Публикации Катедра "Българска литература" / Department of Bulgarian Literature


Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151,ISBN 978-619-7372-21-2.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) За "Втора част на разговора": Ботев на Цветан Стояноя Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 13.04.2019. ISBN 978-954-304-430-6.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Изобразяването на "Отечествената война" в българската белетристика през 1946 - образ и подобие 1946: Между Царството и Народната република. Година на прокомунистическия прелом. Поетика на новия канон. Издателство: Кралица Маб, София, 2019, с. 293 - 334. ISBN 9789545331800

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп. Страница, бр. 2 / 2018 (74), с. 140-154, ISSN 1310-9081,COBISS.BG-ID: 1120790500

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп."Кирило-Методиевски записки" (Cyrylo-Metodiańskie), 7/18, Люблин: Институт по славянска филология; Издателство на Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, с. 166-173, Electronic ISSN: 2449-8297

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Велико Търново: Издателство ДАР-РХ, 2018, с. 112-126, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID:1287543780.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / [състав. Даниела Върбанова, Диана Симеонова]. Велико Търново: Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8 (Print), COBISS.BG-ID: 282691812

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) - Отзив в шветски седмичник за култура: Tång, sonetter och långa fria verser. Strömstads tidning, 24 noemvri 2017. Отзивът е публикуван и в публичния профил на вестника: https://www.facebook.com/airlitteraturvastragotaland/photos/a.898697446889021.1073741835.893791960712903/1542784199147006/?type=3&theater Tång, sonetter och långa fria verser. Strömstads tidning, 24 noemvri 2017.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Ангелова, М. Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Между два разговора с И. Ц. Признания и отзиви, слова и посвещения. София: Изд. Стигмати; Артгаф, 2017, с. 366-368, ISBN 9789543361298 (Print), COBISS.BG-ID:1284608996.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Неизчезването на Иво: документална пиеса. репликите са колаж от автентични имейли и чатове във Facebook / авторски колаж Мая Ангелова; Ивайло Иванов Литературен вестник : седмично издание, Год. 26, бр. 23 (21-27 юни 2017), с. 15, ISSN: 1310-9561 (Print),COBISS.BG-ID: 1283720676.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, бр. 35, 1-7 ноем. 2017, с. 11, ISSN 1310 – 9561

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Стефан Киров и мемоарното наследство на един от "Апостолите на световното единство" Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 25-26 април 2017 г., Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе / [ред. кол. Теодора Евтимова ... и др.] = Freedom yesterday, freedom today, freedom tomorrow - is it at the tip of the spear? : proceedings of the international scientific conference, 25-26 April 2017, Lyuben Karavelov Regional Library, Ruse / [ed. board Teodora Evtimova ... и др.], Русе, 2017, с. 382-394, ISBN 978-619-7404-01-2 (Print), COBISS.BG-ID: 1283530468.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2016, 2016, ISBN 9789545331602, Подсерия на Колекция неиздадените, ISSN C634-5387, COBISS.BG-ID:1282671588.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература : [научна конференция, 3 юни 2016 г., София] / състав. Пламен Дойнов. София: Кралица Маб, 2016, с. 115 - 145, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID: 1282740708

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113.Online ISSN 0861–0029

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. 14 (Н), Велико търново: Изд. Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“, 2016, с. 412-463, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, Год. 25, бр. 17/18 от 27.04-10.05 2016, с. 28, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID:1278961636.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Ангелова, Мая. За първата у нас антология на шведската поезия. Литературен вестник, бр. 26, 8 - 14. 07. 2015 (Год. 24), с.3, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID: 1269972452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство [Мултимедия] : учебен диск / Мая Ангелова, Мира Душкова, Светлозар Цанков ; снимки Севдалин Дончев. Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8, COBISS.BG-ID:1284239332.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико Търново, 2015, с.464-467, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. Иван Радославов. 135 години от рождението на критика: нови изследвания. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов. - Велико Търново, Изд. "Дар-РХ", 2015, с. 165-180, ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID: 1279912676.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Мира Душкова. Невидими неща. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико търново, 2015, с. 462-464, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика "Тихата лирика в българската литература : текстове от научната конференция "Тихата лирика" в българската литература: от дискриминацията до канонизацията", 24 и 25 април 2015 г., Велико Търново / състав. Пламен Дойнов, Иван Станков. София-Велико Търново: Изд. Кралица Маб, 2015, с.181-225, ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID:1272333284.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015 (Год. 24), с. 9,15, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID: 1274967524

