Публикации Катедра "Археология" / Department of Archaeology


Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. - Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 331-333. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? - In: E.C. De Sena and C. Timoc (eds.), Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". - В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2017, 11-78 ISBN 978-619-00-0629-9

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. - Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2, 2017, 122-135 ISBN 978-619-00-0597-1

Александров, Олег (2017) Предговор. - В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2017, 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 390-393.. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие (в съавторство с Н.Кънев). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, 16-21 ISBN 978-619-208-066-2

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. – Археологически открития и разкопки, 2016, 493-497. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 497-500. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. – In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Sofia, 2015, 651-654 ISSN 0323-9535

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 444-448. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област (в съавторство с И. Марков). – В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна, Издателство „Славена“, 2015, 126-134 ISBN 978-619-190-040-4

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 324-327. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 330-333. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 327-330. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 372-373. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 611-614 ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. – В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София, 2013, 324-338 ISSN 978-954-378-107-2

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293. ISBN 978-954-524-903-7

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. - В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2013, 13-14. ISBN 978-954-400-895-6

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. – Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk, 2012, 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. – Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucarest, 2012, 418–430 ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs – In: Akten der Tagung in Varna und Tulcea (1.–7. September 2008). Kaiserslautern, Parthenon Verlag, 2012, 219–234 ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. – In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia, 2012, 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397. ISSN 1313-7336

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. – В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180 ISBN 978-954-400-689-1

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73 ISBN 978-954-524-844-3

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 483-485. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63 ISBN 978-954-577-588-8

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, 31-37 ISSN 1314-4510

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 44-56 ISBN 978-954-524-780-4

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345 ISBN 978-954-524-776-7

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос (в съавторство с Хр. Кузов и В. Тенекеджиев). – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). 2011, 199-212 ISBN 978-954-8279-64-2

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. – В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 281-292 ISBN 978-954-524-743-9

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. – In: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 393-400 ISBN 978-954-07-30-33-2

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. – In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatriéme Congrès de Lyon (26–29 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, 139-148 ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93 ISBN 978-954-524-713-2

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 144-156 ISBN 978-954-524-718-7

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296 ISBN 978-954-524-663-0

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76 ISBN 978-954-773-124-0

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 226-236 ISBN 978-954-524-602-9

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149 ISBN 978-954-524-508-4

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73 ISBN 978-07-2145-8

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Джанфезова, Таня (2017) Dzhanfezova, Tanya. The importance of being earliest: the AMS dating of Varna I//M. Margarit, A. Boroneant. From hunter-gatherers to farmers./Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene 453-464. Papers in honour of Clive Bonsall. Editura Cetatea de Scaun. ISBN 978-606-537-386-0. Targoviste, Romania

Джанфезова, Таня (2016) Dzhanfezova, Tanya et al. Testing models, challenging trajectories: archaeometric analysis of Early Neolithic pottery from Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty. / N. Zacharias, E. Palamara (eds), 41st International Symposium on Archaeometry, Book of Abstracts, May 15-21 2016, Kalamata, Greece, 392. ISBN 978-618-80277-2-5. Kalamata, Greece

Джанфезова, Таня (2016) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age graves from Santa Barbara, Northeast Italy. XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP), ‘Preistoria e protostoria del Caput Adriae’, Udine. Udine, Italia

Джанфезова, Таня (2016) Dzhanfezova, Tanya. The making of the Late Bronze Age archaeological cultures in Bulgaria / Stefanos Gimatzidis, Magda Pieniazek, Sila Votruba. Archaeology across past and present borders: Fragmentation, transformation and connectivity in the North Aegean and the Balkans during the Late Bronze and Early Iron Age (Proceedings of the 20th meeting of the Association of the European Archaeologists, Istanbul, Turkey). Das Oesterreichische Archaeologische Institut, Wien Wien, Oesterreich

Джанфезова, Таня (2016) Лещаков, Любен и др. Спасителни археологически проучвания на обект 001, етап III по трасето на АМ "Хемус", землище на с. Белокопитово, община Шумен // Любен Лещаков, Елена Василева, Таня Джанфезова. Археологически открития и разкопки през 2015г. - София, 2016, с. 165-168. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. New insights into the Early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa (North Bulgaria). Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski. Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory. Abstracts of the oral and poster presentations. International conference Skopje, Macedonia, 13-14.03.2015.- Skopje, 2015 / Vasilka Dimitrovska, p.41, ISBN 978-608-65538-1-4. Skopje, Macedonia

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. Unpacking the Early Neolithic? Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Самарский научный вестник. - Самара : ФГБОУ ВПО, 2015, с. 63-71. ISSN 2309-4370. Самара, Россия

