: No: BG/00/A/F/PL/132133 , 2001

Тодоров, Георги (2001) Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски" No 83399-IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Тодоров, Георги (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова) Proceedings of the Intern. Scientific Conf. on Energy and Information Systems and Technologies , Bitola, pp.314-319.

Тодоров, Георги (2001) Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив) ТУ Габрово, 2001, 32 стр.

Тодоров, Георги (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов) Издателство “Фабер”

Тодоров, Георги (2000) STIMULUS – Stimulatimg Learning Processes in Colleges and Companies with the use of Electronic Learning Environments Project number: NL/99/2/07/189/PI/II.1.1.a/FPI

Тодоров, Георги (2000) The Way to United Europe. European program SOCRATES- GRUNDTVIG. No 87759-CP-1-2000-1-BG-GRUNDTVIG-ADU

Тодоров, Георги (2000) Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски” No 83399-IC-1-1999-1-BG-Erasmus-EPS-1

Тодоров, Георги (2000) Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова) Издателство “Фабер”, В.Търново, 2000, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Компютърният проблем Y2K Дни на науката. Великотърновски клон на СУБ, стр.145-152

Тодоров, Георги (1999) Основи на проектирането с Protel, част 1. Advanced Schematic Capture 2.0. – Програма за проектиране на принципни електрически схеми (А.Пандов) ТУ, аброво, 1999, 30 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част II- текстообработка и електронни таблици.(Тодорова М.) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, мултимедия, презентации.(М. Тодорова, М. Гълъбов, Е.Златев) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Процедури, функции и компонентни типове данни(М.Тодорова, Л.Цеков) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Среда за програмиране (Л. Цеков, Н. Николов) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Турбо Паскал 7.0.(Н. Николов, Р. Кабаиванов) Технически университет Габрово, 1999, 182 стр.

Тодоров, Георги (1998) Internet – среда за дистанционно обучение. Сб.н.тр. н.конф. “Интернет – среда за нови технологии”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, стр.197-201

Тодоров, Георги (1998) Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 65, стр. 143-147.

Тодоров, Георги (1997) Английско-бъларски речник на съкращенията в областта на компютърната техника и комуникациите. В.Търново, “Абагар”, 1997, 321 с

Тодоров, Георги (1997) Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.) Юбилейна научна сесия с международно участие - ВВОВУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1997) Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1997) Сотовьiе коммуникации (Попов М.) Киев, Издателство “ВIПОЛ”,1997 г. 144 с.

Тодоров, Георги (1996) Въведение в системите с икуствен интелект (колектив) София, Издателство на Министерството на отбраната “Св.Георги Победоносец”, 1996, 322 с.

Тодоров, Георги (1996) Компютърни системи за обучение.(колектив) Издетелство на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996 162 с.

Тодоров, Георги (1996) Микрочиповете и новият инормационен век Сб.н.тр. СУБ, клон В.Търново , стр.112-119

Тодоров, Георги (1996) Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 42, стр.389-392.

Тодоров, Георги (1996) Терминологичен речник по изкуствен интелект София, Издателство “Пеликан”, 1996, 142 с.

Тодоров, Георги (1995) Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.) Осма научна сесия на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София

Тодоров, Георги (1995) Критерии за оценка на експертни системи за обучение на военни специалисти (Стоянов Й.П., Бонев П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.247-252.

Тодоров, Георги (1995) Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.228-232

Тодоров, Георги (1995) Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.253-257

Тодоров, Георги (1994) Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВМУ “Н.Вапцаров” , том 4, стр 20-24.

Тодоров, Георги (1994) Опит за компютризирано професионално ориентиране на на кандидатите за курсанти във ВВОВУ “В.Левски”- Велико Търново (Цветков К.С.) Сб. н.тр. от VII н.с. на ВВТУ “Т.Каблешков”.

Тодоров, Георги (1993) Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1993) Графический интерфейс пользователя в экспертных системах для обучения (Стоянов Й.П., Тодорова М.К.) International Journal: Information Theories & Aplications , Volume 1, Number 5, pp 40-49

Тодоров, Георги (1993) Курсово и дипломно проектиране по цифрови устройства и микропроцесорни системи София, Военноиздателски комплекс “Св.Георги Победоносец”, 1993, 198 с.

Тодоров, Георги (1993) Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1993) Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски” , книжка 27, стр. 402-409.

Тодоров, Георги (1993) Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр.410 - 415.

Тодоров, Георги (1993) Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр.от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр. 377-380.

Тодоров, Георги (1993) Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 30, стр. 216-218.