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев. Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 143 - 157, ISBN: 978619208010105, COBISS.BG-ID: 1281540580.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името 9 септември 1944: Литература и политика. Текстове от научна конференция, 14 ноември 2014, Нов български университет. Съставител Пламен Дойнов. Поредица " Литературата на НРБ: история и теориа". Книга 9. София: Кралица Маб, 2015, с.193 – 229, ISBN 978-954-533-142-8, COBISS.BG-ID: 1270777572

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският призводствен роман София, издателство "Кралица Маб", 2014, ISBN 9789545331367, COBISS.BG-ID:1274967524.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4, COBISS.BG-ID: 1270517220.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 8, [Материали от научен форум Осми Арнаудови четения, 11-12 октомври 2013 г., Русе] / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID: 1271046372

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VI ,Велико Търново – Твер. Ред. кол. Христо Бонджолов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID:1274171364.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014, ISSN 1311-3321, С. 105-112, COBISS.BG-ID: 1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати", 2013, ISBN: 9789543361403, COBISS.BG-ID: 1246570980.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.], Русе: Изд. Лени-Ан, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. София: Изд. Кралица Маб, 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 9778-954-8773-10-2

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. София: Институт за литература; Изд. Боян Пенев, 2012, с. 547 – 560, ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS, BG-ID: 1252405476

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. НРБ – литературата: История, понятия, подходи. София: Изд. Кралица Маб, 2012, с. 233 – 265, ISBN 978-964-535-543-1.

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, 2010 година. Издателство “Контекст”, Пловдив, 2011, с 251 - 259. ISBN 978-954-8238-29-8

Ангелова-Анастасова, Мая (2010) Майсторът и Низината - В: Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010. с 226 - 234. Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010, с 226 - 234.ISBN 978-954-8238-18-2.

Ангелова-Анастасова, Мая (2005) Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm

Василев, Сава (2020) Карти и територии. Изложба на Красимир Русев. Галерия „Heerz Tooya“, В. Търново, 14-19 октомври 2019 // СБХ Бюлетин, бр. 1, 2020, с. 31-32 ISSN 1313 - 9622 България, София

Василев, Сава (2020) Четиридесет години от кончината на Димо Минев // в. Литературен бюлетин, бр. 4, с. 1-2. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Maps end territory. Krassimir Rusev // dedicatet to contemporary art (каталог на галерията) България

Василев, Сава (2019) Божидар Богданов. Българско народностно тяло. В. Търново, 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 462 – 464. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Владимир Янев. Живея с Пловдив. Литературна история и критика. Пловдив, 2017 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 415 – 416. В. Търново

Василев, Сава (2019) Добрин Паскалев. Стихове от дъжд и щурец. Варна, 2017. От извора водица пих. Варна, 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 460 – 461. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Евелина Белчева. Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Ваилев, два портрета в ретро – от натура (73 неизвестни писма). С., 2017 // (руб. Преглед), Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 407 – 408. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Иван Станков. Улици и кораби. В. Търново, 2017 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 408 – 411. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Калин Николов. Атанас Пацев – преодоляване на невъзможното. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 437 – 439. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Милена Кирова. Българска литература от Освобождението до Първата световна война, т. 2. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 445 – 446.