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya. Gold on the coast: the absolute dating of the Varna cemetery. // 21st Annual Meeting of the European Association of the Archaeologists, 2-5 September 2015, University of Glasgow, Abstracts of the Oral and Poster Presentations / Luisa Campbell. - University of Glasgow, 2015, Glasgow, p. 349. Glasgow, United Kingdom

Джанфезова, Таня (2015) Джанфезова, Таня. Спасително археологическо проучване в границите на УПИ ХІХ-6040 в м. Буджака , гр. Созопол // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 367-368. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Лещаков, Любен и др. Предварителни археологически проучвания на обект № 1 по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, с. Мировяне, община София (км 6+105 6+805). Любен Лещаков, Таня Джанфезова // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 142-145. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Bulgarian e-Journal of Archaeology - Sofia, p. 137-159. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping the future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty / N. Başgelen (ed.). 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 8, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. Division or Unification. The Study of the Late Bronze Age Societies in the Present-Day Bulgarian Lands and the Concept of the Archaeological Cultures. / N. Başgelen. 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 41, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. The Santa Barbara Cemetery. // XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP), ‘Preistoria e protostoria del Caput Adriae’ (http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/programma_IIPP_2014def.pdf). http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/10/poster-Dzhanfezova-necropoli-Santa-Barbara.pdf Udine, Italia

Джанфезова, Таня (2014) Бакърджиев, Стефан и др. Спасително археологическо проучване в границите на ПИ 00159 от землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, Ямболска област. Стефан Бакърджиев, Румен Миков, Таня Джанфезова / Археологически открития и разкопки през 2013 година - София, 2014, с. 426-429. ISSN: 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Are the ‘new’ AMS Varna dates older? // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-1 - Sofia, 2013, pp. 31-66. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric pintaderas – Study Questions or a Question of Studies. // Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of E. Comşa, 6-12 October 2008 / A. Comşa - Bucharest, Romania, 2013, p. 416-433. ISBN 978-973-27-2201-5. Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2013) Стоянов, Тотко и др. Надгробна могила от ранната елинистическа епоха край с. Кабиле, Ямболско. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-2, София, p. 245-314, ISSN: 1314-5088. София, България

Джанфезова, Таня (2010) Dzhanfezova, Tanya. On the Late Bronze Age Mortuary Practices in North-Western Bulgaria // Dacia N.S., tome LIV - Bucarest, 2010, p. 5-42 Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Някои проблеми при проучване на погребалните обреди от късната бронзова епоха в Северозападна България (според данни от Орсоя). // „Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий и българската археология, 1 / Борис Борисов - Велико Търново, 2010, с. 131-138. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Погребалните обреди през късната бронзова епоха в днешните български земи. България

Джанфезова, Таня (2010) Стоянов, Тотко и др. Спасително археологическо проучване на обект 7 – надгробна могила иоколомогилното й пространство и сондажи по корекцията на трасето на шосето с. Кабиле – с. Жельо войвода. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Археологически открития и разкопки през 2009 г. - София,2010, с. 239–243. София, България

Джанфезова, Таня (2009) Dzhanfezova, Tanya. Towards an interpretation of pintaderas: questions and possibilities for their use. // Signs of Civilization: The Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Papers from the International Symposium in Novi Sad, May 25-29, 2004 / J. Marler, M. R. Dexter - Sebastopol, 2009, CA 95472, USA, p. 145-160. Sebastopol, USA

Джанфезова, Таня (2008) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric ’pintaderas’: fragmented knowledge of a whole category. // European Association of Archaeologists, 14th annual meeting, 16th-21st September 2008 / N. Vella (editor-in-chief) - University of Malta, 2008, 217 Valetta, Malta

Джанфезова, Таня (2007) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age burial practices in Bulgarian lands: general traces and regional specifics. // European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia, 18th-23th September 2007 / A. Uglesic et all. (eds.) - University of Zadar, 2007, 299-300 Zadar,Croatia

Джанфезова, Таня (2005) Dzhanfezova, Tanya. The possible functions of the stamp seals: some considerations. // Cucuteni: 120 years of research. Time to sum up./ G. Dumitroaia, J. Chapman et al. (eds.) - Piatra Neamt : Editura Constantin Matasa, 2005, p. 309-332. Piatra Neamt, Romania

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Димитров, Димитър (2012) Стихийните природни бедствия и държавата Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства" - Икономика и туризъм. Издателство ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, том ІІІ.