Тодоров, Георги (1992) Оперативно техническо и икономическо диагностиране и оптимиране на системи от инженерни машини (Програми GAMBiT - DO и GAMBiT) OO) Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1990) Автоматизация управления предпроиятием с помощью экспертной системой. (Велчев В.Г., Стоянов Й.П.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 122-125.

Тодоров, Георги (1990) ИНЭС - Инструмент для создания экспертных систем.(Стоянов Й.П., Велчев В.Г.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 94-98

Тодоров, Георги (1990) Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.) Сб. н. трудове ВВОУ “В.Левски” - В.Търново

Тодоров, Георги (1990) ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.) Сб. н. докл. на Втора младежка научна сесия, София, ВВТУ “T. Каблешков”, стр.260-262.

Тодоров, Георги (1989) Аудиовизуален комплекс при ВВОВУ “В.Левски” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1989) Експертни системи за подготовка на военни кадри (Стоянов Й., Велчев В.) Военна техника , бр.8 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1989) Проучване и изследване възможностите за автоматизация обучението на свързочни специалисти чрез използуване на нови интензивни методи и тренажори Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1989) Устройства за дискретни сигнали. - част 2. С., Военно издателство, 1989. 171 с.

Тодоров, Георги (1988) Методика оценки дидактической эффктивности тренажора для обучения операторов телефонных коммутаторов The 3 Polish-russian Scientific-Technological Conference. Computer Automation of industry (Part 3). Wroclaw, 11-14.10.p 134 - 137.

Тодоров, Георги (1988) Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВВОВУ “В.Левски” - кн. 6 - Автоматизация на управлението. Свързочна техника. стр. 119 -123.

Тодоров, Георги (1988) Технология на проектирането на програмно осигуряване за микропроцесорни системи. С., Военно издателство,1988, 353 с.

Тодоров, Георги (1987) Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” -В.Търново, кн.16, стр. 61 -66.

Тодоров, Георги (1986) Авторско свидетелство, Република България - 43333 от 23.10.1986 (колектив)

Тодоров, Георги (1986) Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1986) Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1986) Устройства за дискретни сигнали. - част 1.(Кудинов В.П., Тодорова М.К.) С., Военно издателство, 1986.190 с

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив) ВМЕИ Габрово, 1985. 106 с

Тодоров, Георги (1985) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти.(Попов М.К., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7.

Тодоров, Георги (1985) Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 15 - “Военна кибернетика и електроника” , стр. 74-77

Тодоров, Георги (1985) Използуване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания(Тодорова М.К.) Военна техника, 5.

Тодоров, Георги (1985) Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.) ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1985. 49 с

Тодоров, Георги (1985) Оценка ефективността на АОС на базата на микро-ЕИМ.(Тодорова М.К., Христов Х.Д.) Национална конференция “Перскомп - 85”, София

Тодоров, Георги (1985) Радиоелектроника.(колектив) С., Военно издателство,1985. 379 с.

Тодоров, Георги (1984) Организация на бързодействуващи структури на микро-ЕИМ на основата на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев Пл.Н., Недечева Т.В., Крежов А. А) Сб. н. тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 14, стр.133-138.

Тодоров, Георги (1984) Организация на командно ниво на управление на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев л.Н., Неделчева Т.В., Крежов А.А.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”- В.Търново, кн. 14, стр.139-145.

Тодоров, Георги (1984) Подсистема за стасистика и анализ успеваемостта на студентите (Тодорова М.К., Георгиев Д., Тодорова Л.К.) Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн.14, стр. 128-132

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)

Тодоров, Георги (1983) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1983) Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи. Сб.н.тр. ВНВУ “В.Левски” , кн.11

Тодоров, Георги (1983) Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , кн.11. стр. 40 - 44.

Тодоров, Георги (1983) Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси. Сб. н. трудове на ВНВУ “В.Левски” , кн. 11.

Тодоров, Георги (1982) Двоичен компаратор (Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 187 - 191.

Тодоров, Георги (1982) Дешифратор с минимални апаратурни разходи. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 201 - 205.

Тодоров, Георги (1982) Един способ за построяване на икономичен шифратор. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 196-200.

Тодоров, Георги (1982) Изделие “Етър” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски "

Тодоров, Георги (1982) Относно използването на ЦИМ при курсово и дипломно проектиране по радиоприемни устройства. (Моллов В.К., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12

Тодоров, Георги (1982) Проектиране на радиоприемни устройства.(колектив) С., Военно издателство, 1982. 359 с

Тодоров, Георги (1982) Формировател на правоъгълни импулси. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 192 - 195.