Василев, Сава (2019) Николай Милчев. Пейзажи с Лолита. 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 470. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) О – като Още?... (Предговор) // Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 5-7. (ISSN 1311 – 0208) България

Василев, Сава (2019) Радослав Игнатов. Капани пред райските порти. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 433 – 435. В. Търново

Василев, Сава (2019) Театралният човек – П . К.Яворов. Сб. от Национална конференция "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания", 14 януари 2018 Чирпан. Съст. Д. Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2019, с. 123-137. (ISBN 978-954-9489-65-1) ДАР-РХ, В. Търново, 2019 – 123-137. SBN 978-954-9489-65-1

Василев, Сава (2018) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов. Сб. от Национална конференция по случай 100 годишнината от рождението на поета Иван Пейчев "Отидоха си моите пристанища" : Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев, Шумен - София, декември 2016. Шумен, УИ "К.Преславски". Ред. А. Антонова, П. Ватова, с. 140-150. ISBN 978-619-201-233-6 Шумен, Университетско издателство "К. Преславски"

Василев, Сава (2018) Баладата „Каин“ на Асен Разцветников или за литературните и нелитературните екзекуции: Трима поети - Електронно списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm Списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm

Василев, Сава (2018) Сезонните преображения на героя/езика в пиесата „Лазарица“ от Йордан Радичков. - Проглас, 2018, 2 (год. ХХVІІ), с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) Сп. Проглас, кн. 2 (год. ХХVІІ), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2018, с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн)

Василев, Сава (2017) In spe. С надежда : [Предговор] // Паскалев, Добрин. Стих от дъжд и щурец. – Варна, 2017, с. 7-10. Варна

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов - Електронно списание LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212), 8 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/ivan-peichev-boris-hristov.htm Електронно сп. LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212).

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" Лит. вестник (София), № 25, 5-11 юли 2017.

Василев, Сава (2017) Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. – Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017. – 295 с. ISBN 978 619 7173-17-8 COBISS.BG-ID 1282691812 Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017.

Василев, Сава (2017) За немската литература в българската периодика (Даниела Денчева. Немската култура в българската периодика). (Рецензии) - Проглас, В. Търново, 2017, № 1, с. 161-162. (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) сп. Проглас, издание на ФФ на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2017) Капан за дребни хищници и други човешки животни : Четири пиеси. В. Търново: Слово, 2017, 142 с. ISBN 978-619-212-014-6 COBISS.BG-ID 1283684324 В. Търново, Слово, 2017

Василев, Сава (2017) Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози. В. Търново: Сира, 2017 с. 199 ISBN 978-619-7173-13-0 COBISS.BG-ID 1280436196 Сира - В. Търново

Василев, Сава (2017) Спомени за настоящето : Велико Търново и неговите литературни университети. // Литературен бюлетин (В. Търново), № 3, 2017, с. 1, 2. Велико Търново, издание на НОЛИ "Формула 6"

Василев, Сава (2016) Nepokorni Luka / Preveo s bugarskog Goran Igić. Rijeka : Udruga graᵭana Orion, 2016. – 102 p. (Biblioteka XXI. stoljeće)

Василев, Сава (2016) Владимир Василев и големите критически сюжети на литературата ни. Фрагменти от генеалогията на мита. Електронно списание LiterNet, 17.07.2016, № 7 (200), 21 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm сп. Литературна мисъл, кн. 1; LiterNet http://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm

Василев, Сава (2015) „Цената на златото“ – фрагменти от предисторията на романа [Генчо Стоев (1925 – 2002) 90 г. от рождението на писателя] КИЛ (Варна), № 3, май 2015, с. 8-9.

Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.

Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.

Василев, Сава (2015) В меката (есен) на българската литература [Валери Петров]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 293-296.

Василев, Сава (2015) Вазов и природата. КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 9.

Василев, Сава (2015) Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“ – Варна Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 457-458.

Василев, Сава (2015) Георги Николов. Пушачът. „Знаци“, Бургас, 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 478-479.

Василев, Сава (2015) Евелина Белчева. Яворов – между драмата и театъра. „Пропелер“, С., 2014 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 519-521.

Василев, Сава (2015) Елегия за последното време Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 5-12.

Василев, Сава (2015) За смъртта на една птица и на едно стихотворение КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9, 10; Също и в: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев : Изследвания, материали, спомени. – В. Търново, 2007, с. 77-87.