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) За характера на еротичните фрески в Крайградските терми на Помпей. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2017, с. 408-437; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) Проституцията в древен Рим. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, IX. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 369-407; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2016) Лупанарите в древен Рим. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VIII. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, с. 511-538; ISBN 978-619-208-060-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2015) Тухли с печати от Ковачевското кале. - "Марица Изток". Археологически проучвания. Том 7. ИК "Кота", Стара Загора, 2015, с. 94-96; ISBN: 978-954-305-439-8. Стара Загора

Дончева, Иванка (2013) Погребалните ритуали в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VI. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 24-54; ISBN 978-954-524-903-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2012) Тракийската култура в българските земи. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, 172 с.; ISBN 978-954-524-878-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция – според античните автори и керамографията. Издателство "Ровита", Велико Търново, 2011, 308 с.; ISBN 978-954-8914-27-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Комосът в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. – Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, с. 210-240; ISBN 978-954-524-780-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2010) Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 161-188; ISBN 978-954-524-743-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Бракът и брачните ритуали в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78; ISBN 978-954-524-713-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92; ISBN 978-954-423-529-1. Пловдив

Дончева, Иванка (2009) Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111; ISBN 978-954-524-718-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68; ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2008) Некропол в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2008) Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180; ISBN 978-954-524-663-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. – Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236; ISBN 978-84-7283-921-2. Barcelona

Дончева, Иванка (2007) Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154; ISBN 978-960-7905-38-3. Athens

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215; ISBN 978-954-524-602-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283; ISBN 978-954-305-223-3. Стара Загора

Дончева, Иванка (2006) Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100; ISBN-10: 954-775-553-6; ISBN-13: 978-954-775-553-6. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43; ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39; ISBN 954--07-2146-6. София

Дончева, Иванка (2005) Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96; ISBN 954-427-660-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2004) Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143; ISBN 973-7925-33-5. Bucharest

Дончева, Иванка (2004) Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285; ISBN 954-9336-02-6. Варна

Дончева, Иванка (2004) Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63. София

Дончева, Иванка (2004) Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33; ISBN 954-773-057-6. Разград

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324; ISSN 0776-3824. Αθήνα - Liège

Дончева, Иванка (2002) Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. Sofia, 2002, с. 220-228; ISBN 954-930-845-8. София

Дончева, Иванка (2002) Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570; ISBN 954-426-431-0. София

Дончева, Иванка (2002) Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (2002) Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45; ISBN 954-427-485-5. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227; ISSN 0861-5888. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110; ISBN 3-930036-59-2. Weissbach

Дончева, Иванка (2001) Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, с. 551-565; ISBN 954-524-284-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Асклепий в Гърция и Рим. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.; ISBN 954-8259-53-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199. София

Дончева, Иванка (2000) Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79; ISBN 954-8570-62-9. София

Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.

Дончева, Иванка (1999) Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. - Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177; ISBN 954-8259-31-1. София

Дончева, Иванка (1999) Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (1998) Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193. София

Дончева, Иванка (1998) Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12. София

Дончева, Иванка (1998) Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355; ISSN 0861-4342. София

Дончева, Иванка (1998) Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157. София

Дончева, Иванка (1995) За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1995, с. 327-337; ISBN 954-524-121-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна

Дончева, Иванка (1994) Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, с. 323-335; ISBN 954-524-076-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (1993) Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1993, с. 239-243; ISBN 954-524-020-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (1992) Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43. Велико Търново

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. Surviving behind the Limes (between Durostorum, Marcianopolis, and the Black Sea) : Settlement patterns in Northeastern Bulgaria 4th to 10th centuries // Miscellanea Bulgarica 22 : Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter / A. Schwarz, P. Soustal, A. Tcholakova. Münster : Lit-Verlag, 2016, p. 235-248. ISBN 978-3-643-50689-4

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. The Western Black Sea coast in the 8th-10th centuries : How and how much was it defended? // Fortified Settlements in Early Medieval Europe : Defended communities of the 8th -10th centuries / Neil Christie, Hajnalka Herold. Oxford and Philadelphia : Oxbow, 2016, p. 221-235. ISBN 978-1-78570-235-8; Digital Edition: ISBN 978-1-78570-236-5 (epub)

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013) : Известия на Бургаския музей. V. Бургас: Регионален исторически музей - Бургас, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна – свидетелство за култа към св. Богородица в България през IX-X в. : Bulgaria Mediaevalis. 6 Sofia : Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2015, с. 59-73. ISSN 1314-2941

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Погребални практики на българския елит през Х-ХІ век : Археология и епиграфика // Европейският югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ век. История и култура : Международна конференция / Васил Гюзелев, Георги Тиколов., София, 6-8 октомври 2014 г. Съст. акад. В. Гюзелев, доц. Г. Николов. София : Военно издателство, 2015, с. 402-423. ISBN 978-954-509-540-5