Тодоров, Георги (1981) Каталог от схеми към лекциите по импулсна техника София, Военно издателство

Тодоров, Георги (1981) Устройство за обучение и контрол на знанията “Ремеа”. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 731453 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 16

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 732972 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 17.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 736157 от 10.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 19.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 741310 от 30.01.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 22.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 52454 от 19.07.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 28.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 734794 от 21.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 18

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 742446 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 23

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 746685 от 04..07.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 25.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758230 от 16.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758233 от 10.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 78588 от 28.08.1979(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 45.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -708394 от 01.06.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 1.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -723649 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 11

Тодоров, Георги (1980) Един метод за кодиране на информация при въвеждането й в автоматизирани обучаващи комплекси (Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. н. сесия ВНВАУ - гр. Шумен

Тодоров, Георги (1980) Сборник задачи и въпроси за програмирано обучение по импулсна техника София, Военно издателство, 1980, 121 с

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 662955 от 10.01.1977(колектив) Бюллетень изобретений , 18.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 674079 от 16.05.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 26

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 699538 от 15.08.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 43.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 656098 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 13

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698036 от 01.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698037 от 16.03.1978 колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия -698038 от 07 06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Използуване на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес (Тодорова М.К., Митев М.М.) Сб.н.тр. н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1979) Микропроцесорна система за управление на мощни реверсивни токоизправители за електролиза Отчети по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1979) Проучване на възможностите за приложение на микропроцесорите за управление на селскостопански машини Отчет по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25347 от 14.01.1977 (колектив) Бюлетин - 9, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25494 от 22.03.1977 (колектив) Бюлетин - 10, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25495 от 19.05.1977 (колектив) Бюлетин - 10, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - 3361 oт 18.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 24.

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - 746691 от 30.01.1978 (колектив)

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - No 640355 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений , 1978,48.

Тодоров, Георги (1978) Методы составления равноценных вариантов учебных заданий.(Корнейчук В., Сороко В.Н., Барыкин К.К., Черняк Л.В.) “Вопросы педагогики высшей школы и частных методик” - Межвузовский научный сборник - вып. 2, Уфа , с. 79-85.

Тодоров, Георги (1978) Методы составления равноценных вариантов учебных заданий.(Корнейчук В., Сороко В.Н., Барыкин К.К., Черняк Л.В.) “Вопросы педагогики высшей школы и частных методик” - Межвузовский научный сборник - вып. 2, Уфа , с. 79-85.

Тодоров, Георги (1978) Некоторые аспекты использования телевидения в учебном процессе.(Корнейчук В.И., Пиксотов В.В.,Плюснов М.В.) Материалы 1-го зонального научно-методического совещания по учебному телевидению республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Тбилисси

Тодоров, Георги (1978) О программированном контроле знаний с помощью ЦВМ.(Корнейчук В.И.,Сороко В.Н.) “Программированное обучение” -Республиканский межведомственный научный сборник, вып. 15, Киев, с. 92-97

Тодоров, Георги (1978) Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при аттестации (Слипченко .Г., Боровская Л.Т., Желязкова И.И., Корнейчук В.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая , вып. 2

Тодоров, Георги (1978) Специальная буферная память Хоз.договорная тема Киевского политехнического института.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив) Бюллетень изобретений , 1977, 19.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - от 10.01.1977(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив) Бюллетень изобретений , 41.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 74078 от 03.02.1977.(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ.(Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Сороко В.Н.) Материалы второй научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР. Москва, с.363-369

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения эффективности АСУ высшей школой.(Самофалов К.Г., Корнейчук В.И.) “Механизация и автоматизация управления”, 1977, 1, с.53-56.

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая ,вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая, вып.2

Тодоров, Георги (1977) Критерии эффективности применения ЦВМ в учебном процессе (Черняховский В.М., Тодорова М.К.,Желязкова И.И., Никитин С.П.) Вестник Киевского политехнического института. Серия автоматики и электроприборостроения, вып. 14

Тодоров, Георги (1977) Машинная система контроля знаний специальных технических дисциплин (Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.,Тодоров Г.С., Никитин С.П.) “Управляющие системы и машины”, 2, с. 127 –131

Тодоров, Георги (1977) Методы оценки знаний при прграммированном контроле (Корнейчук В.И., Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая. вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Относно един способ за съхраняване на учебната информация в обучаваща система (Тодорова М.К., Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия гр.Шумен

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство - Русия - No 601739 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 13

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство, Русия, No 643953 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 3.

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24764 от 28.08.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24195 от 27.08.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24198 от 26.10.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Русия - 618000 от 25.12.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Об оценке эффективности машинных систем контроля знаний (Корнеичук В.И.,Желязкова И.И.) Матер. Первого симпозиума болгарских асирантов, обучающихся в ОНД. Москва

Тодоров, Георги (1976) Обучающий алгоритм анализа и оптимизации схем (Корнейчук В.И., Желязкова И.И) Материалы первого симпозиума болг. аспирантов, обучаящихся в ОНД. Москва

Тодоров, Георги (1975) Автоматизирана система за натрупване и обработка на данни за качеството на подготовката на специалистите (Желязкова И.И., Корнейчук В.И.,Тодорова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр.Габрово

Тодоров, Георги (1975) Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника (Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Желязкова И.И.) Сб.н.трудове н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1975) Разпределяне времето за изучаване на учебните дисциплини с помощта на ЦИМ (Тодорова М.К.,Желязкова И.И.,Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1974) Машинна система за оценка на знанията.(Корнейчук В.И., Желязкова И.И.,Димитрова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ - гр. Габрово

Тодоров, Георги (0) МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Тодоров, Георги (0) ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тодоров, Георги (0) ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Тодорова, Маргарита (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning. . E-Learning’2015, 11- 12.09.2015, Berlin, Germany. pp 250-256. ISSN: 2367-6698

Тодорова, Маргарита (2014) A 3D Model for Adaptive Multi - Lingual Online Assessment Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and TechnologiesCompSysTech’14, 2014, pp, VII-357-362. Ruse, Bulgaria, 27-28.06. 2014, ACM ISBN: 978-1-4503-2753-4

Тодорова, Маргарита (2012) Мултимедийни мрежи ICO, София. ISBN 078-954-92864-1-0

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. InTech E-learning, Croatia, 2011. 20 p.

Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Principles of Open Source Software" Multinational Undergraduate Team Work., pp 72-91). IOS Press Books, 2011, ISBN 978-1-60750-983-7 (print), ISBN 978-1-60750-984-4 (online), 181p.

Тодорова, Маргарита (2011) Modern Computer Technologies for Insuring Effective E-Learning Environment According Different Learning Styles Journal Computer Systems and Technologies Year IX, No1/2011 IEEE Bulgarian Communication Chapter, ISSN: 1312-3335

Тодорова, Маргарита (2011) Увод в информатиката и компютърните науки Издателство Фабер. В.Търново ISBN 978-954-400-433-0

Тодорова, Маргарита (2010) 3D Model of E-learning Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’10. 2010, pp. 359-363. ACM ISBN: 978-1-4503-0243-2

Тодорова, Маргарита (2010) A 3D Model as a Tool for Increasing the Effectiveness of e-Learning Serdica, Journal of Computing, Volume 4, Number 3, 2010, pp 359-363 ISSN: 1312-6555

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни компютърни системи Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-310-4

Тодорова, Маргарита (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-403-3

Тодорова, Маргарита (2009) Методи и средства за повишаване ефективността на електронното учене. Сп. “Computer Engineering”, 2, 2009, стр.28-38.

Тодорова, Маргарита (2009) Разработване и управление на проекти Фабер, В. Търново. ISBN 079-954-400-192-6

Тодорова, Маргарита (2009) Синхронизация на мултимедия Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-043-1

Тодорова, Маргарита (2008) Collaborative learning through multimedia interaction, Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10. Communication & Cognition. Vol.41, Nr 1&2(2008),pp. 3-10.

Тодорова, Маргарита (2007) Service of Quality of Multimedia Streams and Objects. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 2007, pp.VI-5.1 – VI-5.6. ISBN: 978-954-9641-50-9

Тодорова, Маргарита (2006) Collaborative learning through multimedia interaction. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4. 3rd E-Learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp.1.6-1 – 1.6-4.

Тодорова, Маргарита (2006) Електронен&мобилен бизнес Фабер, В. Търново, ISBN -13: 978-954-775-633-5

Тодорова, Маргарита (2005) Modern Multimedia Web Based courses – Main Concepts, Structure and Criteria of Effectiveness E-learning and Knowledge Society 2005, Gent, Belgium, pp 205 - 217.

Тодорова, Маргарита (2005) A System for Searching and Classifying Documents Based on Knowledge Proceedings of the First International EG&DP Conference , Berlin, pp. 1-7

Тодорова, Маргарита (2005) Defining a system of Indicators for Evaluation the Effectiveness of e-Learning. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’05, 2005, pp. V-14.1 – V-14.5. ISBN: 954-9641-42-2

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to E-business V.Turnovo, Faber, ISBN 954-775-426-2

Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to M-business V.Turnovo, Faber. ISBN 954-775-427-0

Тодорова, Маргарита (2005) Model of Hybrid System for Searching and Classifying a Structured Data E-learning and Knowledge Society, 2005, Gent, Belgium, pp 193-203

Тодорова, Маргарита (2005) The Integration of the Multimedia Technologies in the Teaching Process Proceedings of the E-Learning II and the Knowledge Society International Conference. Gent, Belgium, 2005, pp219-223.