Василев, Сава (2015) Край бреговете на мълчанието. Молитвените диалози на Калина Ковачева. - В: „Тихата лирика“ в българската литература – София: "Кралица Маб", 2015, с. 307-322. Състав. и ред. Пламен Дойнов, Иван Станков. Също и в: КИЛ (Варна), № 6-7, авг.-септ. 2015, с. 1, 12; № 8-9, септ.-окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. Лит. вестник, № 29, 23-29 септ. 2015, с. 14-15. сп. Страница, 2015, № 3, с. 156-164. България, София

Василев, Сава (2015) Край бреговете на тишината и мълчанието : Молитвените диалози на Калина Ковачева. Лит. вестник, № 29, 23–29 септ. 2015, с. 14-15, както и в:КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 1, 12; № 8–9, септ. – окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. и др.

Василев, Сава (2015) Литературата като бързо преживяване Велчев, Велизар. Kurrente kdldmo [Тичащо перо]. – Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 5-8.

Василев, Сава (2015) Михаил Неделчев. Ефектът на раздалечаването. „Кралица Маб“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 518-519.

Василев, Сава (2015) Неделчо Ганев. Подгряваща цигулка. „Светулка 44 АТЕНЕЙ“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 509-510.

Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.

Василев, Сава (2015) Сашо Серафимов. Старците умират в края на света (стихове и размисли). „Жанет 45“, Пловдив, 2013 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 502-504.

Василев, Сава (2015) Цветните множества на думите София : Бълг. писател, 2015, с. 5-6.

Василев, Сава (2014) Езикът е сводник, по-стар от човечеството. Марица (Пловдив), 25.08.2014.

Василев, Сава (2014) За черупката на доброто КИЛ (Варна), № 2, 2014, с. 1; 13

Василев, Сава (2014) Имената – преди и след употреба Простори 61, 2014, № 1, с. 52-58.

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България КИЛ (Варна), № 10, окт. 2014, с. 1, 4. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br10_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България: Велико Търново КИЛ (Варна), № 11, окт. 2014, с. 1, 6. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br11_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Отвъд огледалния свят на прозореца Влахов, Миролюб. Някой зад прозореца. – В. Търново : Абагар, 2014.

Василев, Сава (2014) Разказвачът и любовта Сборник за Анчо Калоянов : В чест на 70-год. на писателя и учения – В. Търново : Фабер, 2014, с. 88-104

Василев, Сава (2013) Modernism in Bulgarian Literature / Vassilev, Sava Yordanov // Bulgarian modernism : Books and Magazines 1919-1934. Highlights from a German Collection / Ed. by Domenico Jacono in collaboration with Irena Stoimenov-Huetter and Edo Zierotin. – Vienna : Antiquariat / Verlag / Galerie, Neubaugasse, 2013, p. 8-9. Виена, английски език

Василев, Сава (2012) А... Ако можеха да говорят?! Няколко минути разходка из литературния двор. На Светлозар Игов. - В: Пространствата на словото. София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, т. 2 с. 597-614 ISBN 987-954-8712-77-4 COBISS.BG-ID 1252405476. Ред. колегия и съставителство К. Протохристова, Ел. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова - Гайдаржиева, Ал. Антонова; както и в: Svobodata.com, 17.02.2011. Също и в: Либерален преглед, 18.01.2011, № 1. Антимовски хан, 2011, № 1, с. 6-16. Страница, 2011, № 1, с. 160-174. България

Василев, Сава (2012) Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята. В. Търново, 2012: Фабер, 437 с. ISBN 978 954 400 734-8 COBISS.BG-ID 1247623908 В. Търново : Фабер, 2012. – 438 с.

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване.В. Търново: Фабер, 2011, 195 с. ISBN 978 954 400 528-3 COBISS.BG-ID 1245191908 В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Варвело. Книга за явяване: Литературният фронт. Евангелие от Лазар. В. Търново: Фабер, 2011, 335 с. ISBN 978 954 400 526-9 GOBISS.BG-ID 1245104100 В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василев, Сава (2011) Литературата и социализмът – драмата на опаметената истина. Също и в: Литературата и социализмът : Фрагменти върху предисторията на историческия роман от втората половина на 20. век. - Електронно сп. LiterNet, 11.01.2011, № 1 (134). Online ISSN 1312-2282, както и в: Svobodata.com, 25.01.2011. и Лит. вестник, № 1, 13-19 ян. 2010, с. 10 България

Василев, Сава (2010) Интелигенция и литературна провинция – за един задочен диалог между Тончо Жечев и Станислав Сивриев - Електронно сп. LiterNet, 10.09.2010, № 9 (130). ISSN 1312-2282 както и в: Станислав Сивриев в българската литература : Материали и проучв. по повод 85 год. от рождението на писателя. – Варна, 2010, с. 52-60. България

Василев, Сава (2008) Цената на златото и на историята. Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата”. В. Търново: Слово, 2008, с. 287 ISBN 978 954 439-902-3 COBISS.BG-ID 1229551332 В. Търново : Слово, 2008. – 288 с.