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на ХІІ в. : Селищният модел на една византийска периферия : Плиска-Преслав. 11. София : НАИМ-БАН, 2015, с. 333-351. ISBN 978-954-9472-36-3

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на Х-ХІІ в. : Сфрагистични свидетелства за северната част ІІ // Realia Byzantino-Balcanica : Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София: Център за изследване на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2014, с. 274-318. ISBN 978-954-378-118-8

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през ХІІІ-ХІV в.: Червен и Ловеч // Средновековният човек и неговият свят : Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 538-549, ISBN 978-619-00-0108-9

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Манастирът на Георги синкел български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. : Преслав. 7 Велико Търново: Фабер, 2013, с. 44-63. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Средновековните манастири в южната част на Западното Черноморие : Археология на проблемите // Българското средновековие: Общество, власт, история / Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова / Георги Николов, Ангел Николов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 511-536. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2012) Kostova, Rossina. Monasticism in Bulgarian valleys: three case studies : Le valli dei monaci // De Re Monastica - III / Letizia E. Pani. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2012, p. 149-181, ISBN 978-88-7988-578-2

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Archaeology of monasticism : Three personal stories from the tenth-century monasteries in Bulgaria // Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan : Beiträge des Humboldt-Kollegs Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel 19-22 November, 2009, Sofia, Bulgarien / Vasil Nikolov, Krum Bachvarov, Hristo Popov Sofia : Humboldt-Union in Bulgarien, 2011, p. 451-468. ISBN 978-954-8587-07-5

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Patronage and Monastic Geography in Bulgaria in the Late Ninth and Tenth Centuries // State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium / Vasil Gjuzelev, Kiril Petkov. Sofia: American Research Center in Sofia, 2011, p. 189-209. ISBN 978-92571-2-0

Костова, Росина (2010) Klokotnica, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria // Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года / Д. Д. Ёлшин Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 1 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova,Rossina. Kunovica, Battle near // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Костова, Росина. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав // Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. 1 / Борис Борисов и др. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 453-467. ISBN 978-954-524-743-9

Костова, Росина (2009) Kostova, Rossina. Bulgarian Landscapes in Medieval Studies : The Last Fifteen Years // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 2009, 15, p. 177-195. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c : Literary and archaeological fragments // Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe / Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende Farnham - Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2009, p. 135-153. ISBN 9780754664772

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 11th c. // Годишник на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” : Международен научен симпозиум "Византия и славяните", 12-14 май 2006 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2006 (2009), 95 (14), с. 129-147. ISSN - 1311-784X

Костова, Росина (2009) Костова, Росина. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. // LAUREA : In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І / Бони Петрунова и др. София : Национален археологически институт с музей, 2009, с. 199-215. ISBN 978-954-92395-1-5

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 13 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Mesembria (Middle Ages), Monuments // Encyclopaedia of the Hellenic world, Black Sea URL: , 9 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used? // Byzantine Trade 4th –12th c : The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange : Papers of the Thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies,St John's College, University of Oxford, March 2004 : Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 14 / Marlia Mundell Mango. Farnham - Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 97-117. ISBN 978-0-7546-6310-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c. : The sigillographic evidence // Юбилеен сборник “Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”/ Иван Йорданов и др. Шумен : Регионален исторически музей-Шумен, 2008, с. 207-225. ISBN 978-954-92081-2-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. // Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Cǎlǎraşi : Muzeului Dunării de Jos, 2008, XXIV, p. 269-281. ISBN 978-973-1787-00-8

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina: Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. // Temporis Signa : Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto)

Костова, Росина (2008) Kostova,Rossina. Medieval monasteries on the West Black Sea coast // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 16 p.

Костова, Росина (2008) Костова, Росина. Манастирите на Покръстителя // Християнската култура в средновековна България : Студии по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис Първи 907-2007 г. / Павел Георгиев В. Търново : Фабер, 2008., с. 173-185. ISBN 978-954-775-978-7

Костова, Росина (2007) Костова, Росина. Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine Empire. Edited by Kem Dark. Oxford : Oxbow Books, 2004, 132 p. ISBN 1 84217 105 4 // Mediaevalia Christiana . 2: Средновековен урбанизъм : Памет, сакралност, традиции / Георги Казаков, Цветелин Степанов. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 173-181. ISBN 978-954-07-2608-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c. // 5th International Hilandar Conference : Selected proceedings. I. : Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries /Мирољуб Jokoвић et al. Београд - Columbus : Рашка школа - Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University, 2006, p. 145-164. ISBN 86-83337-24-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4

