Публикации Катедра "Нова и най-нова обща история" / Department of Early-modern and Modern General History


Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. China and the First World War. 100 години от началото на Първата световна война: Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014. Велико Търново:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-053-2 (CD), COBISS-BG.ID 1279832804

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-066-2 (CD)

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан The Afghan Trap 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013: Юбилейна международна научна конференция: Секция Исторически факултет. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-002-0 (CD), COBISS-BG.ID 1274198756

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII. Научна конференция 30 октомври 2013 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-988-4 (CD).

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0, COBISS.BG-ID 1234264548

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524-675-3, COBISS-BG.ID 1230316004

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-, COBISS.BG-ID 1228475620.

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-351, ISBN 978-954-524-586-2, COBISS.BG-ID 1228475620

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0, , COBISS.BG-ID 1228200420

Александрова, Силвия (2006) САЩ и ООН – предизвикателствата на промените Сборник в чест на доц. д-р М. Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, с. 300-309, ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4, COBISS.BG-ID 1040111588.

Александрова, Силвия (2002) Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. Известия на Исторически музей – гр. Кюстендил, т. VІІ, 2002, с. 139-147, ISSN 0861-4342, COBISS.BG-ID 1121306340

Александрова, Силвия (2001) Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила. България, Българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов 30-31 октомври 1998 г., Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 627-639, ISBN 954-524-280-9, COBISS-BG.ID 1038425060

Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2000) Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.) сп. “Епохи”, 2000, кн. 1, с. 57-78, ISSN 1310-2141.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922

Александрова, Силвия (1999) САЩ ‘загубват’ Китай. Китайската политика на САЩ в края на 40-те години на ХХ век. сп. “Минало”, 1999, кн. 2, с. 64-76, ISSN 1310-3415.

Александрова, Силвия (1999) САЩ и Китай в света след Втората световна война – интернационални аспекти на двустранните отношения. сп. Епохи, 1999, № 1–2, с.182-202. ISSN: 1310-2141

Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID 1121006564

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. България, Балканите и Европа: Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов”, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 100-112, COBISS.BG-ID 1026468068 - В. Търново

Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 стр., COBISS.BG-ID 1025123044

Андреев, Андрей (2018) Руската православна църква в първите години след революцията (1917-1920). Сб. 100 години октомврийска революция - реалности и историческа памет. В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-164-5. COBISS.BG-ID 1288258532 В. Търново

Андреев, Андрей (2017) Руските славянофили и българското църковно-национално движение през 60-те години на XIX век. Трудове ва ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, Православен богосбовски факултет, В. Търново, 2017, с.37-52. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572. В. Търново

Андреев, Андрей (2016) Великите князе, царете, императорите на Русия. (съавт. с проф. дин Й. Андреев). Второ допълнено издание. В. Търново, 2016. ISBN 978-619-168-162-4 В. Търново

Андреев, Андрей (2015) За руската позиция по българския църковен въпрос (Свети Синод, правителство, славянски комитети). С., 2015. Сб. Екзарх Йосиф I. Издателство „Абагар“, В. Търново. ISBN 978-619-90388-2-6 COBISS.BG-ID 1271413988 София

Андреев, Андрей (2014) RUSSIA’S POLICY TOWARDS THE BALKAN ORTHODOX CHRISTIANS IN THE 17TH CENTURY. Almanach Via Evrasia, 2013, 2. Russia between the Soviet past and the Eurasian future. Sofia, 2014. ISSN 1314-6645 София

Андреев, Андрей (2014) Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1878). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9. COBISS.BG-ID 1271413988. В. Търново

Андреев, Андрей (2014) Създаването на славянските комитети в Русия и българското възрожденско общество. Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-969-3 В. Търново

Андреев, Андрей (2013) Каква е съдбата на патриаршеската библиотека? (една версия). Ние в науката и науката в нас. В чест на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Андреев, Андрей (2012) Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят.“ В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново

Андреев, Андрей (2012) Пътеписът на дякон Павел Алепски – извор за историята на Руската православна църква в средата на ХVII век. Алманах “VIA EVRASIA“ 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов. С., 2012. ISSN 1314-6580 София

Андреев, Андрей (2012) Руската православна църква – традиция и избори. Президентски избори Русия 2012. Quo Vadis... С. 2012. ISBN 978-954-07-3375-0 София

Андреев, Андрей (2011) Руските славянски комитети и идеята за общ “славяно-руски език“. Дриновски сборник, т. IV, Харков – София, 2011. Харков, Украйна

Андреев, Андрей (2011) Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244938212. В. Търново

Андреев, Андрей (2010) Защо стана така?, предговор към: Фиджис, О. Човешката трагедия. Руската революция 1891 – 1924. В. Търново, 2010. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново , 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Рисковете пред Русия в Освободителната война 1877-1878 г. Сб. 130 години от Руско-турската война и Освобождението на България. В. Търново, 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Славянските комитети и българите преди и след 1878 г.(политика, влияние, интереси). Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. т. І, В. Търново, 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2008) Възстановяване на единството в Руската православна църква 1927 – 1945 г. Сб. Мир Православия, вып. 7, Волгоград, 2008. Волгоград, РФ

Андреев, Андрей (2008) Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. – България, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна. 2008. Варна

Андреев, Андрей (2007) Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620. В. Търново

Андреев, Андрей (2007) 2. История на България. (помагало за кандидат-студенти и зрелостници). Варна, 2005. (в съавторство с Кр. Мутафова). Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2007 Варна

Андреев, Андрей (2007) Българска подкрепа на руските славянски комитети и на идеята за общ “руско-славянски език. – В: Проблеми на българската езикова политика. Шумен, 2007. Шумен

Андреев, Андрей (2007) Към читателите. Предговор на редактора към Моряков, В. И. История на Русия IX – XVIII век. С., 2007. София

Андреев, Андрей (2007) Славянофилите в руската политика към България преди и след 1878 г. – В: Дриновски сборник, т. І, Харков – София, 2007. Харков, Украйна

Андреев, Андрей (2006) Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари“ и “млади.“ Годишник: “Млади“ и “стари“ в Българското Възраждане. Пловдив, 2006. Пловдив

Андреев, Андрей (2006) Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на XIX век. Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006. ISSN 1310-2141. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Левият разкол в Руската православна църква през първата половина на XX век. Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново, 2006. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Втората световна война и Руската православна църква. Modern History. БашГУ, 2006. Уфа, БашГУ, РФ.