Василев, Сава (2007) Евангелие от Лазар. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев - В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбил. сб. по повод 100 г. от рождението на писателя : Изследвания. Архив. Спомени. – В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2008, с. 223-258. ISSN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 122843660; ред.колегия Ив. Радев, С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. България, В. Търново

Василев, Сава (2007) За смъртта на една птица и на едно стихотворение. - В: Петър Алипиев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий",2007 ISBN 978-954-524-561-9 , с. 77-87. Съставители и редакционна колегия В. Русева, А. Велкова, Г. Върбанова Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 175-189. Лит. вестник, № 1, 10-16 ян. 2007, с. 10-11. КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9-10. България, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2007) Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. В. Търново: Слово, 2007, с. 189 ISBN 978 954 439 871-2 COBISS.BG-ID 1226851044 В. Търново : Слово, 2007. – 190 с.

Василев, Сава (2006) Литературният и паралитературният сюжет „Христо Смирненски“ в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла. - В: Класика и авангард. Юбил. сб. по случай 70-та год. на проф. дфн Иван Сарандев. София: ИЦ "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 145-155. Ред. колегия Св. Каролев, Вл. Янев, Л. Малинова ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13-978-954-8712-39-2 COBISS.BG-ID 1045753828; както и В: Света гора : Алманах за лит. и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 (Д), с. 209-222. Също и в: Владимир Василев : Критикът, редакторът, естетът. Състав и ред. Сава Василев. – В. Търново, 2005, с. 24-36 и Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 15-31 и В: Електронно. сп. LiterNet, 22.12.2007, №12 (97). България, София

Василев, Сава (2005) Димо Кьорчев за литературната критика. Фрагменти. - В: Димо Кьорчев между литературата и политиката. Изследвания. Архив. Оценки. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55-61. ISBN 954-524-450-X COBISS.BG-ID 1043847140 ред. колегия Ив. Радев, А. Велкова - Гайдаржиева, Н. Димитров, Г. Върбанова Също и в: Димо Кьорчев за литературната критика : 12 фрагмента, увод и заключение. // Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 5-14. България, В. Търново

Василев, Сава (2005) Персоналистът законодател. Стилът Йордан Вълчев – портрет от натура или литература в литературата - В: „Змей със змейовете и човек с човеците." Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.47-60 ISBN . 954-524-479-8, COBISS.BG-ID 1045367012, ред. колегия: Ив. Радев, С. Василев, А. Велкова, Г. Върбанова. Също и в: Електронно сп. LiterNet, 20.12.2005, № 12 (73). Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 119-137. България, В. Търново

Василев, Сава (2003) Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски България, Благоевград

Василев, Сава (2003) Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118. България, В. Търново, Фабер

Василев, Сава (2003) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95. България, Сафия

Василев, Сава (2002) Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492 В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.

Василев, Сава (2002) Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804 България, Шумен

Василев, Сава (2002) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) „Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184. България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. Пет студии върху българската литература. В. Търново: Слово, 2001, 184 с. ISBN 954 439 700-0 COBISS.BG-ID 1037820900 В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.

Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.

Василев, Сава (1999) Литературна класика. 13 интерпретации. В. Търново: Слово, 1999, 221 с. ISBN 954 439 549-0 COBISS.BG-ID 1034003172 В. Търново : Слово, 1999. – 221 с.

Василев, Сава (0) „Спомени от дъното“ : Романът „Циклопът“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 170-196.

