Публикации Катедра "Археология" / Department of Archaeology


Александров, Олег (2019) Археологически проучвания на балнеум в късноримския кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 2. Велико Търново: Фабер, 2019, 7-71. ISBN 978-619-00-1029-6

Александров, Олег (2019) Колективна находка от римската епоха от с. Богатово, Севлиевско. В: Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания. Севлиево: М-Прес ООД, 2019, с. 211-214. ISBN 978-619-7524-09-3

Александров, Олег (2019) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София: Булгед ООД, 2019, с. 347-349. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? In: Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History. British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), pp. 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2. Поморие: Фабер, 2017, с. 122-135. ISBN 978-619-00-0597-1; COBISS.BG-ID – 1282971364

Александров, Олег (2017) Предговор. В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София: Булгед ООД, 2017, с. 390-393. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 16-21. ISBN 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID - 1265734372

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 493-497. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 497-500. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Eds. by L. Vagalinski & N. Sharankov. Sofia: Active Commerce EOOD, 2015, pp. 651-654. ISSN 0323-9535; COBISS.BG-ID – 1270266596

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 444-448. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област. В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна: Славена, 2015, с. 126-134. ISBN 978-619-190-040-4; COBISS.BG-ID – 1282534372

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 324-327. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 330-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 327-330. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 372-373. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, с. 611-614. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk-Torun, 2013, pp. 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София: Тангра ТанНакРа, 2013, с. 324-338. ISSN 978-954-378-107-2; COBISS.BG-ID – 1261838564

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия/Ethnic and Social Composition of the Roman Army. В. Търново: Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4; COBISS.BG-ID - 1261603556

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 278-293. ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID – 1274859236

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 13-14. ISBN 978-954-400-895-6; COBISS.BG-ID - 1257427428

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 418–430. ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs (Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.–7. September 2008). Kaiserslautern: Parthenon Verlag, 2012, pp. 219–234. ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia: National Archaeological Institute with museum, 2012, pp. 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5; COBISS.BG-ID – 1248233956

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионален Исторически музей – Русе, том ХV). Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012, с. 385-397. ISSN 1313-7336; COBISS.BG-ID – 1121202916

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново: Фабер, 2012, с. 165-180. ISBN 978-954-400-689-1; COBISS.BG-ID - 1279496676

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-73. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID – 1267158500

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, с. 483-485. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 55-63. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID – 1244383460

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, с. 31-37. ISSN 1313-7352; COBISS.BG-ID – 1278717668

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 44-56. ISBN 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 327-345. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID – 1267155172

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос. In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). Варна: Издателство Онгъл, 2011, с. 199-212. ISBN 978-954-8279-64-2; COBISS.BG-ID – 1263728612

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 281-292. ISBN 978-954-524-743-9; COBISS.BG-ID – 1235324900

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. В: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 393-400. ISBN 978-954-07-30-33-2; COBISS.BG-ID – 1288189924

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в./Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2; COBISS.BG-ID - 1232675812

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26–28 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, pp. 139-148. ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-93. ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID – 1267151076

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 144-156. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 284-296. ISBN 978-954-524-663-0; COBISS.BG-ID – 1230313956

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. В: Попово в миналото (V). Разград: ИК Полиграф, 2008, с. 67-76. ISBN 978-954-773-124-0; COBISS.BG-ID – 1228039652

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 226-236. ISBN 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID – 1227064036

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 141-149. ISBN 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID – 1046186980

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 61-73. ISBN 978-07-2145-8; COBISS.BG-ID – 1045965028

Джанфезова, Таня (2018) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age graves from the necropolis of Santa Barbara (Northeast Italy). - In Borgna, E., Cassola-Guida, P., Corazza, S. Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Studi di preistoria e protostoria, 5/Istituto Italiano de Preistoria e protostoria, ISBN 978-88-6045-069-2, pp. 791-800. Firenze, Italia

Джанфезова, Таня (2018) Dzhanfezova, Tanya. The making of the Late Bronze Age archaeological cultures in Bulgaria / Stefanos Gimatzidis, Magda Pieniazek, Sila Votruba. Archaeology across frontiers and borderlines: Fragmentation and Connectivity in the North Aegean and the Central Balkans from the Bronze Age to the Iron Age. Das Oesterreichische Archaeologische Institut, Wien, pp 307-332. ISBN 978-3-7001-8029-6 Print Edition Wien, Oesterreich

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Джанфезова, Таня (2018) Румен Миков, Таня Джанфезова. Гробницата на нос Колокита, Созопол. - Будител. Българско списание за история, археология и памет, 2 (48), 2018, стр. 72-77 София, България

Джанфезова, Таня (2017) Dzhanfezova, Tanya. The importance of being earliest: the AMS dating of Varna I//M. Margarit, A. Boroneant. From hunter-gatherers to farmers./Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene 453-464. Papers in honour of Clive Bonsall. Editura Cetatea de Scaun. ISBN 978-606-537-386-0. Targoviste, Romania

Джанфезова, Таня (2016) Dzhanfezova, Tanya et al. Testing models, challenging trajectories: archaeometric analysis of Early Neolithic pottery from Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty. / N. Zacharias, E. Palamara (eds), 41st International Symposium on Archaeometry, Book of Abstracts, May 15-21 2016, Kalamata, Greece, 392. ISBN 978-618-80277-2-5. Kalamata, Greece

Джанфезова, Таня (2016) Лещаков, Любен и др. Спасителни археологически проучвания на обект 001, етап III по трасето на АМ "Хемус", землище на с. Белокопитово, община Шумен // Любен Лещаков, Елена Василева, Таня Джанфезова. Археологически открития и разкопки през 2015г. - София, 2016, с. 165-168. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. New insights into the Early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa (North Bulgaria). Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski. Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory. Abstracts of the oral and poster presentations. International conference Skopje, Macedonia, 13-14.03.2015.- Skopje, 2015 / Vasilka Dimitrovska, p.41, ISBN 978-608-65538-1-4. Skopje, Macedonia

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya et al. Unpacking the Early Neolithic? Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Самарский научный вестник. - Самара : ФГБОУ ВПО, 2015, с. 63-71. ISSN 2309-4370. Самара, Россия

Джанфезова, Таня (2015) Dzhanfezova, Tanya. Gold on the coast: the absolute dating of the Varna cemetery. // 21st Annual Meeting of the European Association of the Archaeologists, 2-5 September 2015, University of Glasgow, Abstracts of the Oral and Poster Presentations / Luisa Campbell. - University of Glasgow, 2015, Glasgow, p. 349. Glasgow, United Kingdom

Джанфезова, Таня (2015) Джанфезова, Таня. Спасително археологическо проучване в границите на УПИ ХІХ-6040 в м. Буджака , гр. Созопол // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 367-368. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2015) Лещаков, Любен и др. Предварителни археологически проучвания на обект № 1 по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, с. Мировяне, община София (км 6+105 6+805). Любен Лещаков, Таня Джанфезова // Археологически открития и разкопки през 2014 година - София, 2015, с. 142-145. ISSN 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty, Nedko Elenski // Bulgarian e-Journal of Archaeology - Sofia, p. 137-159. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya et al. Shaping the future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, Central North Bulgaria. Tanya Dzhanfezova, Chris Doherty / N. Başgelen (ed.). 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 8, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. Division or Unification. The Study of the Late Bronze Age Societies in the Present-Day Bulgarian Lands and the Concept of the Archaeological Cultures. / N. Başgelen. 20th Annual Meeting of the EAA, 10-14 September 2014 Istanbul-Turkey, Abstracts of the oral and poster presentations, Archaeology and Art publications - Istanbul, 2014, p. 41, ISBN 978-605-396-287-8. Istanbul, Turkey

Джанфезова, Таня (2014) Dzhanfezova, Tanya. The Santa Barbara Cemetery. // XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP), ‘Preistoria e protostoria del Caput Adriae’ (http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/programma_IIPP_2014def.pdf). http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/10/poster-Dzhanfezova-necropoli-Santa-Barbara.pdf Udine, Italia

Джанфезова, Таня (2014) Бакърджиев, Стефан и др. Спасително археологическо проучване в границите на ПИ 00159 от землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, Ямболска област. Стефан Бакърджиев, Румен Миков, Таня Джанфезова / Археологически открития и разкопки през 2013 година - София, 2014, с. 426-429. ISSN: 1313-0889. София, България

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Are the ‘new’ AMS Varna dates older? // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-1 - Sofia, 2013, pp. 31-66. ISSN: 1314-5088. Sofia, Bulgaria

Джанфезова, Таня (2013) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric pintaderas – Study Questions or a Question of Studies. // Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of E. Comşa, 6-12 October 2008 / A. Comşa - Bucharest, Romania, 2013, p. 416-433. ISBN 978-973-27-2201-5. Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2013) Стоянов, Тотко и др. Надгробна могила от ранната елинистическа епоха край с. Кабиле, Ямболско. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3-2, София, p. 245-314, ISSN: 1314-5088. София, България

Джанфезова, Таня (2010) Dzhanfezova, Tanya. On the Late Bronze Age Mortuary Practices in North-Western Bulgaria // Dacia N.S., tome LIV - Bucarest, 2010, p. 5-42 Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Някои проблеми при проучване на погребалните обреди от късната бронзова епоха в Северозападна България (според данни от Орсоя). // „Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий и българската археология, 1 / Борис Борисов - Велико Търново, 2010, с. 131-138. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Погребалните обреди през късната бронзова епоха в днешните български земи. България

Джанфезова, Таня (2010) Стоянов, Тотко и др. Спасително археологическо проучване на обект 7 – надгробна могила иоколомогилното й пространство и сондажи по корекцията на трасето на шосето с. Кабиле – с. Жельо войвода. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Археологически открития и разкопки през 2009 г. - София,2010, с. 239–243. София, България

Джанфезова, Таня (2009) Dzhanfezova, Tanya. Towards an interpretation of pintaderas: questions and possibilities for their use. // Signs of Civilization: The Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Papers from the International Symposium in Novi Sad, May 25-29, 2004 / J. Marler, M. R. Dexter - Sebastopol, 2009, CA 95472, USA, p. 145-160. Sebastopol, USA

Джанфезова, Таня (2008) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric ’pintaderas’: fragmented knowledge of a whole category. // European Association of Archaeologists, 14th annual meeting, 16th-21st September 2008 / N. Vella (editor-in-chief) - University of Malta, 2008, 217 Valetta, Malta

Джанфезова, Таня (2007) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age burial practices in Bulgarian lands: general traces and regional specifics. // European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia, 18th-23th September 2007 / A. Uglesic et all. (eds.) - University of Zadar, 2007, 299-300 Zadar,Croatia

Джанфезова, Таня (2005) Dzhanfezova, Tanya. The possible functions of the stamp seals: some considerations. // Cucuteni: 120 years of research. Time to sum up./ G. Dumitroaia, J. Chapman et al. (eds.) - Piatra Neamt : Editura Constantin Matasa, 2005, p. 309-332. Piatra Neamt, Romania

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) За характера на еротичните фрески в Крайградските терми на Помпей. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2017, с. 408-437; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) Проституцията в древен Рим. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, IX. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 369-407; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2016) Лупанарите в древен Рим. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VIII. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, с. 511-538; ISBN 978-619-208-060-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2015) Тухли с печати от Ковачевското кале. - "Марица Изток". Археологически проучвания. Том 7. ИК "Кота", Стара Загора, 2015, с. 94-96; ISBN: 978-954-305-439-8. Стара Загора

Дончева, Иванка (2013) Погребалните ритуали в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, VI. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 24-54; ISBN 978-954-524-903-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2012) Тракийската култура в българските земи. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, 172 с.; ISBN 978-954-524-878-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция – според античните автори и керамографията. Издателство "Ровита", Велико Търново, 2011, 308 с.; ISBN 978-954-8914-27-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Комосът в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. – Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, с. 210-240; ISBN 978-954-524-780-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2010) Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 161-188; ISBN 978-954-524-743-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Бракът и брачните ритуали в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78; ISBN 978-954-524-713-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92; ISBN 978-954-423-529-1. Пловдив

Дончева, Иванка (2009) Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111; ISBN 978-954-524-718-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68; ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2008) Некропол в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2008) Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180; ISBN 978-954-524-663-0. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. – Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236; ISBN 978-84-7283-921-2. Barcelona

Дончева, Иванка (2007) Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154; ISBN 978-960-7905-38-3. Athens

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215; ISBN 978-954-524-602-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283; ISBN 978-954-305-223-3. Стара Загора

Дончева, Иванка (2006) Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100; ISBN-10: 954-775-553-6; ISBN-13: 978-954-775-553-6. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43; ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39; ISBN 954--07-2146-6. София

Дончева, Иванка (2005) Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96; ISBN 954-427-660-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2004) Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143; ISBN 973-7925-33-5. Bucharest

Дончева, Иванка (2004) Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285; ISBN 954-9336-02-6. Варна

Дончева, Иванка (2004) Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63. София

Дончева, Иванка (2004) Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33; ISBN 954-773-057-6. Разград

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324; ISSN 0776-3824. Αθήνα - Liège

Дончева, Иванка (2002) Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. Sofia, 2002, с. 220-228; ISBN 954-930-845-8. София

Дончева, Иванка (2002) Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570; ISBN 954-426-431-0. София

Дончева, Иванка (2002) Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (2002) Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45; ISBN 954-427-485-5. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227; ISSN 0861-5888. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110; ISBN 3-930036-59-2. Weissbach

Дончева, Иванка (2001) Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, с. 551-565; ISBN 954-524-284-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Асклепий в Гърция и Рим. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.; ISBN 954-8259-53-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199. София

Дончева, Иванка (2000) Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79; ISBN 954-8570-62-9. София

Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.

Дончева, Иванка (1999) Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. - Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177; ISBN 954-8259-31-1. София

Дончева, Иванка (1999) Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (1998) Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193. София

Дончева, Иванка (1998) Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12. София

Дончева, Иванка (1998) Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355; ISSN 0861-4342. София

Дончева, Иванка (1998) Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157. София

Дончева, Иванка (1995) За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1995, с. 327-337; ISBN 954-524-121-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна

Дончева, Иванка (1994) Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1994, с. 323-335; ISBN 954-524-076-8. Велико Търново

Дончева, Иванка (1993) Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1993, с. 239-243; ISBN 954-524-020-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (1992) Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43. Велико Търново

Йорданов, Стефан (2018) Ликантропията у ранните славяни. От “вълко-мечката” на индоевропейската (балто-славянската?) древност до върколака в българския фолклор и Вълковия в българската топонимия. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 108–192.

Йорданов, Стефан (2018) Хайнрих Хайне и Захари Стоянов. Към въпроса за западноевропейските влияния върху формирането на Захари Стоянов като историк и хуманист Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 661–675.

Йорданов, Стефан (2017) Ритуалното хранене в древността (По материали от Балкано-Анатолийския район) Балканите – език, история, култура. Т. V. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,2017, 177–190

Йорданов, Стефан (2017) Типология на държавообразувателните процеси в древността (по материали от Балкано-Анатолийския район от края на II – началото на I хил. пр. н. е.). Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”

Йорданов, Стефан (2017) Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално-политическата му организация и тяхната специфика. Епохи / Epohi [Epochs], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 2, 255–296.

Йорданов, Стефан (2016) Potestary political cultures in change in times of change: Interactions in the Aegean region and the Eastern Mediterranean at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age. Palamedes. A Jourbal of Ancient History, 11 (2016), 15–39.

Йорданов, Стефан (2016) Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана / Ивайло. Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Велико Търново, 2016, 248 - 271.

Йорданов, Стефан (2016) Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа литература. В памет на Тодор Ташев (1928 - 2015). Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 116 - 134.

Йорданов, Стефан (2016) Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката. Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 15 - 46.

Йорданов, Стефан (2015) Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 610–669.

Йорданов, Стефан (2015) Из античната и средновековната топонимия на Поломието. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 152–179.

Йорданов, Стефан (2015) Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край. Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 595–609.

Йорданов, Стефан (2015) Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 17–42.

Йорданов, Стефан (2015) Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание. Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 268–277.

Йорданов, Стефан (2014) Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева. Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры. VIII чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Феодосия, 17–19 сентября 2014 г. [Российская академия наук; Феодосийский музей древностей; Национальная академия наук Украины]. Феодосия, 2014, 37–38.

Йорданов, Стефан (2013) За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил. Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13–15 септември 2012 г.). Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, 318–363.

Йорданов, Стефан (2013) За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 383–405.

Йорданов, Стефан (2013) Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382.

Йорданов, Стефан (2012) Палеобалканският ономастикон, средновековният сарматизъм и народноетимологичният подход в търсене на народностен произход. Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Актуални проблеми на ономастиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 36–61.

Йорданов, Стефан (2012) Траките – „ловци на глави”. Изкуство и идеология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 428–450

Йорданов, Стефан (2011) “Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 233 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399.

Йорданов, Стефан (2009) Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458–477

Йорданов, Стефан (2009) Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет. Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том I. Велико Търново: Издателство ФАБЕР, 2009, 35–63

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданов, Стефан (2008) Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93–104

Йорданов, Стефан (2008) Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.

Йорданов, Стефан (2007) Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93–104

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Йорданов, Стефан (2005) Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222–238.

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (2004) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. Епохи. Година XII. 2004, книжка 3–4, 111–126.

Йорданов, Стефан (2004) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81–102.

Йорданов, Стефан (2004) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34–48.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.

Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

Йорданов, Стефан (2002) Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555–561.

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Йорданов, Стефан (2002) Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса). Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22–23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275–295.

Йорданов, Стефан (2001) Zur Rolle einer archaischen sozialen und politischen Institution im alten Thrakien. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes. Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler. Band 1: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. Internationales Symposium Cirpasn/Bulgarien 1996. Herausgegeben von Michael Wendel. Beier&Beran, Weissbach, 2001, 121–130.

Йорданов, Стефан (2000) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213–231.

Йорданов, Стефан (2000) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193–218.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданов, Стефан (1999) За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот. Thracia antiqua. ThA 10. Studia in memoriam Prof. Georgi Mihailov. София, 1999, 38–53.

Йорданов, Стефан (1999) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). Търновска книжовна школа. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26–28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, 461–483.

Йорданов, Стефан (1998) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 225–243

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Йорданов, Стефан (1997) За един аналог в мито-епическата история на народите от Стария и Новия свят (Ицкоатл срещу Аскапоцалко, Гилгамеш срещу Киш). Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17–18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, 9–26.

Йорданов, Стефан (1997) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата „българи – котраги” в „Старата Велика България”. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том шести. Велико Търново, 1997, 89–108.

Йорданов, Стефан (1997) Исследования о мифо-эпических народах Балкан и Северного Причерноморья: социокультурная характеристика гомеровских Abioi. Античный мир. Византия. К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 1997, 84–103.

Йорданов, Стефан (1996) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, 133–139.

Йорданов, Стефан (1996) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, 49–69.

Йорданов, Стефан (1996) Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, 24–40.

Йорданов, Стефан (1996) По повод на две субстратни думи в български език: кукер и Кукудива. Българистични проучвания. Първа Международна научна сесия. Велико Търново, 20–22 август 1995 г. Велико Търново: Издателство .ПИК., 1996, 39–58.

Йорданов, Стефан (1995) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995, 297–316.

Йорданов, Стефан (1995) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, 31–52.

Йорданов, Стефан (1995) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, 211–226.

Йорданов, Стефан (1994) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, 27–44.

Йорданов, Стефан (1994) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 195–207.

Йорданов, Стефан (1993) Doulopolis. Sur l’origine d’une image mythologique. In: Hommage à Lucien Lerat. Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 19, No 1, 1993, 173–190.

Йорданов, Стефан (1993) Бележки върху социалната организация на прабългарите. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 71–81.

Йорданов, Стефан (1992) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV–XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20–22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, 555–566.

Костова, Росина (2019) Църкви и манастири в Преслав. – В: До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. Национален археологически институт с музей – София. Каталози, том XV. Национален археологически институт с музей при БАН, София, 2019, с. 96-119. ISBN 978-954-9472-82-0

Костова, Росина (2018) Rossina Kostova. The Mother of God Monastery near Varna: More about Missionary Monasteries in Bulgaria in the Ninth and Tenth Centuries. – In: Genius loci Laszlovszky 60. Eds. D. Mérai, Á. Drosztmér, K. Lyublyanovics, J. Rasson, Zs. Papp Reed, A. Vadas, Cs. Zatykó. Archaeolingua Alapítvány, Budapest, 2018, p. 217-221. ISBN 978-615-5766-19-0

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. Surviving behind the Limes (between Durostorum, Marcianopolis, and the Black Sea) : Settlement patterns in Northeastern Bulgaria 4th to 10th centuries // Miscellanea Bulgarica 22 : Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter / A. Schwarz, P. Soustal, A. Tcholakova. Münster : Lit-Verlag, 2016, p. 235-248. ISBN 978-3-643-50689-4

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. The Western Black Sea coast in the 8th-10th centuries : How and how much was it defended? // Fortified Settlements in Early Medieval Europe : Defended communities of the 8th -10th centuries / Neil Christie, Hajnalka Herold. Oxford and Philadelphia : Oxbow, 2016, p. 221-235. ISBN 978-1-78570-235-8; Digital Edition: ISBN 978-1-78570-236-5 (epub)

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013) : Известия на Бургаския музей. V. Бургас: Регионален исторически музей - Бургас, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна – свидетелство за култа към св. Богородица в България през IX-X в. : Bulgaria Mediaevalis. 6 Sofia : Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2015, с. 59-73. ISSN 1314-2941

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Погребални практики на българския елит през Х-ХІ век : Археология и епиграфика // Европейският югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ век. История и култура : Международна конференция / Васил Гюзелев, Георги Тиколов., София, 6-8 октомври 2014 г. Съст. акад. В. Гюзелев, доц. Г. Николов. София : Военно издателство, 2015, с. 402-423. ISBN 978-954-509-540-5

Костова, Росина (2015) Костова, Росина. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на ХІІ в. : Селищният модел на една византийска периферия : Плиска-Преслав. 11. София : НАИМ-БАН, 2015, с. 333-351. ISBN 978-954-9472-36-3

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на Х-ХІІ в. : Сфрагистични свидетелства за северната част ІІ // Realia Byzantino-Balcanica : Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София: Център за изследване на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2014, с. 274-318. ISBN 978-954-378-118-8

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през ХІІІ-ХІV в.: Червен и Ловеч // Средновековният човек и неговият свят : Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 538-549, ISBN 978-619-00-0108-9

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Манастирът на Георги синкел български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. : Преслав. 7 Велико Търново: Фабер, 2013, с. 44-63. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Средновековните манастири в южната част на Западното Черноморие : Археология на проблемите // Българското средновековие: Общество, власт, история / Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова / Георги Николов, Ангел Николов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 511-536. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (2012) Kostova, Rossina. Monasticism in Bulgarian valleys: three case studies : Le valli dei monaci // De Re Monastica - III / Letizia E. Pani. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2012, p. 149-181, ISBN 978-88-7988-578-2

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Archaeology of monasticism : Three personal stories from the tenth-century monasteries in Bulgaria // Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan : Beiträge des Humboldt-Kollegs Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel 19-22 November, 2009, Sofia, Bulgarien / Vasil Nikolov, Krum Bachvarov, Hristo Popov Sofia : Humboldt-Union in Bulgarien, 2011, p. 451-468. ISBN 978-954-8587-07-5

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Patronage and Monastic Geography in Bulgaria in the Late Ninth and Tenth Centuries // State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium / Vasil Gjuzelev, Kiril Petkov. Sofia: American Research Center in Sofia, 2011, p. 189-209. ISBN 978-92571-2-0

Костова, Росина (2010) Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria. В:Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года. Ред. Д. Д. Ёлшин. Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Klokotnica, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria // Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года / Д. Д. Ёлшин Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 1 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova,Rossina. Kunovica, Battle near // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Костова, Росина. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав // Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. 1 / Борис Борисов и др. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 453-467. ISBN 978-954-524-743-9

Костова, Росина (2009) Kostova, Rossina. Bulgarian Landscapes in Medieval Studies : The Last Fifteen Years // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 2009, 15, p. 177-195. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c : Literary and archaeological fragments // Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe / Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende Farnham - Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2009, p. 135-153. ISBN 9780754664772

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 11th c. // Годишник на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” : Международен научен симпозиум "Византия и славяните", 12-14 май 2006 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2006 (2009), 95 (14), с. 129-147. ISSN - 1311-784X

Костова, Росина (2009) Костова, Росина. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. // LAUREA : In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І / Бони Петрунова и др. София : Национален археологически институт с музей, 2009, с. 199-215. ISBN 978-954-92395-1-5

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 13 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Mesembria (Middle Ages), Monuments // Encyclopaedia of the Hellenic world, Black Sea URL: , 9 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used? // Byzantine Trade 4th –12th c : The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange : Papers of the Thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies,St John's College, University of Oxford, March 2004 : Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 14 / Marlia Mundell Mango. Farnham - Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 97-117. ISBN 978-0-7546-6310-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c. : The sigillographic evidence // Юбилеен сборник “Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”/ Иван Йорданов и др. Шумен : Регионален исторически музей-Шумен, 2008, с. 207-225. ISBN 978-954-92081-2-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. // Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Cǎlǎraşi : Muzeului Dunării de Jos, 2008, XXIV, p. 269-281. ISBN 978-973-1787-00-8

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina: Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. // Temporis Signa : Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto)

Костова, Росина (2008) Kostova,Rossina. Medieval monasteries on the West Black Sea coast // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 16 p.

Костова, Росина (2008) Костова, Росина. Манастирите на Покръстителя // Християнската култура в средновековна България : Студии по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис Първи 907-2007 г. / Павел Георгиев В. Търново : Фабер, 2008., с. 173-185. ISBN 978-954-775-978-7

Костова, Росина (2007) Костова, Росина. Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine Empire. Edited by Kem Dark. Oxford : Oxbow Books, 2004, 132 p. ISBN 1 84217 105 4 // Mediaevalia Christiana . 2: Средновековен урбанизъм : Памет, сакралност, традиции / Георги Казаков, Цветелин Степанов. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 173-181. ISBN 978-954-07-2608-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c. // 5th International Hilandar Conference : Selected proceedings. I. : Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries /Мирољуб Jokoвић et al. Београд - Columbus : Рашка школа - Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University, 2006, p. 145-164. ISBN 86-83337-24-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4

Костова, Росина (2006) Kostova,Rossina. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. // Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев / Милияна Каймакамова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 579-597. ISBN-10: 954-07-2435-X

Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" : Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университете "Св. Климент Охридски", 2005, 93 (12), с. 267-275. ISSN -1311-784X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през ІХ-Х в. // Acta Musei Varnaensis. III-2 :Българските земи през средновековието VІІ-ХVІІІ в. : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев / Валери Йотов и др. Велико Търново : Абагар АД, 2005, с. 107-121. ISBN 954-427-667-X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски : Археология на писмените свидетелства // Културните текстове на миналото : Носители, символи идеи : В чест на проф. К. Попконстантинов : Книга II : Текстове на култа и религията / Васил Гюзелев и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, с. 120-128. ISBN 954-07-2145-8

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Скалният манастир при Крепча : Още един поглед към монашеските практики в България през Х в. // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура / Казимир Попконстантинов. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 289-305. ISBN 954-524-444-5

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? // Civitas Divino Humana : В чест на професор Георги Бакалов / Цветелин Степанов, Веселина Вачкова София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 457-471. ISBN 954-9942-60-0

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в. : Опит за портрет по писмени и археологически данни // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. VIII : Образ и Слово : Сборник в чест на проф. А. Джурова / Вася Велинова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 133-145. ISBN 954-07-1998-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery : Featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria // Medieval Europe Basel 2002 : Center, Region, Periphery : 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology : Preprinted Papers. Vol.1 /Guido Helmig, Barbara Scholkmann, M. Untermann. Hertingen : Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp, 2002, p. 504-510. ISBN 3-930327-08-2

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region // The Roman and Late Roman City : International Conference, Veliko Turnovo 26-30 July 2000. София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 228-237. ISBN 965-430-845-8

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Манастирът в Тузлалъка, Преслав : Нов поглед // Археология. София : Национален археологически институт и музей - БАН, 2002, 2, с. 13-25. ISSN 0324-1203

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 92 (11), с. 155-169. ISSN-1311-784X

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. ISBN 954-9943-30-5

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries : Interpreting the archaeological evidence // Плиска-Преслав. 8. Шумен : Антос, 2000, с. 190-202. ISBN 954-8901-46-3

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? // Annual of Medieval Studies at CEU Budapest : Central European University, 2000, 6, p. 181-193. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism // Palaeobulgarica. София : Академично издателство "Марин Дринов", 1998, 1, с. 75-96. ISSN 0204 - 4021

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study // Archaeologia Bulgarica. Sofia : 1998, 3, p. 108-125. ISSN 1310-9537

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 1996, 2, p. 140-166. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (1996) Kostova, Rossina. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria // Studien Dokumentationen : Mitteilungen der ANISA. Grömbing : Verein ANISA, 1, 1996, 7 Jahrgang/Heft 1, p. 57-78. ISBN 3-901071-07-5

Костова, Росина (1996) Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България // Българите в Северното Причерноморие. 5. Вeлико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, с.149-175. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити) // Светогорска обител Зограф. II / Васил Гюзелев. София : Фондация "Св. Климент Охридски", 1996, с. 221-243. Изданието няма ISBN.

Костова, Росина (1995) Kostova Rossina. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery //La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes / Actes du Premier Colloque International du Laboratoire de recherches sur l'histoire des ordres et congrégations religieux Wrocław-Ksiąž, 30 novembre-4 décembre 1994 / Marek Derwich Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 701-721. ISBN 978-83-903712-0-7

Костова, Росина (1994) Костова, Росина. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. 3. ВеликоТърново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 81-101. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Лунгарова, Пепа (2016) Bilingual Inscriptions from the Province of Lower Moesia In: Studia Classica Serdicensia vol. V, Series of the Faculty of Classical and Modern Philology at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2016. ISBN 978-954-07-4103-1

Лунгарова, Пепа (2016) Христоматия по обща история на Църквата от основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти). Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. ISBN 978-619-208-046-4

Лунгарова, Пепа (2015) Военна диплома от Домициан. Societas classica VII, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-996-9.

Лунгарова, Пепа (2013) Акценти в обучението по латински език при филологическите специалности. Societas classica VI, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-903-7.

Лунгарова, Пепа (2013) Култът към Victoria и идеята за победа, отразена в епиграфски паметници от провинция Долна Мизия. Societas classica VI, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-903-7.

Лунгарова, Пепа (2012) Процесът на обучение по латински език за неспециалисти (във Филологически и Исторически факултети). “Дар-РХ”, В. Търново, ISBN 978-954-9489-32-3.

Лунгарова, Пепа (2011) Култът към Меркурий в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, V, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 30-43. ISBN 978-954-524-780-4.

Лунгарова, Пепа (2011) Римските култове в провинция Долна Мизия. 290 с. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-823-8.

Лунгарова, Пепа (2011) Римските култове в провинция Долна Мизия. Каталог. 318 с. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-824-5.

Лунгарова, Пепа (2010) Numen (по епиграфски свидетелства от провинция Долна Мизия). In: Studia classica Serdicensia, Tom I, Musarum semper amator, София, 526-535. ISBN 978-954-07-3033-2.

Лунгарова, Пепа (2009) Култът към Марс в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, ІV, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 112-126. ISBN 978-954-524-718-7.

Лунгарова, Пепа (2009) Свидетелства за култа към Concordia в провинция Долна Мизия. В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет” - УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 204-208. ISBN 978-954-524-673-9.

Лунгарова, Пепа (2008) История на култа към Fortuna и неговите прояви в провинция Долна Мизия. В: Societas classica ІII - 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 266-283. ISBN 978-954-524-663-0.

Лунгарова, Пепа (2007) Colonne à inscription du village de Butovo (Moesia Inferior). In: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona, 847-850.

Лунгарова, Пепа (2006) Култът към Гениите в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 131-140. ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4.

Лунгарова, Пепа (2005) Изображения на Немезида върху монетите на Никополис ад Иструм. В: Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов, В. Търново, 2005 г, 76 - 79. ISBN 954-427-660-2.

Лунгарова, Пепа (2004) Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo. In: The Acta of the 16 th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 293-300. ISBN 973-7925-33-5.

Лунгарова, Пепа (2004) Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия. В: Юбилеен сборник по случай 70 годишнината на проф. д-р Зл. Гочева, “Епохи” ХІІ, кн. 1-2, В. Търново, 101-110. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (2004) Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, том 2, София, 129 -132. ISSN 1312-5540.

Лунгарова, Пепа (2002) Култове от територията на Никополис ад Иструм (по епиграфски паметници от Велико Търново). В: ”Римският и късноантичният град”, София, 91 - 98. ISBN 965-430-845-8.

Лунгарова, Пепа (1999) Exercemus Latine. “Ровита”, Велико Търново. ISBN 954-8914-01-8.

Лунгарова, Пепа (1999) Nicopolis ad Istrum (Lower Moesia) Bilingual Burial Inscriptions. In: Atti di XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1999, 769-776.

Лунгарова, Пепа (1996) Граматико-лексикални съпоставки в преподаването на латински език при студенти неспециалисти от Английска и Немска филология. В: Societas classica, Велико Търново, 1996, 5-19. ISBN 954-524-135-7.

Лунгарова, Пепа (1996) Лингвистичните термини от гръцки и латински произход в българския език. В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 46, Филологии, Велико Търново, 169-178. ISSN 0861-0312.

Лунгарова, Пепа (1995) Жертвеник в чест на Зевс от хълма Царевец. В: Епохи, кн. 1, 55-59. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (1994) Френските заемки от латински произход в български език. In: La langue et la litterature francaises dans la civillisation mondiale. V. Tirnovo, 1994, 161-168. ISBN 954-524-087-3.

Лунгарова, Пепа (1993) Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица. В: Известия на Историческия музей В. Търново. – кн. VІІІ, 1993, 97-103. ISSN 0861-5888.

Лунгарова, Пепа (1993) Хрониката на Албер де Безано за третия и четвъртия кръстоносен поход и преминаването им през българските земи. В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 1993, 105-109. ISBN 954-524-020-2 (в съавторство).

Лунгарова, Пепа (1992) Характеристика на производните със суфикс -tor/-or в латински език. В: Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 1989/1990. 69-93.

Лунгарова, Пепа (1988) Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език. В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2, за 1985/86, 77-100.

Лунгарова, Пепа (0) Historia miscella - един непознат източник за българската средновековна история, използван в хрониката на монаха Зигеберт. Международна научна конференция „Българо-византийски отношения през ранното средновековие (VII-XI в.), Велико Търново, 28-29 октомври 2016 г. (организатор ВТУ, Исторически ф-т, Център за медиевистични проучвания)

Лунгарова, Пепа (0) Античност и филология Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации", Велико Търново, 3-4 юни 2016 (организатор Филологически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий").

Лунгарова, Пепа (0) Латински фразеологизми с ономастичен компонент в лингвокултурологичен аспект. Международна научна конференция "Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока", В. Търново, 13-14 ноември 2015.

Нехризов, Георги (2019) Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Elemental Analysis of Archaeological Artefacts. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72, 5, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:2367-5535, 592-598. SJR:0.21 София

Нехризов, Георги (2019) Анализ по функционален признак на керамиката от ямния комплекс при Свиленград. Studia in honorem Iliae Iliev (Вести на Ямболския музей /година VI, бр. 9), 9, МониЦони, Ямбол, 2019, ISBN:978-954-615-185-8, 189-212. Ямбол

Нехризов, Георги (2019) Георадарни проучвания на територията на концесионна площ „Брезник“ при гр. Брезник. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 716-718. София

Нехризов, Георги (2019) Куполна гробница от елинистическата епоха при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2018 г., Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 162-164. София

Нехризов, Георги (2019) Най-ранните периоди в историята на Източните Родопи. Археологически проучвания на праисторически и тракийски паметници. Кърджали на историческата карта, Екс-прес, 2019, ISBN:978-954-490-653-5, 27-54. Кърджали

Нехризов, Георги (2019) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, община Момчилград – археологически, геоморфоложки, седиментоложки и петрографски изследвания. Проблеми и изследвания на тракийската култура, 9, Фабер, 2019, ISSN:1312-8256, 9-25. Казанлък

Нехризов, Георги (2019) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София: Булгед ООД, 2019, 119-122. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Спасителни проучвания на ямно поле от праисторията и античността. – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София:, 2019, 75-78, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR) на територията на масива Чала, общ. Стамболово, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 701-704. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Големанци, общ. Хасково. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 662-665. София

Нехризов, Георги (2018) Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the Early Iron Age in South Thrace. – Archaeologia Bulgarica, XXII, 1, NOUS Publishers, 2018, 17-44, ISSN:1310-9537, SJR:3 Sofia

Нехризов, Георги (2018) Surface surveys and the archaeological map of Bulgaria. – Ross, S. A., Sobotkova, A., Tzvetkova, J., Nekhrizov, G., Connor, S. (eds.). 2018: The Tundzha regional archaeology project: surface survey, palaeoecology, and associated studies in central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 final report. Philadelphia, PA (Oxbow), 2018, ISBN: 978-1-78925-054-1, 11-16. Philadelphia

Нехризов, Георги (2018) The Bronze Age in the Eastern Rhodopes. – In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds) Gold&Bronze. Metal, Technologies and International Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age., Алианс Принт ЕООД, 2018, 181-191, ISBN:978-954-9472-60-8, София

Нехризов, Георги (2018) Десет години археологически проучвания на скалния комплекс „Глухите камъни“. – В: Сборник с доклади от научна конференция „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело, град Хасково“, 16-17.11.2017, Хасково, 2018, 16-34. Хасково

Нехризов, Георги (2018) Проект „Археологическа карта на България“ – Be-JA, 8-2, 2018, 57-82. София

Нехризов, Георги (2018) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 93-96. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в землищата на селата Малко Градище и Лозен, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 668-670. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в общини Любимец и Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 671-674, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Die Bronzezeit in den östlishen Rhodopen. Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, KHM-Museumsverband, 2017, ISBN:978-3-99020-130-5, 49-55 Wien

Нехризов, Георги (2017) Qualitative and quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis of archaeological metal artefacts, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 102260H (January 5, 2017);

Нехризов, Георги (2017) Генетичен анализ на антропологичен материал от могилен некропол при Стамболово, Хасковско. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 33-51, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Издирване на археологически обекти по трасето на жп линията София – Пловдив, участък Елин Пелин – с. Мирово. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 680-682. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Методология на археоакустичните изследвания, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., том 8, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2017, 754-764, ISSN 2367-7481 Велико Търново

Нехризов, Георги (2017) Монументална гробница при с. Черничино, Ивайловградско. – Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) КРАТІΣТОΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, 500-510, ISBN:978-954-07-4309-7 София

Нехризов, Георги (2017) Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 84-100, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Температури на изпичане на керамични съдове от желязната епоха от скален комплекс Глухите камъни. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 73-83, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2016) Археоакустични изследвания на сакрални тракийски обекти от България. Акустика, ХVІІІ, 18, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, 2016, ISSN:1312-4897, 150-153. София

Нехризов, Георги (2016) Археологическо наблюдение на обекти № 17 и № 21 по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 958, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Геомагнитно проучване на обекти №№ 1, 2 и 4 в концесионна площ Брезник, находище Милин камък, землище на гр. Брезник, обл. Перник. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 928-930, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Геофизично проучване на обект „Надгробна могила“ в м. Хасарова чука, гр. Хасково. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 931-933, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Глухите камъни 2015. LiDAR базирани теренни издирвания. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 876-878, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 867-869. София

Нехризов, Георги (2016) Комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 197-200, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 137-140. София

Нехризов, Георги (2015) Dolmens and Rock-cut monuments. Valeva, J., E. Nankov, D. Graninger (Editors) A Companion to Ancient Thrace. Wiley-Blackwell, 2015, ISBN:978-1-4443-5104-0, 126-143.

Нехризов, Георги (2015) Les premiers tombeaux de Thrace. – Dossiers d'Archéologie, 368, 2015, 18-21, ISSN:1141-7137 Paris

Нехризов, Георги (2015) Археологическо наблюдение по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участък Харманли – Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 896-897, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 836-837, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Обект от ранната бронзова и ранната желязна епоха при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 123-125, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 161-165, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Ямен комплекс от късната желязна, римска епоха и средновековието при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 182-184, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2014) Скален комплекс Глухите камъни (предварително съобщение). – В: „България в световното културно наследство”. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 2012 г., Шумен, 2014, 130-142. Шумен

Нехризов, Георги (2014) Археологическа карта на България – история, достижения и проблеми. – Сборник доклади в дните на българската наука, Сливен, 2014, 15-41. София

Нехризов, Георги (2014) Есхарите в надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІІ, Казанлък, 2014, 58-91, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2013) 6Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологически обект "Глухите камъни" Източни Родопи - Год. МГУ "Св. Иван Рилски", 2013, Том 56, Св. 1, Геология и геофизика, 128-134. ISSN 1312-1820 София

Нехризов, Георги (2013) Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – Be-JA, 2013, 161-178. София

Нехризов, Георги (2013) Проучване на надгробни могили от некропола при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІ, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2012) Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011. – Proceedings of the First European SCGIS Conference "Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites" May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012, 53-62. ISSN 1314-7749. Sofia

Нехризов, Георги (2012) Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Alexandru Morintz and Raluca Kogălniceanu (eds.) “Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates, no. 2, 2012, 55-82.

Нехризов, Георги (2012) Prototype GIS for analysis and protection of Archaeological Heritage of Bulgaria. – Proceedings of 16th International Conference on New Technologies and Cultural Heritage, Wien, November, 11-16, 2011, 254-263. Stadt Archäologie Wien. Vienna 2012. ISBN 978-3-200-02740-4 Wien

Нехризов, Георги (2012) The Gloukhite Kamani Site: Old Questions and new Approaches. – Thracia, 20, 2012, 215-233. София

Нехризов, Георги (2012) Бронзова куха брадва от Хасковско. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2012, 73-78, ISSN: 1314-5088 София

Нехризов, Георги (2011) Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. София

Нехризов, Георги (2011) Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 114-124. Казанлък

Нехризов, Георги (2010) Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010. – In: Jan Bouzek, editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24-27. Praha

Нехризов, Георги (2010) Геотоп "Глухите камъни", Хасковска област – Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", 53, св. 1, Геология и геофизика, 2010, 59-64. София

Нехризов, Георги (2010) Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район на Бяла река. – В: Сб. Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 85-95. Варна

Нехризов, Георги (2010) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В: Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, 204-211. Кърджали

Нешкова, Диана (2017) Радиационна обработка на храни - безопасност, законодателство и контрол. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 1-2 юни 2017 г., Том 2, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2014) Аналитичен обзор на природните бедствия в България за периода 2010-2012 г. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 год., Том 5, Изд. комплекс на НВУ " Васил Левски", 2014, с. 99-103, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2013) Културни ценности в риск – мерки за защита при земетресения, наводнения и пожари. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 год., Том 9, Изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013, с.57-64, ISSN 1314-1937

Нешкова, Диана (2011) Защита на населението от бедствия и опазване на околната среда. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-524-785-9

Нешкова, Диана (2009) Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново Сборник " Дни на науката" 2008

Нешкова, Диана (2009) Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата Сборник " Дни на нуката" 2008

Нешкова, Диана (2007) Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново Сборник "Дни на науката" 2007

Нешкова, Диана (2007) Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации Сборник "Дни на науката"2007

Христов, Михаил (2019) Късноантичната крепост “Шишманово кале“ при гр. Самоков -данни за укрепителната система на първата обитаема тераса. В: Късноримският кастел “Ковачевско кале“ и българските земи през IV - VI век. Том II.Сборник с доклади от Втората национална конференция “Късноримският кастел Ковачевско кале и българските земи през IV - VI век“ . Туристико-археологически комплекс “Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово. 15-16 юни. 2018 г. ISBN: 978-619-00-1029-6

Христов, Михаил (2019) Проучване на кула по късноримската крепостна стена на Одесос. Културно-историческото наследство - Памет за бъдещето. Разград, 2019 г. 318-360

Христов, Михаил (2019) Ремъчни принадлежности от римската епоха, от обект “Шишманово кале“, при гр. Самоков. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. ISSN1314-748X

Христов, Михаил (2018) Антична керамика от спасителните археологически проучвания през 2011 г. та ул. “Хан Крум“, № 29 във Варна (западно от Епископската базилика) Известия на народния музей - Варна ИНМВ, XLV-XLVI ( LX-LXI ), 2009 - 2010 ISSN 0324-0533

Христов, Михаил (2018) Спасително археологическо проучване в античния Одесос и късносредновековна Варна през 2017 г. В: Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 2, 2018 г., ISSN1314-748X

Христов, Михаил (2017) Късноантичната крепост на хълма “Св. Спас“ при с. Белчин (т.нар. Цари мали град), община Самоков. Елементи и специфика на укрепителната система. В: Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV - VI в.Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров В.Т. Фабер, 2017, 176 - 213 . ISBN: 978-619-00-0629-9

Христов, Михаил (2017) Нови данни за сектора при църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав (проучвания през 2005 - 2006 г.). В: Известия на регионалния исторически музей Разград. т. 2, Р. Faber, 2017 г., 300 - 338. ISSN: 2367-6337

Христов, Михаил (2017) Фибула от епохата на Великото преселение на народите, открита във Варна. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. т.2 Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2017, 63-70. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2016) Проучвания по северната крепостна стена и зидан водопровод на късноантичния Одесос. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр. 1-2, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2016, 5-37. ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2015) Археологическо проучване в античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г. . В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“,2015 г. с. 46-65 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2014) Към проблема за т.нар. „Северобалкански път“ в контекста на римската пътна мрежа на юг от Шумен. В: България в световното културно наследство. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски„ 2014г. с.121-129. ISBN 978-954-577-869-8

Христов, Михаил (2014) Наблюдения върху амфорния материал от две късноантични укрепления в района на гр. Самоков. В: Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр.3, Шумен,Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2014 г. с.55-70 . ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към проблемите на селищното развитите в самоковската котловина в късноримския и ранновизантийския период ( IV-VI в.). В : Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 2, Шумен, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2013 , с. 45-55 ISSN 1314-748X

Христов, Михаил (2013) Към характеристиката на укрепените убежища в късноантичната провинция Мизия Втора. В: Собрик в памет на академик Д. П. Димитров. София, Национален археологически институт с музей, СУ“Св. Климент Охридски“Исторически факултет - катедра “Археология“, 2013, с. 554-559. ISBN 978-954-9472-22-6

Христов, Михаил (2013) Наблюдения върху укрепяването на обекта “Цари мали град“, в м. “Св. Спас“ при с. Белчин, Самоковско, в контекста на късноантичната полиоркетика. В: Чудото “Цари мали град“. С. 2013, 91-103. ISBN 978-954-9369-24-3

Христов, Михаил (2013) Римският път при родопското село Югово ( в съавторство с Р. Малчев и К. Рангочев). В: ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 12, год. VІІІ, IСофия, ROD, 2013, ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО. ( https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=247357 ) ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2013) Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Преслав. В: сб. Преслав т. 7, Велико Търново, Фабер, 2013 г, с. 370 – 401 ISBN 978-954-400-946-5

Христов, Михаил (2012) Късноримска plumbata от обект „Цари Мали Град“ при с. Белчин, община Самоков (Предварително съобщение) . В : Етнос и сакрална география, София, ROD, 2012 г. с.358-366. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2011) Наблюдения върху археологически структури в района на с. Лъкавица, община Лъки, Средни Родопи. В : Електронно списание Онгъл, Год . ІІІ, 2011, бр. 3 (http://www.spisanie.ongal.net/broi3.html ), с.60 – 70.

Христов, Михаил (2011) Сгради от укрепеното селище на хълма „Св. Спас“ при с. Белчин. (По данни от проучванията от 2008 г.). В: Епос, Език, Мит. София, ROD, 2011г., с. 278-289. ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2010) - За хронологията на габровското градище. В : сп. Археология, кн. 1-2, София, Национален археологически институт и музей, 2010, с. 106-111. ISSN 0324-1203

Христов, Михаил (2009) - Късноантична луксозна керамика от обект „Шишманово кале“ при Самоков. (Предварително съобщение). В: Сб. Владетелят и севетецът. Цар Иван Шишман . Част 1. , ROD, 2009 с. 83-101 ISSN 1311-493X

Христов, Михаил (2007) Битовата керамика. (Част 5). В: Разкопки и проучвания , кн. ХХХVІІ, Археологическото проучване на хемските порти (в м. „Гермето“ при с. Голица, варненска област). С.2007 г., с. 89-110. България

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/