Андреев, Андрей (2006) Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006. Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-555 COBISS.BG-ID 1242662628. В. Търново

Андреев, Андрей (2005) 1. Русия (Съветска Русия, СССР) 1914 – 1945 година. Учебно помагало за студенти от Историко-юридически и Православен богословски факултет. В. Търново, 2005, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-476-3 COBISS.BG-ID 1044926436 В. Търново

Андреев, Андрей (2005) 5. Политически тероризъм в Русия (идеология, практика, традиции). Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005.ISBN 954-715-261-0. COBISS.BG-ID 1043921636. Варна

Андреев, Андрей (2005) Руската православна църква в първите години на XX век. Материали от международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев. В. Търново, 2005. В. Търново

Андреев, Андрей (2005) Руски общественополитически идеи и българското общество XVII – XIX век. Modern History. Уфа, БашГУ, 2005. Уфа, БашГУ, РФ

Андреев, Андрей (2004) 4. Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог. Варна, 2004. Варна

Андреев, Андрей (1999) Андреев, А. Аспекти на идеята Москва – трети Рим. Епохи, кн. 1 – 2, В. Търново, 1999. В. Търново

Андреев, Андрей (1999) Московският славянски благотворителен комитет и западните религиозни мисии в българските земи (1858-1876). Религия и Църква в България. С., 1999, с. 135-145. ISBN 954-9943-06-2 София

Андреев, Андрей (1996) Андреев, А. Руски планове за България за периода 1887 – 1892 г. Епохи, 1996, кн. 3. В. Търново

Андреев, Андрей (1996) Конфликтът между патриарх Никон и цар Алексей Михайлович (1658 - 1667). Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 29, 1991,ISSN 0204 - 6369, с. 7 - 47. В. Търново

Андреев, Андрей (1995) О реформах и расколе в русской православной церкви (середина XVII века). Bulgarian Historical Review. С., 1995, кн. 3, с. 14-32. ISSN 0204-8906. София

Андреев, Андрей (1995) Пътища за формиране на идеята за „дядо Иван“. Сп. „Епохи“, В. Търново, 1995, с. 71 - 79. ISSN 1310 - 2141. В. Търново

Андреев, Андрей (1993) Иван Петров Тафрали - българин на руска служба през XVII век. „Епохи“, В. Търново 1993, с. 78 - 83. ISSN 1310-2141. В. Търново

Андреев, Андрей (1993) Истоки реформисткого движения в русской православной церкви первой половине XVII в. ISSN 0321-3056. Ростов на Дон, Русия.

Андреев, Андрей (1993) Истоки реформисткого движения в русской православной церкви первой половине XVII в. Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион, 1993, кн. 3, с.121-129. ISSN 0321-3056. Ростов на Дон, Русия.

Андреев, Андрей (1993) Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII в. Сб. Българите в Северното Причерноморие. т. 2, В. Търново 1993, с. 84 - 94. В. Търново

Андреев, Андрей (1992) По въпроса за мисията на Арсений Суханов на Атон в средата на XVII век. България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с.300-306. COBISS.BG-ID 1026468068. В. Търново

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Анчев, Стефан (2018) Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада и создании конфликтов и разрушения государственности. с. 22-28. Электронный научный журнал «Архонт». 2018. № 2(5). ISSN Электронный: 2587-9464

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ В АНТИРОССИЙСКОЙ/АНТИСОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА И США В ХІХ – ХХ вв. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ. Министерство образования и науки Российской Федерации КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНО-КРЫМСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции Керчь, 2–3 ноября 2017 г. Краснодар 2017 ISBN 978-5-8209-1397-6 с. 21-25

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ И КРЬІМ В СОВРЕМЕННЬІХ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ СБОРНИК ТЕЗИСОВ УЧАСТНИКОВ III научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «ДНИ НАУКИ КФУ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» г. Симферополь 2017 год. с. 959-960

Анчев, Стефан (2017) Косовският конфликт и вариантите за неговото разрешаване. с. 66-75 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА: Међународни тематски зборник. Косовска Митровица. 2017.

Анчев, Стефан (2017) Манипулируемое общество – соучастник и жертва при разрушение государства. Россия в условиях кризисов ХІХ-ХХ веков. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20-21 апреля 2017. Сборник статей т. 1. с. 24-29. ISBN 978-5-85859-662-2 (т.1); ISBN 978-5-85859-661-5

Анчев, Стефан (2017) Политика Запада на Балканах и против России в войне за ресурсы. Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности к 100-летию Великой русской революции. 31 Адлерские чтения. Сборник статей международной научно-просветительской конференции 26-30 мая 2017 г. Краснодар 2017. с. 28-36

Анчев, Стефан (2017) Религия на Балканах как фактор, сохраняющий народ и образующий нацию. с. 11-20. Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия. Сборник статей Всероссийской научно-просветительской конференции с международным участием, 6–10 октября 2017 г. Издательство «Традиция», 2017. ISBN 978-5-91883-291-2

Анчев, Стефан (2017) Создание марионеточных государств как политика направленная против православия, славянства и национальной идентичности. ХХХІІ Харакский форум. Политическое пространство и социальное время 1917-2017: смыслы и ценности прошедшего столетия 17-21 мая 2017 г. Симферополь 2017. с. 17-20. ISBN 978-5-906877-97-0

Анчев, Стефан (2016) България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г. Журнал за исторически и археологически изследвания. 2016, 3. с. 22-35. ISSN 1314-748Х

Анчев, Стефан (2016) Косово данас – национална бол, наметнут избор, упориште агресора или повод за дестабилизацију Vek srpske golgote 1915-2015. Књига III Друштвене науке. Косовска Митровица 2016. с. 19-28. ISBN 978-86-6349-067-3 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) Косово и Метохиjа у српскоj политици уочи и за време Првог светскоj рата.// Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину) Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) От Балканах до России - политика США в новом геополитическом пространстве в конце двадцатого и начале двадцать первого века. V Столыпинские чтения публичная политика и социальные науки. Краснодар 2016., с. 428-438. ISBN 978-5-8209-1247-4