Василев, Сава (0) Eвангелие от Лазар (Разказът „Лазар и Исус“ от Ем. Станев). – В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 156-188 Съст. Ел. Налбантова ISBN 978-954-731-6 (Проблематичен-друг автор и книга)

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) Българската драма и театър между двете световни войни : [Предговор]. // Българската драма между двете световни войни. – В. Търново, 2000, с. 5-14.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Да мислим другия! За цената на златото и смутното време в балканския дом на историята. // Свое и чуждо в културата на българи и сърби : Своje и туħe у култури бугара и срба. – В. Търново, 2006, с. 203-212.

Василев, Сава (0) Даскал Петър Бонев срещу воеводата Гаврил Хлътов: Писателят Генчо Стоев чете „Цената на златото“ // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 5-10.

Василев, Сава (0) Даскал Петър Бонев срещу воеводата Гаврил Хлътов: Писателят Генчо Стоев чете „Цената на златото“ // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 5-10.

Василев, Сава (0) Дунав се влива в Черно море. Атанас Липчев и поколението на 80-те - В: Дунав се влива в Черно море. Сб. в памет на писателя Атанас Липчев. В. Търново: Фабер, 2012, с. 7-53. ISBN 978-954-400-807-9 COBISS.BG-ID 1255348708 В. Търново, 2012

Василев, Сава (0) Експресионизмът и следвоенният символизъм срещу сп. „Златорог“ и неговия главен редактор. // Конструиране на традицията : Юбил. сб. в чест на проф. Милена Цанева. – С., 2000, с. 260-274.

Василев, Сава (0) Златото – археология на смисъла. // Словесност и литература : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. – Благоевград, 2003, с. 268-282.

Василев, Сава (0) Изпитанията на читателя: „Цената на златото“ от Генчо Стоев – рефигурации на смисъла. // Сборник в чест на проф. Георги Данчев : Материали от междунар. науч. конф. Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г. – В. Търново, 2004, с. 332-338.

Василев, Сава (0) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. // История. Истории. Наративи : Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. – В. Търново, 2002, с. 45-53.

Василев, Сава (0) Литературният мит в контекста на културното и политическото митотворчество на ХХ век. // Страница, 2000, № 4, с. 175-184.

Василев, Сава (0) Текстът на спомена и литературното митотворчество. // Филологически сборник : В памет на проф. д-р Георги Димов (1918 – 1994). – В. Търново, 2000, с. 166-173.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята : За романа „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 197-223.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята : За романа „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 197-223.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. // Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев : Т. 1. – София, 2003, с. 74-95.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята. // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 293-318.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За един литературен двубой. // Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София, 2020: Просвета. Съставител - Адриана Дамянова. с. 517-538.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Щрих към "софийската тема" у Вазов. // Портал Култура, 30 юли, 2020 http://kultura.bg/web/%d1%89%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/ Портал Култура

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Истинската критика отстоява автономията на литературата. // Литературен вестник, бр. 9, 4-10. 03. 2020, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критиката е длъжна да се бори с "вестникарстващата пошлост". // Литературен вестник, бр. 15, 15-21.04.2020, с. 6-7 ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. "Александрийската школа" на Йован Христич в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна. - КИЛ, 2019, бр. 2, Варна, май 2019, с. 1, 3. ISSN 1310-120X

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. "Рим е велика школа за окото и ума. Ела тук по-напред, па тогаз върви по дяволите." (рецензия за книгата на Бойка Илиева "Вдъхновението Италия". Благоевград: УИ, 2019, 253 с. ISBN 9789540001883.) – сп. "Балканистичен форум", кн.3, 2019, с. 335-341. ISSN 1310-3970.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Апология на "История на българската литература" от Светлозар Игов. - В: Портал Култура, 06. 11. 2019, https://kultura.bg/web/%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. ГЕОРГИ МАРКОВ И МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ПРОЗА „ГЕОРГИ МАРКОВ. ПОЕТИКА НА ПРОЗАТА И НА ДРАМАТУРГИЯТА“, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА, ИЗД. „ФАБЕР“, В. ТЪРНОВО, 2019 Г. // портал "Култура" от 20 юни 2019; kultura.bg/web/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Георги Стаматов и Иван-Мешековият канон на новата българска литература. - В: Иван Мешеков. Г. П. Стаматов. Изобличител реалист. Велико Търново: Дар-РХ, 2019 (с. 5-32). ISBN 978-954-9489-72-9