Костова, Росина (2006) Kostova,Rossina. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. // Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев / Милияна Каймакамова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 579-597. ISBN-10: 954-07-2435-X

Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" : Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университете "Св. Климент Охридски", 2005, 93 (12), с. 267-275. ISSN -1311-784X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през ІХ-Х в. // Acta Musei Varnaensis. III-2 :Българските земи през средновековието VІІ-ХVІІІ в. : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев / Валери Йотов и др. Велико Търново : Абагар АД, 2005, с. 107-121. ISBN 954-427-667-X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски : Археология на писмените свидетелства // Културните текстове на миналото : Носители, символи идеи : В чест на проф. К. Попконстантинов : Книга II : Текстове на култа и религията / Васил Гюзелев и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, с. 120-128. ISBN 954-07-2145-8

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Скалният манастир при Крепча : Още един поглед към монашеските практики в България през Х в. // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура / Казимир Попконстантинов. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 289-305. ISBN 954-524-444-5

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? // Civitas Divino Humana : В чест на професор Георги Бакалов / Цветелин Степанов, Веселина Вачкова София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 457-471. ISBN 954-9942-60-0

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в. : Опит за портрет по писмени и археологически данни // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. VIII : Образ и Слово : Сборник в чест на проф. А. Джурова / Вася Велинова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 133-145. ISBN 954-07-1998-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery : Featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria // Medieval Europe Basel 2002 : Center, Region, Periphery : 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology : Preprinted Papers. Vol.1 /Guido Helmig, Barbara Scholkmann, M. Untermann. Hertingen : Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp, 2002, p. 504-510. ISBN 3-930327-08-2

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region // The Roman and Late Roman City : International Conference, Veliko Turnovo 26-30 July 2000. София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 228-237. ISBN 965-430-845-8

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Манастирът в Тузлалъка, Преслав : Нов поглед // Археология. София : Национален археологически институт и музей - БАН, 2002, 2, с. 13-25. ISSN 0324-1203

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 92 (11), с. 155-169. ISSN-1311-784X

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. ISBN 954-9943-30-5

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries : Interpreting the archaeological evidence // Плиска-Преслав. 8. Шумен : Антос, 2000, с. 190-202. ISBN 954-8901-46-3

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? // Annual of Medieval Studies at CEU Budapest : Central European University, 2000, 6, p. 181-193. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism // Palaeobulgarica. София : Академично издателство "Марин Дринов", 1998, 1, с. 75-96. ISSN 0204 - 4021

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study // Archaeologia Bulgarica. Sofia : 1998, 3, p. 108-125. ISSN 1310-9537

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 1996, 2, p. 140-166. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria // Studien Dokumentationen : Mitteilungen der ANISA. Grömbing : Verein ANISA, 1, 1996, 7 Jahrgang/Heft 1, p. 57-78. ISBN 3-901071-07-5

Костова, Росина (1996) Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България // Българите в Северното Причерноморие. 5. Вeлико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, с.149-175. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити) // Светогорска обител Зограф. II / Васил Гюзелев. София : Фондация "Св. Климент Охридски", 1996, с. 221-243. Изданието няма ISBN.

Костова, Росина (1995) Kostova Rossina. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery //La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes / Actes du Premier Colloque International du Laboratoire de recherches sur l'histoire des ordres et congrégations religieux Wrocław-Ksiąž, 30 novembre-4 décembre 1994 / Marek Derwich Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 701-721. ISBN 978-83-903712-0-7

Костова, Росина (1994) Костова, Росина. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. 3. ВеликоТърново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 81-101. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Нешкова, Диана (2017) Радиационна обработка на храни - безопасност, законодателство и контрол. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 1-2 юни 2017 г., Том 2, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2014) Аналитичен обзор на природните бедствия в България за периода 2010-2012 г. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 год., Том 5, Изд. комплекс на НВУ " Васил Левски", 2014, с. 99-103, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2013) Културни ценности в риск – мерки за защита при земетресения, наводнения и пожари. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 год., Том 9, Изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013, с.57-64, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2011) Защита на населението от бедствия и опазване на околната среда. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-524-785-9

Нешкова, Диана (2009) Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново Сборник " Дни на науката" 2008

Нешкова, Диана (2009) Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата Сборник " Дни на нуката" 2008

Нешкова, Диана (2007) Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново Сборник "Дни на науката" 2007

Нешкова, Диана (2007) Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации Сборник "Дни на науката"2007