Тодорова, Маргарита (2004) A Model for Describing and Structuring Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’04, 2004, pp, IV-21.1 – IV-21.5. ISBN: 954-9641-38-4

Тодорова, Маргарита (2004) Efficiency of Virtual Learning 18-th International Conference on Systems for Automation and Engineering and Research (SAER-2004), September 24-26, 2004, Varna, pp192-195

Тодорова, Маргарита (2004) E-Learnimg in Adult Education Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004, volum III, Pitesti, Romania pp 301-305 ISBN: 973-690-248-X ISBN: 973-690-255-2

Тодорова, Маргарита (2004) Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp.3.14.1 – 3.14.10.

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologie, CompSysTech’03, 2003, pp. IV.27-1 - IV.27-6. ISBN:954-9641-33-3

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2002) Content management in e-Learning SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.IV.8-1 IV.8-4. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Synchronisation Characteristics of the Network Multimedia Streams Distribution Process. Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.II.5-1 – II.5-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр. 98-105

Тодорова, Маргарита (2001) Computer in all Stages of Education Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp. IV.15-1 –IV.15-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School Proceedings of the International Conference of CompSysTech'2001, Sofia, ISBN; 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, Bitola

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, 2001, Bitola, pp.314-319

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново

Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-

Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.

Тодорова, Маргарита (2000) Estimation of the Interactions of Multimedia Streams and Objects by Applying Theory of Graphs. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2000, 2000, pp.II.4-1 – II.4-5. ISBN: 954-9641-17-1

Тодорова, Маргарита (1999) Времеви взаимовръзки на мултимедийните обекти в мултимедийните презентации. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130. Сб.н.тр. н. конф. с межд. участие, том I.ТУ – гр. Габрово, 1999, стр.125-130.

Тодорова, Маргарита (1997) Програмна система за атестиране преподавателите от ВУ, Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997.

Тодорова, Маргарита (1994) Използване на компютърната анимация в учебния процес Научно тематичен сборник ВВМУ, Варна, 1994, стр62-67.

Тодорова, Маргарита (1993) Използване на естествен език в експертните системи за обучение. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993. Н.сесия ВВОУ, “В.Левски”, 1993.

Тодорова, Маргарита (1993) Графичен потребителски интерфейс в експертните системи за обучение Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, кн.27. 1993, стр.369-376.

Тодорова, Маргарита (1992) Микрокомпютърна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”, 1992.

Тодорова, Маргарита (1987) Изследване възможностите на програмен продукт “ТЕСТ” за генериране на графически задания. Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски” -В.Търново, 1987,кн.16, стр. 41-46

Тодорова, Маргарита (1987) Универсална програма за тестов контрол на знания с помощта на персонален компютър Сп. Военна техника,1987,5

Тодорова, Маргарита (1985) Използване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания Сп. Военна техника, 1985, 5.

Тодорова, Маргарита (1980) Използане на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес Сб.трудове н.конф. ВМЕИ, Габрово

Тодорова, Маргарита (1980) Относно един способ за съхраняване учебна информация в обучаваща система Сборник научни трудове научна конференция ВМЕИ, Габрово

Тодорова, Маргарита (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ Сб. трудов научной конференции болгарских аспирантов, Москва

Тодорова, Маргарита (1977) Някои въпроси на анализа на информационно-обучаващи системи на базата на ЕИМ Сб.науч. труд. на конф. ВМЕИ Габрово, стр. 97-104

Трифонов, Тихомир (2018) ADVANCED SIGNAL PROCESSING METHODS FOR ANALYSIS OF HIGH DYNAMIC RANGE ACOUSTIC PHENOMENA , JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM, VOL. 20, NO. 2, 2018,ISSN 1109-1606

Трифонов, Тихомир (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI,In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 2018, pages 117-121. (ISBN 978-963-449-086-9). Унгария

Трифонов, Тихомир (2016) A Special Robust Solution for Battery Based Power Supply AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.32-35

Трифонов, Тихомир (2016) Acoustic Characteristics of Sacral Thracian Sites AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.84-87

Трифонов, Тихомир (2015) Application of modern computer methods for acoustic phenomena investigation 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 11 Nov. 2015, Óbuda University

Трифонов, Тихомир (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2015, pages 3940-3954.

Трифонов, Тихомир (2014) Noise Pollution in Urban Environment by Some Natural Phenomena 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 12 Nov. 2014, Óbuda University

Трифонов, Тихомир (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 111-139

Трифонов, Тихомир (2014) Експериментално изследване на звукови отпечатъци на тактически оръжейни системи Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Трифонов, Тихомир (2014) Спектрални характеристики на акустични шумови сигнали с природен произход Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Трифонов, Тихомир (2013) Improving the visualization of scalograms by means of transformation in the complex plane Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2013, pp.218-221, ISSN:1313-3330

Трифонов, Тихомир (2013) Информационна система за изследване на съвременния български език Списание CIO, кн. 9, бр. 7, 2013, 72 стр., http://cio.bg/5607_informacionna_sistema_za_izsledvane_na_savremenniya_balgarski_ezik

Трифонов, Тихомир (2013) Комплексни числа и спектри сп. Акустика, год. XV, бр. 15, София, Дек. 2013, стр. 44-47, ISSN 1312-489

Трифонов, Тихомир (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, 2012, Serbia, pages 297-301.

Трифонов, Тихомир (2012) Features of time-frequency analysis visualization of large dynamic range signals XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2012), V. Tarnovo, June 28th –30th 2012, pp. 155-158

Трифонов, Тихомир (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 18-19.05.2012, 206-210 стр. (на руски език).

Трифонов, Тихомир (2012) Research on letter and word frequency in the modern Bulgarian language International Journal of Knowledge-Based Organizations, USA, vol. 2, no. 3, 2012, pp. 74-90.

Трифонов, Тихомир (2012) Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals Proc. 4-th Intern. Conf. Noise And Vibration, Niš, October 17th –19th, 2012, 209–212). ISBN 978-86-6093-042-4

Трифонов, Тихомир (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2012, pp. 266-272.

Трифонов, Тихомир (2012) Комплексни изображения на сигнали, обработени чрез система PULSE Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 14-15 юни 2012 г., Том 8, стр. 70-81

Трифонов, Тихомир (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 2012, 60-61 стр., http://cio.bg/4892_modelirane_na_informacionni_sistemi_za_otkrivane_na_podvodni_obekti

Трифонов, Тихомир (2012) Приложни програмни продукти. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2010) Камбаните на Велико Търново (с И.Симеонов) Научен форум “Велико Търново- минало, настояще, бъдеще», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., vol. 31, № 3, pages 366-371

Трифонов, Тихомир (2009) Church Bells- Part of the Cultural Heritage (with G. Dimkov) MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia

Трифонов, Тихомир (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, pages 660-669

Трифонов, Тихомир (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells (with Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kyiv, Ukraine

Трифонов, Тихомир (2009) Камбаните от акустична гледна точка (с Г. Димков и И.Симеонов) Национална конференция «Акустика 2009» , София, стр.177-182

Трифонов, Тихомир (2009) Русские колокола в Болгарии Международна конференция «Русская музыка», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика в икономиката и управлението Велико Търново, Астарта, второ издание, 2009

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново,Фабер

Трифонов, Тихомир (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells (with Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the Tenth International Conference on System Analysis and Information Technologies, Kyiv, Ukraine, page 325

Трифонов, Тихомир (2008) Акустични изследвания на исторически ценни български камбани (с Г. Димков, Ал. Алексиев, И. Симеонов и К. Симеонов) Национална научна конференция по Акустика, София, България, 115-124

Трифонов, Тихомир (2008) Измерване и паспортизация на уникални български камбани (с И. Симеонов и К. Симеонов) Национална конференция Метрология, София

Трифонов, Тихомир (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство (с Цветанка Георгиева) Национална научна конференция по Акустика, Варна, България, стр.17-22

Трифонов, Тихомир (2008) Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки) Национална конференция, Пловдив, стр.86-93

Трифонов, Тихомир (2008) Математика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2007) Wavlet Transform in HF Channel, Radio Systems and Space Plazma (with I. Simeonov and Z.Prodanov) Radio Systems and Space Plazma, Sofia, p.71-74

Трифонов, Тихомир (2007) Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2006) An n-Convolution Algorithm Modeling (with I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2006) Application of MS Excel in Statistical Education (with V. Tsonkova) The Knowledge Based Organization, Sibiu, Romania, pp.16-26

Трифонов, Тихомир (2006) Matemathical Modeling and Analysis of Acoustic Process in Water Pipelines (with K.Simeonov and I.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (2006) Matlab Analysis of Acoustic Processes in Water Pipelines (with K.Simeonov and I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells (with Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Трифонов, Тихомир (2006) Systems of Underwater Objects Detection and Ranging (with K.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране и проектиране на сонари за противодействие на терористични атаки (със С. Цеков и Г. Качаков) Военно-научен форум, НВУ «Васил Левски», Велико Търново, стр.167-176

Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране на уейвлет алгоритъм за N-конволюция (с И.Симеонов) Сб.доклади «Математика, информатика и компютърни науки», Велико Търново, Стр.88-93

Трифонов, Тихомир (2006) Характеристики и перспективи за развитие на автономните и дистанционно управлявани подводни апарати (със С. Цеков и Г. Качаков) Военно-научен форум, НВУ «Васил Левски», Велико Търново, стр.153-160

Трифонов, Тихомир (2005) Wavelet System Application in Nonstationary Acoustic Signal Processing (И.Иванов) Юбилейна научна сесия 2005, НВУ, гр.Долна Митрополия

Трифонов, Тихомир (2005) Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров) Сб. доклади на Международна научна конференция «Бизнесът и образователните технологии днес и утре», , Добрич, стр.33-37

Трифонов, Тихомир (2005) Електронен учебник по приложна криптография Електронна публикация на CD и на сайта www.rosoft.org, cryptbook.hit.bg

Трифонов, Тихомир (2005) Математическо и статистическо моделиране в музикологията и акустиката Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова) Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Приложна математика. Избрани глави. Астарта, Велико Търново, ISBN954-8324-80-0

Трифонов, Тихомир (2005) Реализиране на гъвкави образователни услуги и осъществяване на виртуална комуникация между преподаватели, ученици и родители чрез уеб-сайт (Х.Печеняшка) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2005) Симетричен криптоалгоритъм на базата на кодова книга (К.Печеняшки, Д.Печеняшки) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2005) Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов) Национален статистически институт, Сп.Статистика, бр.2/2005, стр.91-101, ISSN-0204-8698

Трифонов, Тихомир (2004) Записки на лекции по "Математика с компютър" Електронна публикация на CD

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptanalytic Attacks of the Hash Functions Based on the Paradox “Problem of Birthdays” (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptographic Systems and Crypto Blunders (K.Tsvetkov) Proceedings of the 30th International Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, Romania, ISBN 973-640-0123

Трифонов, Тихомир (2003) Vassil Levski National Military University and John Atanasoff Department of Computing (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2002) New Strategy of Mathematic Education and Training Based on Computer Mathematical Systems (M.Seebauer) Proceedings of 3rd International Conference ITHET’2002, Budapest, Hungary, ISBN 963 7154 08 6, Electronic Pub. on CD, ISBN 963 7154 08 6

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (2002) The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing Наука, околна среда и устойчиво развитие, СУБ, Велико Търново, Faber, стр.280-285, ISBN 954-775-154-9

Трифонов, Тихомир (2002) Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева) България-Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», Велико Търново, стр. 274-278

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2002) Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов) Сб. Доклади на V международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр. 89-94

Трифонов, Тихомир (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ (Ст.Буюклиева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Трифонов, Тихомир (2001) MathCAD в обучението по математика (М.Георгиева) Морски научен форум, Варна, стр.107-114

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Трифонов, Тихомир (2001) Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев) Морски научен форум, Варна, стр.234-241

Трифонов, Тихомир (2000) Wavelet System Application in Nonstationary Signal Processing (I.Simeonov, M.Popov,K.Simeonov) Proceedings of the Second Symposium on Applied Electromagnetism of Trans Black Sea Region, Greece, Xanthi, Pp.60-61

Трифонов, Тихомир (2000) Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов) Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, стр.221-226

Трифонов, Тихомир (2000) Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов) Интернет- среда за нови технологии, В.Търново, стр.34-45

Трифонов, Тихомир (1999) Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov) Proceedings Metrology’99, pp.77-82, Veliko Tarnovo

Трифонов, Тихомир (1999) Modeling of Side Scan Sonar Field (K.Simeonov,Y.Syderov) Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia,Pp.19-27

Трифонов, Тихомир (1999) Specific Features of Using Piezoceramic Transducers for Underwater Noise Measurements Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia, pp.51-55

Трифонов, Тихомир (1999) Методи за локализация на източници на акустични сигнали (А.Иринчев) Научни известия на НТС по машиностроене, Созопол

Трифонов, Тихомир (1998) Класически и виртуален звук Сборник доклади Дни на науката’98, стр.106-112, СУБ- В.Търново

Трифонов, Тихомир (1998) Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов) Е+Е Електротехника и електроника, София, бр.1-2, стр.37-41

Трифонов, Тихомир (1997) An Improved Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Networks (Popov M., Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.78-83

Трифонов, Тихомир (1997) Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.83-89

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (1997) Апроксимация на четириполюсния модел на биполярния транзистор при изучаването и инженерния анализ на постояннотоковия режим на усилвателните устройства Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.277-285, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) За решаването на безкрайни системи от алгебрични уравнения (Я. Сидеров) Научни трудове на ВВОВУ, кн.57, стр.74-80, Висша математика и информатика, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София

Трифонов, Тихомир (1997) Особености на MATLAB като среда за моделиране и визуализация (Я. Сидеров) Научни трудове кн.57, Висша математика и информатика, стр.319-323, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1996) Simple Method for Directivity Pattern Measurement (Simeonov K.) Procs. on Trans Black Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism, Metsovo, Epirus, Hellas, ANPR-24-1

Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1

Трифонов, Тихомир (1996) Акустичен модел на флуидопровод (К.Симеонов) Сб. Докл. на научната конференция с межд. участие “Дефектоскопия ‘96” , стр. 296-300, Созопол

Трифонов, Тихомир (1996) Еквивалентна маса на биморфен приемник на звук Морски научен форум, Т.2, стр. 111-115, Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов) Морски научен форум, Т.2, стр. 116-121,Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Намаляване на шумовото натоварване в армейските стрелбищни комплекски (М.Попов) Научни трудове на ВВОВУ ”В. Левски” кн.42, Стр. 446-451

Трифонов, Тихомир (1996) Особености на озвучаването на открити пространства (Ст.Габровски) Научни трудове на ВВОВУ” В. Левски”, кн. 42, стр.440-445

Трифонов, Тихомир (1995) Sensitivity of bimorph piezoceramic sound sensor Rep. on XV Yugoslav& III International Conference “Noise and Vibration” , Nis

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95

Трифонов, Тихомир (1995) Определяне на координатите на локално сеизмоподобно събитие- избор на метод (М.Господинов, К.Симеонов) “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 325/95

Трифонов, Тихомир (1995) Основи на звукотехниката Издателство на Министерството на отбраната “Св. Георги Победоносец”, София

Трифонов, Тихомир (1995) Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.286-292, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника Сб. Научни трудове на ЮНС на СУБ кн.38, стр.122-126, клон В. Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”,кн.41., стр.299-303, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Чувствителност на приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.293-298, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1994) Детектор на флуиди Сб. докл. на Научна сесия '94 на ВВМУ"Н.Й. Вапцаров", Варна, т. 1

Трифонов, Тихомир (1993) Acoustic Radiation by Two-Dimensional Strip Proceedings of the 6th Conference "Acoustoelectronics'93", Varna

Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1993) Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали Доклад на ЮНС на ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (1990) Two- Dimensional Case of the Sound Radiation by a Circular Piston in a Spherical Baffle Proceedings of the conference "Black Sea 90", Varna

Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) ОН 0484235-90 Държавна система за осигуряване на единство на измерванията. Хидрофони. Методи за проверка. (Авторски колектив) (ограничение на БДС 8.897-85)

Трифонов, Тихомир (1989) Звуково поле във външната област на криволинеен правоъгълник Докл. на научната сесия на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Математика, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Градуировка на вибродатчици (Б.Хубанов, Н.Кацов) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) О возможности проектирования и производства измерительного гидрофона общего назначения Доклад на срещата на делегациите по научно-техническо сътрудничество на ВМС на НРБ и ГДР, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Оценка на грешките и обработка на резултатите при калибровка на хидрофони по стандартния метод на взаимността Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1987) Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов) Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1986) Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти Докл. на Националната конференция "Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност", Варна

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Трифонов, Тихомир (1984) Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1984) Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1983) Към въпроса за откриване и измерване на параметрите на акустични сигнали в случайно-нееднородни среди (К.Симеонов) Докл. на ЮНС на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Варна

Трифонов, Тихомир (0) ADVANCED SIGNAL PROCESSING METHODS FOR ANALYSIS OF HIGH DYNAMIC RANGE ACOUSTIC PHENOMENA , JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM, VOL. 20, NO. 2, 2018, ISSN 1109-1606

Шипковенски, Георги (2015) Improvement of algorithms for solving the p-median problem Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 17-20., ISBN 978-5-906805-56-0

Шипковенски, Георги (2015) Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 110-114.ISBN 978-5-906805-55-3 , ISBN 978-619-208-017-4

Шипковенски, Георги (2015) Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване Сб. от Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика",Велико Търново, 27-28 ноември 2015, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 22-28, ISBN 978-619-00-0419-6

Шипковенски, Георги (2014) Review of the main categories of types of problems in modeling discrete locations in distributed service systems. Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 19-22., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2014) Критични и некритични данни в e-city мрежи Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 83-88., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2013) Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни. Сб. от „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русе, 2013 г., Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, с. 53-59, ISBN: 1314-9024

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/