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. За "Италианските приключения" на българската литература. // Електронно списание LiterNet, 20.11.2019, № 11 (240) (21.11.2019).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев. // Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски. Велико Търново: Фабер, 2019. ISBN 978-619-00-1066-1 с. 228-240

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Религиозна ли е българската литература? - В: Море, бр. 1, 2019, с. 143-162. ISSN 0205 3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Слово, произнесено при връчването на Тринадесетата национална награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков" на лауреата Цветан Ракьовски. - В: Литературен вестник, бр. 34, 23-29. 10. 2019, с. 3,4. ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов. Нов Български Университет. НЕСАРТ , 2019. ISBN 978-619-233-061-3; ISBN 978-954-92697-9-6, с. 167 COBISS.BG-ID 1289296100

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Яворов post mortem. // Poznańskie Studia Slawistyczne , Numer 17, 2019. Sztuka i demokracja. Poznan 2019. с. 379-389. ISSN 2084-3011 Полша, Познан

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Литература на случаите" като изследователски роман. - В: Портал Култура, 27 чарт, 2019. http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/ http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българската литература и православната култура. - В: Литературен вестник, 2019, 13.-19.02.2019, бр. 6, с. 3, 7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съставител Димитър Михайлов. Велико Търново: Дар-РХ, 2019, с. 313-325. ISBN 978-954-9489-65-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Религиозна ли е българската литература? - В: Портал Култура, 21.01.2019 София

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За едно приятелство, прераснало в литературноисторическо съмишленичество (Иван Мешеков и Иван Богданов). - В: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Съставители Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Издателство "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2018, с. 183-217. ISBN 978-954-533-170-1

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За тази книга (Световете на литературата. Разговори със Светлозар Иго"в. В. Търново, 2017). // Антимовски хан, бр. 1, 2018, с. 16-23. ISSN 1313 - 7832 Добрич

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. Защо канонът на българските писателки е „не“случен. - В: Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова. Съставителство и научна редакция: доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 184-199 ISBN 978-954-07-4573-2

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Неизбежната смърт. Поезията на Димитър Бояджиев в критическата рецепция на Владимир Василев и Васил Пундев. - В: Свят и смисъл. Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 238-252. Съставителство и научна редакция: доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова. ISBN 978-954-07-4437-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) За Ботевия роман на революцията. (за Христо Ботев. Да драснем кибрита на въстанието...)// Проглас, 2018/ Том 27/ бр. 2, (с. 270-272). ISSN 0861-7902 Проглас ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) сп. Проглас

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Какво се случва в българското критическо самосъзнание за сто години? // Литературен вестник, бр. 23, 13-19. 06. 2018, с. 6-7 ISSN 1310 - 9561 Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) ТИХО Е, ИЛИ ЗА МЕТАФИЗИКАТА НА ЕСЕННИТЕ ЗАЛЕЗИ. (Николай Димитров. Тихо е. Николай Димитров. Тихо е.).// © Електронно списание LiterNet, 16.02.2018, № 2 (219).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „ВСЯКА ТВОРБА ИСКА ДА Ѝ СЕ ОТГОВОРИ…“ Откъс от книгата "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов". УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 487. Портал "Култура"18.10.2017 http://kultura.bg/web/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов - пророк на смъртта. Поезията на Яворов в литературнокритическите интерпретации на Иван Мешеков // Иван Мешеков. П. К. Яворов: поет богоборец с писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. // Велико Търново, 2017, (с. 5-45). Дар-РХ ISBN 978-954-9489-59-0; COBISS.BG-ID 1287277540 Велико Търново

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. С почетна диплома се завърна Хорът на варненските девойки и жени от Рива дел Гарда. // https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26501&sid=13 Liternet.bg//https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26501&sid=13

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Димчо Дебелянов и нацоионалният духовен живот. // Страница, 2017, бр. 4, с. 141-160. ISSN 1310 - 9081 сп. "СТраница"