Христов, Михаил (2017) Късноантичната крепост на хълма “Св. Спас“ при с. Белчин (т.нар. Цари мали град), община Самоков. Елементи и специфика на укрепителната система. В: Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV - VI в.Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров В.Т. Фабер, 2017, 176 - 213 . ISBN: 978-619-00-0629-9

Христов, Михаил (2017) Нови данни за сектора при църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав (проучвания през 2005 - 2006 г.). В: Известия на регионалния исторически музей Разград. т. 2, Р. Faber, 2017 г., 300 - 338. ISSN: 2367-6337

Христов, Михаил (2017) Фибула от епохата на Великото преселение на народите, открита във Варна. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. т.2 Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2017, 63-70. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2016) Проучвания по северната крепостна стена и зидан водопровод на късноантичния Одесос. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр. 1-2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2016, 5-37. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2015) Археологическо проучване в античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г. . В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“,2015 г. с. 46-65 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2014) Към проблема за т.нар. „Северобалкански път“ в контекста на римската пътна мрежа на юг от Шумен. В: България в световното културно наследство. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски„ 2014г. с.121-129. ISBN 978-954-577-869-8

Христов, Михаил (2014) Наблюдения върху амфорния материал от две късноантични укрепления в района на гр. Самоков. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен,Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2014 г. с.55-70 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към проблемите на селищното развитите в самоковската котловина в късноримския и ранновизантийския период ( IV-VI в.). В : Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 2, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2013 , с. 45-55 ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към характеристиката на укрепените убежища в късноантичната провинция Мизия Втора. В: Собрик в памет на академик Д. П. Димитров. София, Национален археологически институт с музей, СУ“Св. Климент Охридски“Исторически факултет - катедра “Археология“, 2013, с. 554-559. ISBN 978-954-9472-22-6

Христов, Михаил (2013) Наблюдения върху укрепяването на обекта “Цари мали град“, в м. “Св. Спас“ при с. Белчин, Самоковско, в контекста на късноантичната полиоркетика. В: Чудото “Цари мали град“. С. 2013, 91-103. ISBN 978-954-9369-24-3

Христов, Михаил (2013) Римският път при родопското село Югово ( в съавторство с Р. Малчев и К. Рангочев). В: ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 12, год. VІІІ, IСофия, ROD, 2013, ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО. ( https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=247357 ) ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2013) Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Преслав. В: сб. Преслав т. 7, Велико Търново, Фабер, 2013 г, с. 370 – 401 ISBN 978-954-400-946-5

Христов, Михаил (2012) Късноримска plumbata от обект „Цари Мали Град“ при с. Белчин, община Самоков (Предварително съобщение) . В : Етнос и сакрална география, София, ROD, 2012 г. с.358-366. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2011) Наблюдения върху археологически структури в района на с. Лъкавица, община Лъки, Средни Родопи. В : Електронно списание Онгъл, Год . ІІІ, 2011, бр. 3 (http://www.spisanie.ongal.net/broi3.html ), с.60 – 70.

Христов, Михаил (2011) Сгради от укрепеното селище на хълма „Св. Спас“ при с. Белчин. (По данни от проучванията от 2008 г.). В: Епос, Език, Мит. София, ROD, 2011г., с. 278-289. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2010) - За хронологията на габровското градище. В : сп. Археология, кн. 1-2, София, Национален археологически институт и музей, 2010, с. 106-111. ISSN 0324-1203

Христов, Михаил (2009) - Късноантична луксозна керамика от обект „Шишманово кале“ при Самоков. (Предварително съобщение). В: Сб. Владетелят и севетецът. Цар Иван Шишман . Част 1. , ROD, 2009 с. 83-101 ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2007) Битовата керамика. (Част 5). В: Разкопки и проучвания , кн. ХХХVІІ, Археологическото проучване на хемските порти (в м. „Гермето“ при с. Голица, варненска област). С.2007 г., с. 89-110. България

Чохаджиев, Стефан (2016) Chalcolithic superblades from Bulgaria: a case study of a recently found hoard from Sushina (в съавторство с Maria Gurova и Jacques Chabot) Be-JA Bulgarian e-Journal of Archaeology Бе-СА Българско е-Списание за Археология http://be-ja.org ISSN: 1314-5088 vol. 6 (2016) 165–190

Чохаджиев, Стефан (2016) Computer-aided reconstruction of the defensive fortification at the Chalcolithic settlement of Sushina, Northeastern Bulgaria (preliminary report)(в съавторство с Юри Боянин). In: Bacvarov, K. and R. Gleser (eds.). Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. – Universitдtsforschungen zur prдhistorischen Archдologie, band 293. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, Germany. 2016, 337-345.

Чохаджиев, Стефан (2016) Sultana und Hotnitsa – zwei siedlungen an beiden ufern der Donau In: (ed.: Constantin-Emi Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia-Magda Lazarovici). Between Earth and Heaven - Symbols and signs : papers presented at the international symposium "From symbols to signs - Signs, symbols, rituals in sanctuaries" In memory of Henrieta Todorova : Suceava, Romania, 11-13 September 2015. , 329-336. ISBN 978-606-8698-10-6 Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2016

Чохаджиев, Стефан (2016) The prehistoric cemetery at Smyadovo, Shumen district. – In: Zoп Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Lyon, 2016, 69 – 83. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mйditerranйe – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955-4982 ISBN 978-2-35668-054-9

Чохаджиев, Стефан (2016) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново, през 2015 г. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016,, 111-113. ISSN: 1313-0889 София: МУЛТИПРИНТ

Чохаджиев, Стефан (2016) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен – 2015 г.. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: МУЛТИПРИНТ, 2016, 122-124. ISSN: 1313-0889 София: МУЛТИПРИНТ

Чохаджиев, Стефан (2015) The Remains of Wild and Domestic Animals from the Late Chalcolithic Tell Settlement of Hotnitsa (Northern Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, ХІХ, 2 (2015), 1-21. ISSN 1310-9537

Чохаджиев, Стефан (2015) Дупница и Дупнишко през древността. – В: История на Дупница и Дупнишко. София, 2015, 17-45.

Чохаджиев, Стефан (2015) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 95. ISSN: 1313-0889 София: Актив Комерс ЕООД

Чохаджиев, Стефан (2015) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 91. ISSN: 1313-0889 София: Актив Комерс ЕООД

Чохаджиев, Стефан (2014) Smyadovo Prehistoric Cemetery 2005 – 2008. Sofia, 2014 . ISBN 978-619-7171-02-0

Чохаджиев, Стефан (2014) Проучване на къснонеолитното селище Хотница-Орловка (предварително съобщение). – Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Боядиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 97 – 120. ISBN 978-954-92223-4-0 (в съавторство с Александър Чохаджиев).

Чохаджиев, Стефан (2014) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев и др. - Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 84-86. ISSN: 1313-0889 София: TDG Print

Чохаджиев, Стефан (2014) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, 82-83. ISSN: 1313-0889 София: TDG Print

Чохаджиев, Стефан (2013) Ston Defensive Facity – Sushina Shumen District, Bulgaria. - In: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800 – 3200/3000 BC). Absracts. Athens, June 7 to 9 2013. p. 8.

Чохаджиев, Стефан (2013) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 78-80. ISSN: 1313-0889 София: Колбис АД

Чохаджиев, Стефан (2013) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 75-76. ISSN: 1313-0889 София: Колбис АД

Чохаджиев, Стефан (2012) Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912-1988). – Известия Регионален исторически музей Велико Търново, XXVII, 2012, 421 – 432 . , Фабер - В. Търново

Чохаджиев, Стефан (2012) Чохаджиев Стефан. Археологически проучвания на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. - Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 78-80. ISSN: 1313-0889 София: Авангард

Чохаджиев, Стефан (2012) Чохаджиев Стефан. Редовно археологическо проучване на селищна могила Нуриюк в м. Чанаджик, с. Сушина, област Шумен. Стефан Чохаджиев, Тодор Дяков, Антон Атанасов. - Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, 75-76. ISSN: 1313-0889 София: Авангард,

Чохаджиев, Стефан (2011) За някои „любими” цветове в праисторията (по материали от басейна на река Янтра). – В: ЗЛАТНОТО ПЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 253-259. ISBN 978-954-9472-09-7

Чохаджиев, Стефан (2008) Новооткрит халколитен некропол край Смядово: предварително съобщение. – В: М. Гюрова (редактор). Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 211- 218 (в съавторство със Светлана Венелинова).

Чохаджиев, Стефан (2007) 1. Крайници – раннокерамично селище от басейна на река Струма. – В: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 181-190. (в съавторство с А. Бакъмска и Л. Нинов).

Чохаджиев, Стефан (2007) Das Frьhchalkolithikum des Strymonbereichs. - In: Gerda Henkel Stiftung. (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Stymon River Valley in Prehistory. In The Steps of James Harvey Gaul, Volume 2., S., 2007, 223-226.

Чохаджиев, Стефан (2007) Neolithic and Chalkolithic Cultures in the Struma River Basin. V. Tarnovo, 2007.

Чохаджиев, Стефан (2007) Three-finger Anthropomorphic Images from the Struma River Basin In: PRAE. In Honorem Henrieta Todorova, Sofia, 2007, 95-97.

Чохаджиев, Стефан (2007) Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма. В. Търново, 2007.

Чохаджиев, Стефан (2006) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 2006 (второ издание).

Чохаджиев, Стефан (2005) Some results of the Investigations of Hotnitsa Tell in 2001. – L.Nikolova, J. Fritz & J. Higgins (eds.) Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6-7, 2005, 9-13.

Чохаджиев, Стефан (2005) Култови места на Свети Иван Рилски в Кюстендилско. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Книга ІІ, Текстове на културата и религията. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003, София, 2005, 128-139. (в съавторство с В. Генадиева и Ал. Чохаджиев).

Чохаджиев, Стефан (2004) За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит. – Епохи, 2004, 3-4, 21-28.

Чохаджиев, Стефан (2004) Трипръсти антропоморфни изображения: поява и разпространение. – В: Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора, 30.09. – 04.10.2003 (ред. Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев), София – Стара Загора, 2004, 408-420.

Чохаджиев, Стефан (2003) Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443-446.

Чохаджиев, Стефан (2003) Vorschriftliche Zeichen aus dem Frьhchalkolithikum in Westbulgarien. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113-118.

Чохаджиев, Стефан (2003) Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. В. Търново, Faber, 2003, 76 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. - ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 325-332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).

Чохаджиев, Стефан (2003) Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.

Чохаджиев, Стефан (2002) Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, Faber, 2002, 85 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2002) Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15-21.

Чохаджиев, Стефан (2002) Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27-32 (в съавт. с Н. Еленски).

Чохаджиев, Стефан (2002) Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210-216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (2001) Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001, 253 c.

Чохаджиев, Стефан (2001) Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", В. Търново, 2001, с. 441 – 452.

Чохаджиев, Стефан (2000) Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000, p.97-111.

Чохаджиев, Стефан (2000) Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beitrдge zum Neolithikum in Sьdosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, p.253-262.

Чохаджиев, Стефан (2000) За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – Старини, 2000, 1, 61 – 70.

Чохаджиев, Стефан (2000) Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.

Чохаджиев, Стефан (1999) Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – ГАМПд, 1999, ІХ, с. 108 – 113.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p.10 – 14.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p.79-89 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (1998) James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p. 63-77.

Чохаджиев, Стефан (1997) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 1997, 265 с.

Чохаджиев, Стефан (1996) За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, с.133-138.

Чохаджиев, Стефан (1995) On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, p. 141-147.

Чохаджиев, Стефан (1994) Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, с. 39-46.

Чохаджиев, Стефан (1993) A copper age "celestial globe". – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).

Чохаджиев, Стефан (1993) Un jeu prйhistorique. – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.

Чохаджиев, Стефан (1993) Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, с. 333-339 (в съавт. с В. Герасимова).

Чохаджиев, Стефан (1993) Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, с. 103-110.

Чохаджиев, Стефан (1992) La madone de Slatino. – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.

Чохаджиев, Стефан (1992) Une figure de "Chamane" chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.

Чохаджиев, Стефан (1992) Ьber die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil "Akropotamos – Galepsos". – Studia Praehistorica, 1992, 11-12 , p. 177-183.

Чохаджиев, Стефан (1991) Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).

Чохаджиев, Стефан (1991) Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, с. 23-38.

Чохаджиев, Стефан (1990) Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51-76

Чохаджиев, Стефан (1989) Habitat du chalcolithique ancien à l'endroit dit "Čardako" près du village de Slatino. – In: Le premier or de l'humanite en Bulgarie 5e Millenaire, Paris, 1989, p. 76.

Чохаджиев, Стефан (1989) L'astronomie a l'age du cuivre. – Dossiers histoire et archeologie, 137, 1989, p. 72-75.

Чохаджиев, Стефан (1989) Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – ИИМКн, 1989, І, с. 69-120.

Чохаджиев, Стефан (1988) Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, с. 59-60.

Чохаджиев, Стефан (1986) Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).

Чохаджиев, Стефан (1986) Untersuchungen des frьhen Дneolithikums im sьdwestlichen Bulgarien. – In: Internationales Symposium ьber die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, p. 45-52.

Чохаджиев, Стефан (1984) Ausgrabungen an der prдhistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1984, 7, p. 64-80.

Чохаджиев, Стефан (1984) Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7.

Чохаджиев, Стефан (1983) Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. София, 1983

Чохаджиев, Стефан (1981) Tкte antropomorphe de la rйgion de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1981, 5-6, p. 150-151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/