Анчев, Стефан (2016) Формирането на балканската идентичност в западната литература и пропаганда през ХIХ–ХХ век. КОСОВО И МЕТОХИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ – СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА КАСНИЈЕ. Tематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица. 2016., с. 1-21. ISBN 978-86-6349-072-7

Анчев, Стефан (2015) Болгария в планах и в реальной политике “большой тройки” в годы Второй мировой войны. Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. Воронеж 2015. с. 12-24. УДК 940.53/.54 ISSN 2077-7167

Анчев, Стефан (2015) Послевоенная западная балканская политика в продолжающейся войне за ресурсы. Подвиг советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.Оренбург 2015., с. 21-25. ISBN 978-5-88838-920-1

Анчев, Стефан (2015) Советская политика на Балканах в начале холодной войны. ІV Столыпинские чтения. Историческая память и геополитические вызовы современной эпохи. Краснодар 2015 г. с. 169-178. ISBN 978-5-8209-1149-1

Анчев, Стефан (2014) Балкан у западноj политици у задњих 85 година – основне карактеристике. Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развоj. Ниш 2014. Vol. I, Number 3. С. 41- 51. ISSN 2406-1190

Анчев, Стефан (2014) Балканская политика Запада – модель поведения после холодной войны. ІІІ Столыпинские чтения. Интеграционный потенциал современной России в условиях политических вызовов информационной эпохи. Краснодар 2014., с. 25-33. ISBN 978-5-8209-1030-2

Анчев, Стефан (2014) Ревизиjа прошлости jе потребна онима коjи желе да створе повољну атмосферу у друштву ради налажења оправдања за своjи политику. Интервю в списание Жупан, година 1, бр. 1, 2014. Косовска Митровица. с. 49-52.

Анчев, Стефан (2013) Взривеният балкански погреб 1912-1913 г. Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 35-51. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Политическое положение балканских стран. ІІ Стольипинские чтения. Российская модернизация: от Столыпина с современности. Краснодар 2013., с. 30-44. ISBN 978-5-8209-0896-5

Анчев, Стефан (2013) Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86. Белослав, 2013. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Стварање марионетских држава на Балкану на крају XX и почетку XXI века. Глобализација и десуверенизација, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Птиштини, 2013., с. 39-51. ИСБН 978-86-6349-018-5

Анчев, Стефан (2013) Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г. Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан 2013 г., с. 88-94. ISBN 978-954-8198-60-8

Анчев, Стефан (2012) Западът и Русия между Дейтън и Рамбуйе. Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция /София, 28-29 септември 2009 г./. С., 2012 г. ISBN 978-954-07-3061-5

Анчев, Стефан (2012) Религия и идентичност в западната пропаганда при разрушаването на Югославия. България и Балканите в сферата на европейските влияния ХІХ-ХХІ в.”В. Търново 2012., с. 386-398. ISBN 978-954-2968-46-7

Анчев, Стефан (2012) Республика Косово – американский протекторат с европейским участием. Косово и Метохиja 1912 – 2012 г. Косовска Митровица 2012 г., с. 59-72. ISBN 978-86-80273-87-7

Анчев, Стефан (2011) Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с // Исторически преглед, бр. 1-2, 2011., с. 241-244. – ISSN 0323-9748

Анчев, Стефан (2011) НАТО на Балканите в края на ХХ век. Балканите – език, история, култура. Т. II. Издателство „ИВИС” В. Търново. 2011, с. 203-210. – ISSN 1314-4065

Анчев, Стефан (2011) Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените. „Нова зора”, бр. 49 (6 декември 2011 г.), бр. 50 (13 декември 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси. Нова зора ,бр. 34 (23 август 2011 г.), бр. 35 (30 август 2011 г.), бр. 36 (6 септември 2011 г.), бр. 37 (13 септември 2011 г.) ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Употребените Балкани. в. „Нова зора”, бр. 30 (26 юли 2011 г.) и бр. 31 (2 август 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.). Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан 2011., с.127-133. – ISSN 978-954-9971-56-9.

Анчев, Стефан (2011) Югославско-албанско-българските отношения след Втората световна война. Живот и дело академика Богумила Храбака. Косовска Митровица 2011., с. 37-55.

Анчев, Стефан (2010) Косово – взорванный пороховой погреб на Балканах. Косово и Метохиja у цивилизациjским токовима. Кн. 4. Косовска Митровица 2010. с. 63-74. ISBN 978-86-80273-53-2 ; ISBN 978-86-80273-49-5 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2010) Употребените Балкани. Научни известия г. VI, кн. 1-2. Югозападен университет „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет. Благоевград 2010., с. 265-275.

Анчев, Стефан (2009) Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”. България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. III. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 358-376. ISBN 978-954-524-713-2

Анчев, Стефан (2009) Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война. Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 189-201. ISBN 978-954-524- 675-3

Анчев, Стефан (2009) Следвоенна Европа в плановете на САЩ. Людмил Спасов – историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. Издателство Фабер. В. Търново. 2009., с. 252-262. ISBN 978-954-400-115-5

Анчев, Стефан (2009) Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов 60 години отдадени на историята и висшето образование. В. Търново 2009., с. 419 – 428. ISBN 978- 954-524-720-0

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1944 - 1955 г. Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Русия, западните „миротворци” и агресията срещу Югославия. България и Русия между признателността и прагматизма. София, март 2008., с. 743-751. ISBN 978-954-92392-1-8

Анчев, Стефан (2007) Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора). Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2007 г., 320 с. ISBN 978- 954-524-604-3

Анчев, Стефан (2007) Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани. Монитор, 31.01.2007.

Анчев, Стефан (2007) Употребата на Балканите между мира и войната (1919-1938 г.). Епохи, бр. 1-2, г. ХV, 2007., с. 123-140. ISBN 1310-2141.

Анчев, Стефан (2006) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. част първа Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий" В. Търново, 2006

Анчев, Стефан (2006) Народните будители и страхът Отказ за публикуване в "Монитор" и "Атака"

Анчев, Стефан (2005) Балканите в края на ХХ век. Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков. Благоевград 2005., с. 232-239.

Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО - на руски език Сборник: Из историята на европейската интеграция - поглед от Русия и България

Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век. Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България. Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 75-94.

Анчев, Стефан (2005) Балканите в сянката на НАТО. Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, culture mira I evrointe gracijskih procesa. Niš 2005 с. 187-19

Анчев, Стефан (2005) Балканы в объятиях ЕС и НАТО. Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Болгарии. Сборник статей. Тверь 2005., с. 65-82.

Анчев, Стефан (2005) Българският етнически модел MODERN HISTORY УФА РИО БашГУ 2005

Анчев, Стефан (2005) Българският етнически модел. MODERN HISTORY Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск V. Материалы научной сесии кафедры новой и новейшей истории БашГУ. 20 октебря 2005 г. УФА РИО БашГУ 2005., с. 269-281.

Анчев, Стефан (2005) Предговор на сборника "Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България". Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 7-8. Велико Търново

Анчев, Стефан (2004) Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г. Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 124-137.

Анчев, Стефан (2004) Предговор на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8

Анчев, Стефан (2003) La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. Trienio, Ilustratión y Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42. 107-127.

Анчев, Стефан (2002) "Родолюбие" и "Цивилизационен избор" - стихотворения в. "Борба" и в. "Нова зора"

Анчев, Стефан (2002) Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще

Анчев, Стефан (2002) Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: СТОЯНОВ ПАДНА. СПЕЧЕЛИ ПЪРВАНОВ. А БЪЛГАРИЯ ... ? Родината ми в NATO? Българийо,…ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност

Анчев, Стефан (2002) Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения Русия и "миротворците" над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари

Анчев, Стефан (2001) 7 септември 1940 г. - една премълчавана дата на националното единение вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen. Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, s. 265-276.

Анчев, Стефан (2001) Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция посветена на 50 годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, 98-107

Анчев, Стефан (2001) Балканите в прегръдката на НАТО вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Великите сили пиромани, гасящи балканския пожар вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Върху България се налагат чужди матрици вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Господарите също плачат вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Демонизацията на Балканите - традиция в Европейската политика. изпратено за печат

Анчев, Стефан (2001) Демонизирането на Балканите - утвърдена позиция в политиката на Запада вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Зависимата българска независимост вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Корупцията като елемент от политиката. Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Faber В. Търново 2001., с. 91-98

Анчев, Стефан (2001) Мирните договори са само къс хартия вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Натовизацията на Балканите вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Националното достойнство на Балканите? вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Ньойският договор – поредното балканско разделяне . сп. Добруджа, 14- 16. 1997-1999. Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа. Национална конференция. Добрич, 1999 г. Изследвания, извори и документи

Анчев, Стефан (2001) Плочките на световното домино са в опасни ръце вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Разиграва се поредната балканска пиеса: монарх срещу партии! вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Световният тероризъм и САЩ вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2000) “СТАРИ” И “НОВИ” БАЛКАНСКИ ВОЙНИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция Велико Търново 2000 г. с. 12-22.

Анчев, Стефан (2000) Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18 август 2000 г., с. 149-161

Анчев, Стефан (2000) Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г. 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, 12-22

Анчев, Стефан (2000) БЪЛГАРСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА - ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ВЪЗСТАНОВЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ОРИСНИЦИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ЗАВИСИМАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БАЛКАНИТЕ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НАРОДЕ ???? в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НИЕ НА БАЛКАНИТЕ…1 в. “Янтра днес”, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.) Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172.

Анчев, Стефан (2000) Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България. в. Новини, г. ІV, бр. 177, 11. ІХ. 2000 г.

Анчев, Стефан (2000) ТУРСКАТА ПРОПАГАНДА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ НЕ СА ОТ ВЧЕРА в. “Новини”, В. Търново

Анчев, Стефан (1999) КАК, СЛЕД КАТО БЕ “УПОТРЕБЕНА”, БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ИЗОСТАВЕНА ОТ ВЕЛИКИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИ в. “Янтра днес”, В.Търново

Анчев, Стефан (1999) НИЕ НА БАЛКАНИТЕ… в. “Янтра днес”, В. Търново

Анчев, Стефан (1998) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen – Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. s. 265-276. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert

Анчев, Стефан (1998) България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ-ХХ в. Българистични проучвания 3, В. Търново 1998 г., с. 213-224.

Анчев, Стефан (1997) Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война (до преговорите в Лондон). Архив за поселищни проучвания. 1-2. В. Търново 1997., с. 90-103.

Анчев, Стефан (1996) Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912-1915 г. Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа. Тутракан 1996., с. 29-39.

Анчев, Стефан (1995) Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.). Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІV. В. Търново 1995., с. 231-236.

Анчев, Стефан (1995) Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в Лондон до Петербургската конференция 1913 г.). Архив за поселищни проучвания, 1, В. Търново 1995., с. 28-41.

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.) Българите в Северното Причерноморие - сборник

Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос на международната сцена (1919-1923 г.). Военноисторически сборник, 1, 1995., с. 57-69.

Анчев, Стефан (1995) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България (октомври 1918-юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”., 194 с. Исторически преглед, 3, 1994-1995., с. 178-180

Анчев, Стефан (1995) Румънският “неутралитет” по време на балканската война. Балканските войни 1912-1913 г. В. Търново, 1995., с. 33-42.

Анчев, Стефан (1995) Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни 1912-1913 г. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан 1995., с. 117-134.

Анчев, Стефан (1994) Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918-1922 г. Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали), т. ІІІ. В. Търново 1994., с. 205-214.

Анчев, Стефан (1994) БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г. Архив за поселищни проучвания, г. ІІ (1993), кн. 3-4. В. Търново 1994, с. 84-91.

Анчев, Стефан (1994) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918-1923 г. В. Търново 1994., 324 с.

Анчев, Стефан (1994) Положението на добруджанските бежанци (юни 1922 – юни 1923 г.) Добруджа, 10 /за 1993 г./, 1994, 259-268.

Анчев, Стефан (1994) Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913г. и неговия отзвук. Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич 1994., с. 43-49.

Анчев, Стефан (1992) Трагедията и оцеляването на един народ. предговор към книгата на Михаил Хаджийски “Българи в Таврия”, В. Търново, 1992., с. 57-60.

Анчев, Стефан (1991) За провокацията в Сухиндол и нейните аналози в страната! в. Движение, 41, 31 окт. 1991

Анчев, Стефан (1991) Как да построим Вавилонската кула? в. Движение, 36, 26 септ. 1991

Анчев, Стефан (1991) Кратка история на Добруджа. Архив за поселищни проучвания, 2, В. Търново, 1991, с. 108-114.

Анчев, Стефан (1991) Нашите политически беди се дължат на чужди влияния в. Движение, 38, 10 окт. 1991.

Анчев, Стефан (1991) Нов поглед за Солунското примирие и събитията около него. в. Движение, 43, 14 ноем. 1991

Анчев, Стефан (1990) Българите пред “съда” на Фердинанд Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990 г

Анчев, Стефан (1990) Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.) Исторически преглед, 6, 1990., с. 34-39

Анчев, Стефан (1990) Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски. 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра 1990., с. 48-71.

Анчев, Стефан (1990) Из архива на Фердинанд – публикувани документи Литературен вестник, 11, 12-25 окт. 1990г.; 12, 26 окт.- 8 ноем. 1990г; 13, 9-22 ноем. 1990г.; 16, 21-31 дек. 1990г.; 1, 8 ян. 1991г.; 2, 14 ян. 1991 г.; 3, 21 ян. 1991 г.

Анчев, Стефан (1990) На разсъмване най-тъмно става… списание Отечество, 11, 12 юни 1990., с. 4-5.

Анчев, Стефан (1990) Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г Сборник трудове от юбилейна научна конференция посветена на 45 годишнината на съюза на учените в България, част ІІ., В. Търново 1990., с. 34-39.

Анчев, Стефан (1989) Добруджанският въпрос и неговото развитие през 1912 г., резюме. ХV пролетен колоквиум “Проф. д-р Пеню Русев, ч. І. В. Търново, 4. ІV. 1989., с. 34.[

Анчев, Стефан (1985) Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г. Юбилеен сборник на възпитаници от Историческия факултет, т. 1. В. Търново, 1985., с. 288-298.

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел. СБ. Международна научна конференция "Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век", В. Търново, 19-20 ноември 2016 г. Ред. С. Анчев, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, т. I, с. 11-29. ISBN 978-619-208-160-7

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018,358 с. ISBN 978-619-208-147-8

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври. Сб. Международна научна конференция "100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет", В. Търново,10-11 ноември 2017, Ред. Т. Астарджиева. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120 ISBN 978-619-208-164-5

Астарджиева, Татяна (2018) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.). Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2017 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, т. ХII, с.165-179 ISSN: 978-619-208-165-2

Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на бялото движение (възникване, идеи и състав). - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и М), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. Ив. Тютюнджиев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 758-770, ISSN 2603-3534.

Астарджиева, Татяна (2017) Архивные източники начального этапа формирования Красной армии БашГУ, Уфа, РФ, 2017

Астарджиева, Татяна (2017) Белият генералитет за възстановяването на монархията в Русия. Сб. VI Столыпинские чтения. "Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России". Краснодар, 21-22 април 2917 г. Ред. В. М. Юрченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017, с. 254-264. ISBN 978-5-8209-1382-2 С резюме на руски и английски език.

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии. Сб. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича "Россия в контексте актуальных проблем мировой истории", Уфа, ноябрь 2016 г. Ред. В. П. Захаров. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 23-40. ISBN 978-5-7477-4375-5

Астарджиева, Татяна (2017) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017, т. ХI, с. 224-239. ISBN 978-619-208-125-6

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах. - В: Ключевские чтения "Образ и смысл победы в российской истории". Москва: Издательство "Спутник +" 2017, с.172-181. ISBN 978-5-9973-4402-3

Астарджиева, Татяна (2017) Проблема политической реставрации в программах лидеров белого движения в России. Сб. Международна научна конференция "Великая российская революция 1917 года: проблемы истории и проблемы преподавания", Москва, 24-25 априля 2017 г. Ред. А. В. Лубков и А. Б. Ананченко. Москва: МГПУ, 2017, с. 173-184. ISBN 978-5-4263-0556-4 http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-istorii-politiki/nauka/nauchnyie-publikatsii/

Астарджиева, Татяна (2017) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение. Сб. "Конституция и държавност", В. Търново,1 декември 2017 г., Ред. В. Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий",

Астарджиева, Татяна (2016) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Сб. „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, 27 ноември 2014 г. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, c. 57-70. ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим. - VIA EVRASIA, Алманах, 2016, 5, с. 1-17. Online ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/documents/31.%20TATYANA%20ASTARJIEVA,%20VIA%20EVRASIA,%202016,%205.pdf

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 195 с. ISBN 978-619-208-094-5

Астарджиева, Татяна (2015) Alexander Vasilievich KolchakIn World War I. - VIA EVRASIA, Алманах, 2015, 4, c.1-13. Onlane ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/6-alexander-vasilievich-kolchak-in-the-wwi-tatyana-astardzhieva.html

Астарджиева, Татяна (2015) В търсене на земята на Я. Ф. Санников. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 6 ноември 2015 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, т. Х, с.173-183. ISBN 978-619-208-104-1

Астарджиева, Татяна (2015) Констатации и тенденции за началото на Гражданската война в Русия. - VIA EVRASIA, 2015, Onlane ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/констатации-и-тенденции-за-началото-на-гражданската-война-в-русия-таня- астарджиева.html

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, т. IХ, с. 94-103. ISBN 978-619-208-066-2

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия. - "Епохи" , 2014, Книжка 1, година ХХII, ММХIV, с. 182-203. Print ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт. - В: "Европа между революции и реформи". Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим. - Военноисторически сборник, 2013, година LXXXVI кн. 1, с. 129-140. Print ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 30 октомври 2013 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, т. VIII, с. 155-169. ISBN 978-954-524-988-4

Астарджиева, Татяна (2009) Русия и кризата в отношенията между балканските съюзници 1913 г. - В:"130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и освобождението на България", В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 253-272, ISBN 978-954-524-712-5

Астарджиева, Татяна (2009) Руската позиция за българския неутралитет 1914-1915 г. -В: "Европа между Средновековието и съвременността", Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 251-263, ISBN 978-954-524-675-3

Астарджиева, Татяна (2008) Руската политика и създаването на Балканския съюз. - "Епохи", 2008, Година ХIV кн. 3-4, с. 93 -110, Print ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2007) Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.). Сб. Доклади от научна конференция "Толерантност и нетърпимост в международните отношения", гр. Варна, 2007 г. Ред. Н. Дюлгерова. Варна: УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, с. 471-484. ISBN 978-954-715-346-2

Глушкова, Светла (2017) КНЯЗ ЛЕОПОЛД САКС-КОБУРГСКИ (1790 – 1865) –РОДОСЛОВИЕ И НАЧАЛНА ДЕЙНОСТ История, кн.3, София, с.298-310, ISSN 0861-3710

Глушкова, Светла (2016) Конференцията в Лондон и обособяването на независимата държава Белгия(1830-1831) Исторически преглед, София, ISSN 0323 - 9748

Глушкова, Светла (2015) Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг Запад, восток и Россия, Екатеринобург, Русия, т.17, с.38 – 50, ISSN 2413-872X

Глушкова, Светла (2015) Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг Запад, восток и Россия, Екатеринобург, Русия, т.17, с.38 – 50, ISSN 2413-872X

Глушкова, Светла (2015) Белгийските провинции в плен на европейската политика (1814-1815) История, кн.6, София, с.600-612 , ISSN 0861-3710

Глушкова, Светла (2014) Монархията във Франция - възникване, династии, кризи. - В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник чест на проф. дин Христо Глушков, В. Търново, 256-274, ISBN 978-954-524-969-3

Глушкова, Светла (2014) Балканските войни 1912-1913г.:военни операции. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Фредерик Гелтон.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.66-78, ISBN 978-954-524-969-3,

Глушкова, Светла (2014) Франция по време на Втората световна война. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Даниел Фрабуле.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборникв чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.95-110, ISBN 978-954-524-969-3

Глушкова, Светла (2013) Шарл Морис Талейран и реставрация Бурбонов Запад, Восток, Россия. Символы власти и власть символа, Екатеринбург, , 214 – 231, ISBN 978-5-7186-0568-6

Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 5, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019, с. 151- 168, ISBN 978-619-208-182-9, COBISS.BG-ID – 1289156324.

Йорданов, Йордан (2018) Британската империя- ключови аспекти на световната система от зависимости: колонии, протекторати и др. териториални статути. (XVII- първата половина на XX век.) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 4, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 276-289, ISBN 978-619-208-145-4, COBISS.BG-ID – 1284935908.

Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс, с. 97-106, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), ISSN 1314-1937.

Йорданов, Йордан (2017) Великобритания и Седемгодишната война- победа породила крах (1756-1763 г.) Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г. Национален военен университет "Васил Левски", Том 1, Велико Търново, Издателски комплекс, с. 131-139, ISSN 1314-1937.

Симеонов, Симеон (2018) Балканците или идентичността на модерните обречени. Журнал за исторически и археологически изследвания. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2018, № 2, с. 170-188. ISSN 1314-748X COBISS.BG-ID 1249617380

Симеонов, Симеон (2018) Великата Френска, Великата Октомврийска или революцията като начин на употреба. [Сто] 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет : Доклади от международна конференция, 10 и 11 ноември 2017 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Съст. Татяна Астарджиева.- В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 71-85. ISBN 978-619-208-164-5

Симеонов, Симеон (2018) Прочит на кодовете. (Емануил Емануилов. Истината за Освободителната война пред съда на Клио. Изд. „Ивис“, В. Търново, 2017). К - Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, (София, Фондация „Пространство Култура”) № 6, 9 ноем. 2018, с. 4. ISSN 2603-4441 COBISS.BG-ID 1287000292

Симеонов, Симеон (2016) Голямата война или как господин Нобел взриви господин Ван Гог (историко-културологичен поглед по Ницше). Сто години от началото на Първата световна война : Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014 / Съст. и ред. Силвия Александрова. – В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 71-97. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-053-2 COBISS.BG-ID 1279832804

Симеонов, Симеон (2016) САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар - роб” в модерната култура на Запада). - Мултикултурният човек : Сборник в чест на проф. дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. – София : Гутенберг, 2016, с. 214-237. ISBN 978-619-176-079-4 COBISS.BG-ID 1554435284

Симеонов, Симеон (2015) Валентин Спиридонов. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). Българистика Bulgarica (Информационен бюлетин на Българска академия на науките – Централна библиотека, Съвет за чуждестранна българистика), София, Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, кн. 31, 2015, с. 124-126, ISSN 1311-8544 COBISS.BG-ID 1121388004 Сигнатура А ПИ 981/2015

Симеонов, Симеон (2014) Английският XVII в.: пуританите и духът на... абсолютизма. Европа между революции и реформи : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков : Изследвания по случай 70 години от рождението му / [ред. и състав. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов]. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 207-223. ISBN 978-954-524-969-3 COBISS.BG-ID 1268453348

Симеонов, Симеон (2013) Паралели на Просвещението : "История Славянобългарска" на Паисий Хилендарски срещу "Здравият разум" на Томас Пейн. "История славянобългарска" и духовният живот през 30-40 -те години на XIX век : Паисиада (1762 – 2012) : Юбилеен сборник / Състав. Иван Радев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 68-80. ISBN 978-954-524-900-6 COBISS.BG-ID 1260107748 Също и в: [Петдесет] 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013 : Юбилейна международна научна конференция. Секция Исторически факултет. – В. Търново : Унв. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 103-116. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-002-0 COBISS.BG-ID 1274198756

Симеонов, Симеон (2013) Русия, Европа и българското Съединение: „изненадите” в нова ретроспектива. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 6. Научна конференция, 28 октомври 2011 г. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 297-310. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-954-524-930-3 COBISS.BG-ID 1265734372

Симеонов, Симеон (2012) Александър I Български – „употребеният” княз. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция, 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 358-383. ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500

Симеонов, Симеон (2012) Европа и българската перспектива в Ново време. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 205 с. ISBN 978-954-524-833-7 COBISS.BG-ID 1245520868

Симеонов, Симеон (2012) Един български проект за Македония от 1907 г. България и Балканите в сферата на европейските влияния през XIX – XXI век : Сборник статии. Международна научна конференция, В. Търново 11 – 13 ноември 2011 / Състав. Радослав Мишев, Стефан Анчев, Симеон Симеонов. – В. Търново : ИВИС, 2012, с. 93-108. ISBN 978-954-2968-46-7 COBISS.BG-ID 1263571172

Симеонов, Симеон (2011) Италия след Берлинския конгрес: проблеми на външнополитическата идентичност. България, българите и Европа – мит, история, съвремие : Научна конференция. Т. 4. / Отг. ред. Иван Лазаров; Ред. Надежда Христова, Момчил Младенов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 560-570. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS.BG-ID 1267155172

Симеонов, Симеон (2011) Русия и парадоксите на българския конституционализъм. Модерният историк 2 : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 145-160. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS.BG-ID 1237958884

Симеонов, Симеон (2009) Димо Кьорчев за българската перспектива след Акта на Независимостта от 22.09.1908 г. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. Научна конференция 31 октомври 2008 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 312-318. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076

Симеонов, Симеон (2009) Македония в италианската политика за балкански пробив (февруари – март 1888). Европа между Средновековието и съвременността : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Състав., ред. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 221-235. ISBN 978-954-524-675-3 COBISS.BG-ID 1230316004

Симеонов, Симеон (2008) Българите и българското освобождение в италианската консулска кореспонденция. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 2. Научна конференция 31 октомври 2007 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 102-114. ISBN 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Симеон (2008) Италия и българската криза 1885 – 1888. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 258 с. ISBN 978-954-524-626-5 COBISS.BG-ID 1228201188

Симеонов, Симеон (2007) Обединена Италия и Европа – проблеми на началната интеграция (1871 – 1878). България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 1. Научна конференция, 1 ноември 2006 / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 352-361. ISBN 978-954-524-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Симеон (2007) Съединението на Северна и Южна България в политиката на Италия (1885 – 1886). Дриновски сборник. Т. 1. - Харков – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, с. 138-148. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS.BG-ID 1231340260

Симеонов, Симеон (2006) Италия, Европа и Берлинския конгрес. Епохи, 2006, № 3–4, с. 33-55. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/2006

Симеонов, Симеон (2005) Италиански аспекти на Втората Средиземноморска антанта (декември 1887). Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука : Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 136-150. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Симеонов, Симеон (2005) Националното обединение в политическите текстове на Димо Кьорчев (1909 – 1919). Димо Кьорчев. Между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки / Ред. колегия Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева, Николай Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 109-119. ISBN 954-524-450-Х COBISS.BG-ID 1043847140

Симеонов, Симеон (2004) Стефан Стамболов в балканската политика на Италия (1887 – 1888). Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 („Д“), с. 173-180. ISSN: 1311-0209 COBISS.BG-ID 1121150692 Сигнатура Ск А 23869/2004

Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342 COBISS.BG-ID 1121306340 Сигнатура Ск А 22909/2003

Симеонов, Симеон (1999) Мисията на Франческо Криспи в Европа през есента на 1877 г. Епохи, 1999, № 1–2, с. 61-83. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1999

Симеонов, Симеон (1996) Италия и българското Съединение. Епохи, 1996, № 3, с. 83-97. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1996

Спиридонов, Валентин (2018) Спиридонов, В. Разногласията между държавите от Четворния съюз в Добруджа по време на Първата световна война. - В: България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна: Издателство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2018, с. 54-64. ISBN 978-619-7428-27-8 COBISS-BG.ID 1560625876 Варна

Спиридонов, Валентин (2017) Спиридонов, В. Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Т. 11, с. 123-136. ISSN 978-619-209-125-6 COBISS-BG.ID 1283396580 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – Сто години от началото на Първата световна война. Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 9-22 ISBN 978-619-208-053-2 COBISS-BG.ID 1279832804 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, Т. 9, с. 71-84. ISSN 978-619-209-125-6 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Българи и германци – исторически паралели (ХIХ-ХХ век). – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 258-289. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: “I & B”, 2015, 289 c. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В.Търново: “I & B”

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Германия през XIX век: от съюз към империя. В.Търново: “I & B” 2015, 291 c. ISBN 978-954-9689-91-4 COBISS-BG.ID 1276897252 В.Търново: “I & B”

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 73-82. е-издание, ISBN: 978-619-208-002-0 COBISS-BG.ID 1274198756 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 218-228. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 200-217. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Ото фон Бисмарк и изграждането на Северногерманският съюз (1867 г.) – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 164-179. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Създаване на Германската империя. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 180-199. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Шлезвиг-холщайнският въпрос и германско-датската война от 1864 г. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 149-164. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. 2000 лет битве за Германию. – В: Вопросы всеобщей истории. Выпуск 16: Запад, Восток и Русия: Историческая политика и политика памяти. Екатерининбург, 2014, с. 308-315. ISBN 978-5-7186-0622-5 Екатерининбург

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. Българските претенции за албанския трон по време на Първата световна война 1914-1918 г. – В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 191-206. ISBN 978-954-524-969-3 COBISS-BG.ID 1268453348 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. По въпроса за кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2014, кн. 1-2, с. 76-91. ISSN 1314-748X COBISS-BG.ID 1264917476 Шумен

Спиридонов, Валентин (2013) Spiridonov, V. Der Friedensvertrag von Neuilly-sur-Saine aus bulgarischer Sicht. – In: Groeller, H., Heppner, H. (Hg.). Die Pariser Vororte-Vertraege im Spiegel der Oeffentlichkeit (= Transkulturelle Forschungen an der Oesterreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 7). List Verlag, Berlin-Wien u.a., 2013, S. 101-114. ISBN 978-3-643-50471-5 List Verlag, Berlin-Wien u.a.

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. 200 години от „Битката на народите”. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 214-224. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272764132 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г. – В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. Ред. С. Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 81-98. ISBN 978-954-524-919-8 COBISS-BG.ID 1260422116 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 157-165. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272755940 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София, АИ „проф. М. Дринов”, 2013, с. 79-108. (допълнен вариант на статия със същото заглавие) ISBN 978-954-322-639-9 COBISS-BG.ID 1260408804 София

Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Проекциите на подарената свобода. [Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в Ново време. Велико Търново,Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 203 с.] – В: Епохи, 2013, кн. 1, с. 229-232. ISSN 1310-2141 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2012) Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г., (15 стр.). – Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа – 6 март 2012, ВТУ - публикуван на е-страницата на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/1/?page=6296&zid=70 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2012) Спиридонов, В. Ньойският мирен договор в българската национална памет и политика. – В: България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХI век. Сборник статии. Ред. Р. Мишев. Велико Търново, „ИВИС”, 2012, с. 108-121. ISBN 978-954-2968-46-7 COBISS-BG.ID 1263571172 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. 2000 години от битката за Германия. – Епохи, 2011, кн. 1, с. 191-198. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1251978980 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Между идеологическата мобилизация и терора. Националсоциалистическата пропаганда в Германия 1933-1939 г. – В: Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. Р. Мишев. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 294-308. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS-BG.ID 1237958884 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Окупацията на източнорумелийските отсечки на Източната железница и политиката на Великите сили. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4: Доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев “България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 571-582. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS-BG.ID 1267155172 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2010) Spiridonov, V. Die jungtuerkische Revolution und die Balkanpolitik der Grossmaechte (Juli-September 1908). – В: България и българите в Европа. Юбилейна научна конференция на съюза на учените в България, клон В. Търново, 17 октомври 2009 г. В. Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2010, с. 89-98. ISBN 978-954-400-301-2 COBISS-BG.ID 1232390884 В. ТЪрново

Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Берлинският конгрес в карикатурите на «Кладерадач». – В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България, Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 141-154. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS-BG.ID 1231341796 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 60-78. ISBN 978-954-534-675-3 COBISS-BG.ID 1230316004 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2008) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878-1908 г.). – Епохи, 2008, кн. 1-2, с. 7-44. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1236898788 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Берлинският договор и усилията на Княжество България за суверенно третиране (1878-1908 г.). - Епохи, 2007, кн. 3-4, с. 5-38. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1233648868 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. За ролята на България в австро-унгарската балканска политика. (Рецензия на Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 388 с.) – В: Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 193-196. ISSN 1310-2141 В.Търново

Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. Съединението на България във външнополитическата стратегия на Ото фон Бисмарк. – В: Дриновський збiрник. Т. 1. Харкiв-Софiя, 2007, с. 128-137. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS-BG.ID 1231340260 Харкiв-Софiя

Спиридонов, Валентин (2006) Спиридонов, В. Националсоциалистическото стопанство между «икономическото чудо» и разрухата. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, с. 262-282. ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8 COBISS-BG.ID 1045191844 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2005) Спиридонов, В. Пасиансът на Балканите. По проблема за политиката на Великите сили и на балканските държави по време на Балканската криза 1908-1909 година. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 151-163. ISBN 954-524-453-4 COBISS-BG.ID 1043815652 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2004) Спиридонов, В. Възход и падение. История на Германия (1914-1945). В.Търново: „Gaberoff“, 2004, 416 с. ISBN 954-960-799-2 COBISS-BG.ID 1276515044 В.Търново: „Gaberoff“

Спиридонов, Валентин (2002) Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919 г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. Ред. М. Йовевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 113-124. ISBN 954-524-316-3 COBISS-BG.ID 1288145892 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Spiridonov, V. Die Patience auf dem Balkan. Zur Politik der Grossmaechte und der Balkanlaender waehrend der Balkankrise 1908-1909.- In: Angelova, P./Veichtlbauer, J. (Hrsg.): Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Roehrig Verlag. St. Ingbert , 2001, S. 233-248. ISBN 3-86110-274-9 COBISS-BG.ID 1113175780 Roehrig Verlag. St. Ingbert

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. Ред. Й. Андреев. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. ISBN 954-524-280-9 COBISS-BG.ID 1038425060 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, Европейски информационен център, 2001, с. 202-213. ISBN 954-90888-1-2 COBISS-BG.ID 1039394788 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2000) Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 COBISS-BG.ID 1036607922 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Юлската криза 1914г. – Епохи. 1999, Кн.1-2, с.151-169. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1156896228 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Различна модернизация? За някои специфични компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през ХIХ в. В. Търново: ИК "Витал", 1999, с. 9-37. ISBN 954-8259-47-8 COBISS-BG.ID 1035214308 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“,1998, 309 S. ISBN 954-90275-3-8 COBISS-BG.ID 1032869860 V. Tarnovo: „BI-Verlag“

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. ISSN 1310-2141 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913 г,.- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново: "ПИК", 1998, с.7-11. ISBN 954-8258-92-7 COBISS-BG.ID 1032836580 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. ISSN C607-5266.-0861-3931 COBISS.BG-ID 1120955364 София

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1137174756 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1996, Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, с. 97-108. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1995) Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor philosophiae“, V. Tarnovo – Jena, 1994, 283 S.(= Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Дисертация за придобиване на академична степен „doctor philosophiae”. В. Търново – Йена, 1994, 283 с.) V. Tarnovo - Jena

Спиридонов, Валентин (1994) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). Thesen zur Dissertation. Jena, 1994. Jena

Спиридонов, Валентин (1993) Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.). - Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1993, Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, с. 143-150. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1992) Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Ред. Р. Попов. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 153-160. COBISS.BG-ID 1026468068 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Нов обобщаващ труд върху историята на германското работническо движение. (Рецензия: Fricke, D. Hadbuch fuer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 1-2. Berlin, 1987) – Известия на института по история на БКП, 1989, т.65, с. 316-321. ISSN C607-8605 София

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Някои германски военни доставки в България в началото на ХХ век. – В: Петнадесети пролетен колоквиум “Проф. д-р Пеньо Русев” с възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий”. Резюмета. Част 1. Исторически науки. В.Търново, 1989. с. 31. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Периодизация на Великата френска буржоазна революция в буржоазната историография. – В: Великата френска революция и световният исторически процес. В.Търново, 1989, с. 9-14. В. Търново

Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Символ на борбата за свобода и щастие. Двеста години от началото на Верликата френска революция. – В: в. “Добруджанска трибуна”, бр.29 (4961), 18 юли 1989. Добрич

Спиридонов, Валентин (1988) Спиридонов, В. Балканите и България във външнополитическите концепции на Бисмарк. – В: Конференция на младите научни работници. Резюмета. В.Търново, 1988. с. 6-8. В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/