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Димчо Дебелянов, или за българските и световните контексти на поета. // Литературен вестник, бр. 40. 6-12.12. 2017, с. 9,10,11,12. ISSN 1310-9561. Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Из "Светлозар Игов в световете на литературата". // Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081. Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.487. ISBN 978-619-208-109-6. УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Velkova-Gaydarzhieva A. ON LANGUAGE EXPERIMENTS AND MORAL CHOICES. THE ALTERNATIVE CANON: THE POETS BY PLAMEN DOJNOV. // Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1280591588 Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Pory roku Petara Alipieva. // Studia Historicolitteraria XVI (2016) ISSN 2081-1853 DOI 10.24917/20811853.16.4, р. 50-60. Полша, Краковски Педагогически университет//219 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria XVI (2016)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, А. Йовков у Петър Алипиев. - В: Добруджа №31, 2016. Регионален исторически музей - Добрич, Регионален исторически музей - Силистра. , с. 219-227. ISSN 0205-2210.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Кръгът "Мисъл" и културата на юбилеите. // Литературен вестник - София, 2016, бр. 37, (с. 14-15). ISSN 1310 - 9561. Литературен вестник - София, 2016, бр. 37, (с. 14-15). ISSN 1310 - 9561. Също: Съвременник, 2017, бр. 3, с. 268-276. ISSN 0204-6962 Също: Професор Михаил Неделчев на 75, 75 номерирани екземпляра, отпечатък от Съвременник, бр. 3, 2017 г.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Светът на Патриарха. // Литературен вестник - София, 06.-12.04.2016, бр. 14, (с. 6-7). Също: Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199) (08.06.2016). Литературен вестник - София, 06.-12.04.2016, бр. 14, (с. 6-7). Също: Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Среща на поколения хористки. 50 години хор на варненските девойки и жени. // КИЛ - Варна, 2016, бр. 3, (с. 2). ISSN 1310-120X. КИЛ - Варна, 2016, бр. 3, (с. 2). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Яворов и "другите". // Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199) (08.06.2016). Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева. Критикът класик за "Три класически случая" (за книгата на Светлозар Игов "Три класически случая: Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев". София, 2015). // КИЛ - Варна, 2016, бр. 1, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X. КИЛ - Варна, 2016, бр. 1, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева. Половинвековен юбилей. // Култура. - София, 2016, бр. 27 (с. 2). ISSN - 0861 - 1408 Култура. - София, 2016, бр. 27 (с. 2). ISSN - 0861 - 1408

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Съдбовните жестове на Яворов (за книгата на Д. Михайлов "Яворов и другите". В. Търново, 2015). // Култура - София, 2016, бр. 13, (с. 6). ISSN - 0861 - 1408. Култура - София, 2016, бр. 13, (с. 6). ISSN - 0861 - 1408.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Не певец на природата съм аз, а певец на човека" (Петър Алипиев). // КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X. КИЛ, - Варна, 2015, бр. 2, (с. 7-8, 10). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Д-Р К. КРЪСТЕВ ЗА „ПОД ИГОТО” – ПЪРВИ МОДЕРЕН КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА РОМАНА // „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X. „Romanoslavica”, 2015, Vol. L, nr. 3, Tehnoredactare: prof. dr. Antoaneta Olteanu - Bucuresti, 2-4 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, (pp. 157-182). ISSN: 0057-272X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Духът, освободен от бутилката (Мак Станчев). // Мак Станчев. Учителят. Преводачът. Общественикът. Съст.: Иван Николов. - София: "Св. Климент Охридски", 2015, (с. 57-61). ISBN 978-954-9384-30-7. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Духът, освободен от бутилката (Мак Станчев). // Мак Станчев. Учителят. Преводачът. Общественикът. Съст.: Иван Николов. - София: "Св. Климент Охридски", 2015, (с. 57-61). ISBN 978-954-9384-30-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Един от бащите, или Златистоесенната мъдрост на П.-Алипиевата "Лирика". // "Тихата лирика" в българската литература. Съст. : Пламен Дойнов, Иван Станков. - София: "Кралица Маб", 2015, (с. 149-169). ISBN 978-954-533-147-3; COBISS.BG-ID 1272333284 "Тихата лирика" в българската литература. Съст. : Пламен Дойнов, Иван Станков. - София: "Кралица Маб", 2015, (с. 149-169). ISBN 978-954-533-147-3.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (