Публикации Катедра "Църковни изкуства" / Department of Church Arts


Велинов, Стефан (2016) Велинов, Стефан. Света Гора – Атон //СБОРНИК ИЗКУСТВО И ЖИВОТ: международна научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. дизкн Валентин Ангелов/ Отговорен редактор Проф. дизкн Антоанета Анчева. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2016, (с. 321-328). ISBN 978-619-208-077-8

Велинов, Стефан (2013) Велинов,Стефан. Научно изследователска, художественотворческа и преподавателска дейност //История на Православния Богословски факултет : Юбилеен сборник по повод 50-годишнината на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, страници на публикациите (с. с. 17, 21, 26, 28, 47, 100, 102, 103, 104, 105, 161, 162, 163) ISBN 978-619-00-0022-8

Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас

Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5

Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.

Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура. В: Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 2014, 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9

Енчев, Тодор (2012) «Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) » Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού, Επιμ. Κ. Γ. Νιχωρίτης, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης», Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010, Θεσσαλονίκη, 2012. p. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6

Енчев, Тодор (2010) "Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура". Православие и постмодернизъм, София, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони. Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология, 1, В. Търново, 2010, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9

Енчев, Тодор (2009) H Sygxroni agiografiki tehni sth Voulgaria. Първи международен симпозиум за православно иконографско изкуство,Солун, 18-22.05.2009.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново". Слово и Образ, бр. 1, 2009, Велико Търново, 71-75. ISSN: 1313-8022

Енчев, Тодор (2008) "Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори”. В: България, българите и Европа - Мит, история, съвремие, т. ІІ, Научна конференция 31. Х. 2007, Велико Търново 2008, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9

Енчев, Тодор (2006) “За етимологията на топонима Колена” "Епохи" 3-4, Година ХІІ, 2004, В. Търново. Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2006) “Творчество и канон” Любен Прашков, реставратор и изкуствовед, Сб. материали от конференция във ВТУ, 2001, София 2006, 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад, Международна конференция, Варна 20-23.11.2003,Варна 2006, с. 43-48.

Енчев, Тодор (2005) "За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики". “Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев”, 10– 11 ХІ, 2000, Велико Търново, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0

Енчев, Тодор (2005) "За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум” "Културните текстове на миналото". Сборник в чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов, 29-31,Х, 2003, кн. ІV, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2005) “За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура” Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001. В.Т. ISBN 954-524-491-7

Енчев, Тодор (2005) “Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики” В: “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”, Велико Търново, 18-20 май 2001,с. 63-67.ISBN: 978-954-524-444-5

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Захариев, Симеон (2017) Храмът „Св. пророк Илия” в Свищов. – Годишник на историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, Година I (XXXIII), 2017, 557–569, ISSN 2603-3534 Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, Година I (XXXIII), В. Търново, 2017, 557–569

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 48 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2017) Конова, М. Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков IV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, ФИИ, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 24 - 25 ноември 2017 година

Конова, Мариета (2016) Конова, М. Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2016) Конова, М. Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Трета национална научна конференция с международно участие Балкан Арт Форум 2015 (BARTF 2015), 9 – 10 октомври 2015 г. Нишки университет, Факултет по изкуствата, Ниш (Република Сърбия) ISBN 978-86-85239-26-7

Конова, Мариета (2016) Конова, М. Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г.: http://fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Конова, М. Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/ 2015 г., с. 118 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Конова, М. Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства"

Конова, Мариета (2014) Конова, М. Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, 28 ноември 2014 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2014) Конова, М. Цвят, контур и ритъм в композицията Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, ISBN 978-954-2988-19-9

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 139-148. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. Ирина”, с. Хотница. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 325-335. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. Никола”, Капиновски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 609-621. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Успение Богородично”, Троянски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 641-668. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Изображения на Страшния съд в търновските села Самоводене и Хотница. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 4, 2016, 13-21. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Литургични текстове на светците, изписани в църквата „Св. Димитър” в Арбанаси. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2016, 22-31. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Църковната живопис в село Арбанаси от ХVІ-ХVІІІ в. – свидетелство за българо-румънските отношения през периода. презентация на семинара Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век, ИИИзк., БАН, 12.05.16.

Попова, Елена (2015) Попова, Елена. Образите на св. 40 мъченици в арбанашките църкви от XVII век. Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата, БАН, с. 213-224. ISBN 978-954-8594-55-4

Попова, Елена (2014) Попова, Елена. За девите и Спящите в неделя. Два мотива от сцената Страшният съд в храма „Св. Димитър” в Арбанаси (1621) в контекста на паметниците от региона. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. протопрезвитер Н. Шиваров. Велико Търново: Великотърновски университет «Св.св. Кирил и Методий», с. 348-374. ISBN 978-954-524-982-2

Попова, Елена (2014) Попова, Елена. Царибродският кръст „Св. Троица”. Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с. 331-343. ISBN 978-954-07-3746-1

Попова, Елена (2013) Попова, Елена. Надпревара с времето. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2013, с. 59-61, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2012) Литургични и социални функции на иконата през Възраждането. 520 с. + приложение 174 с., 299 илюстрации. Велико Търново

Попова, Елена (2012) Попова, Е. Чинопоследование на шествието с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски – текст и изображение. – В: “Търновска книжовна школа”. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ-ХV век. В. Търново, 2011 (2012), 723-739

Попова, Елена (2012) Попова, Елена. Търновската чудотворна икона – текстове и версии. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Том 1. БАН, Институт за литература. Издателски център «Боян Пенев». с. 42-55. ISBN 978-954-8712-77-4

Попова, Елена (2012) Попова, Елена. Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-906-8.

Попова, Елена (2011) Popova, E. Iconographical Programme of the Murals in St. Demetrius Church in Arbanassi. (Preliminary study). – В: Свидетелства на традицията. Сборник с изследвания по научни проекти на ПБФ. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 223–250. ISBN 978-954-524-801-6

Попова, Елена (2011) Попова, Е. ЦЪРКОВНАТА ХОРУГВА. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011. ISBN 978-954-524-811-5. (216 с., 163 черно-бели и 12 цветни илюстрации).

Попова, Елена (2011) Попова, Е. Царските двери в църквата “Успение Богородично” във Велико Търново и творчеството на Станю Нейков Марангозина. –Проблеми на изкуството, 1, 2011, 37-41

Попова, Елена (2010) Попова, Е. Иконографска програма на стенописите в църквата Св. Димитър в Арбанаси. – В: Известия. Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV, ИК Фабер, В. Търново, 2009/2010, 35-60. ISSN 0861-5888

Попова, Елена (2010) Попова, Е. Типология на домашните икони. – В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция. ИК «Омофор», С., 2010, 95-110. ISBN 978-954-9700-90-9

Попова, Елена (2010) ХРАМЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. – Поредица “Търновски църкви и манастири”, 6. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010. ISBN – 978 954 524 759 0

Попова, Елена (2009) Попова, Елена. Стенописите от ХVІ и ХVІІ в. в параклиса “Св. Георги” на храма “Св. Димитър” в Арбанаси.– “Слово и образ”, бр. 1, 2009, 22-28.

Попова, Елена (2008) Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис. “ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1453 / ГРЪЦКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1453”. Институт за изкуствознание, БАН, 2008. ISBN 978 954 8594 12 7

Попова, Елена (2007) Попова, Е. ДЪРВОРЕЗБЕНИ ДОМАШНИ ИКОНОСТАСИ. – Унивеситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. (92 с., 50 черно-бели илюстрации). ISBN 978 954 524 578 7

Попова, Елена (2007) Попова, Е. Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. – ИЗВЕСТИЯ, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 241-252

Попова, Елена (2007) Попова, Елена. Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново. – Проблеми на изкуството, 4, 2007, 34-45.

Попова, Елена (2006) Гергова, И., Е. Попова, E. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България, изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN – 13: 978 954 322 001 4.

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Домашните икони от колекцията на НХГ – семантика и морфология. – В: Проблеми на изкуството, бр. 1, 2006

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Изображенията на св. Богородица върху домашни икони. – В: Годишник на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Златото в народната култура на българите през османския период. – В: Думи, пари, памет. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Самоковски икони в селата из Царибродско. – В: Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382

Попова, Елена (2004) Попова, Е., Н. Манолова-Николова. Царибродският кръст “Св. Троица”. – Минало, кн. 1, 2004, 25-34

Попова, Елена (2004) Попова, Елена. Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26

Попова, Елена (2003) Попова, Е. Музеят – финанси и фантазии. – В: Художественият музей и ХХІ век. ГХГ-Пловдив, “Пигмалион”, 2003, 205-214

Попова, Елена (2002) Попова, Е. Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона. – В: Проблемът за другия: кулктурно-художествени, антропологически и социално-психологически проблеми. “Славена”: Варна, 2002, 145-154

Попова, Елена (2002) Попова, Елена. Богородица-Хестия. – Проблеми на изкуството, 1, 2002, 42-50

Попова, Елена (2001) Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997) – Ethnologie Française, 2 - avril-juin, 2001, рр. 345-346

Попова, Елена (2001) Попова, Е. ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ. Изд. група “АГАТА-А”, София, 2001. ISBN 954-540-027-7

Попова, Елена (2001) Попова, Е. Иконите на Димитар Христов во Македониjа. – Зборник за средновековна уметност 3, Музей на Македониjа, Скопjе 2001, 215-225

Попова, Елена (2001) Попова, Елена. Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия.- В: Традиция. Приемственост. Новатоство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 473-484

Попова, Елена (2001) Попова, Елена. Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. – Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3-10, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2000) Попова, Е. Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.

Попова, Елена (1999) Попова, Елена. Стенописите в притвора на църквата “Св. Никола”, Арбанаси. – Проблеми на изкуството, № 3, 1999, 3-17. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (1998) Попова, Е. За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид. – Проблеми на изкуството, 3, С, 1998, 33-39

Попова, Елена (1998) Попова, Е. Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век. – Проблеми на изкуството, 1998, № 4, с. 32-41

Попова, Елена (1996) Попова, Е. Св. Йоан Рилски. – Българистика, септември 1996

Попова, Елена (1995) Попова, Е. Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград. – Проблеми на изкуството, № 2, 1995, 31-43

Попова, Елена (1994) Попова, Е. Критска икона в музея на Бачковския манастир. Научно съобщение. – Изкуство/Art in Bulgaria, № 19-20, 1994, 4-5

Попова, Елена (1992) Попова, Е. Пространствени промени в българската възрожденска иконопис. – В: Из историята на българското изобразително изкуство III, С., 1992, 5-16

Попова, Елена (1991) Попова, Е. Барокковий простiр у пiзнiй середньовiчнiй болгарськiй iконi. – В: Украинское барокко и европейский контекст, Киiв, 1991

Попова, Елена (1990) Попова, Елена. Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. – Изкуство, 9-10, 1990, 34-42

Попова, Елена (1989) Попова, Е. Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век. – Изкуство, № 4, 1989, 36-41

Прашкова, Миглена (2017) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. – Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. V (ръкопис) Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. V (ръкопис)

Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Прашкова, Миглена (2016) Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси Приложение в книгата на Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5, С., 2016, 105–122

Прашкова, Миглена (2015) Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир 40 години катедра реставрация, НХА, ISBN 988-854-2988-22-9, С., 2015, 63–76

Прашкова, Миглена (2014) Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им Сб. с материали в чест на 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-982-2, В.Т., 2014, 493–509

Прашкова, Миглена (2012) Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. ІII, ISSN 1313-6356, Варна, 2012, 265–279

Прашкова, Миглена (2011) Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, ISBN 978-954-91259-7-9, С., 2011, 69–78

Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691

Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила Л. Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век Сб. материали от конференция по проблемите на консервацията и реставрацията, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, С., 2000, 186–192

Русев, Красимир (2016) ,,Предефиниране понятието библиофилско издание и опит за класификация на ръчно художествено изработена книга"

Ръцева-Христова, Светозара (2014) Уточнение към иконографската типология и текстовете на две Богородични икони от Велико Търново.В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2014, с. 533-54, ISBN 978-954-524-982-9 България, велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2013) The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. In: Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art.In: Series Byzantina, Vol. XI Warsava 2013, p.25-40, ISSN 1733-5787 Полша, Варшава

Ръцева-Христова, Светозара (2013) Невiдомi шляхи до “Гори, по якiй ходив Бог„ Варненський ктитор i львiвськi джерела iконографii срiвного проскинетариiю синайскоi каплицi Неопалимоi купини.В:Пам’ятки Украiни. Исторiя та культура, №8 серпень 2013, Киев, p. 38 - 45,КВ № 683 от 01.06. 1994 Украйна, Киев

Ръцева-Христова, Светозара (0) ’Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskinitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine’. Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Context (ECA 10 (2014-2016), p. 81-95;), Leuven: Peeters Publishers ISSN 1781-0930 Belgium, Leuven

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София, 2016, изд. Омофор. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век. В: Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения, БАН, София, 2015, 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4

Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. 4, 2015, 308-318, ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2012) «Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) » Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού, Επιμ. Κ. Γ. Νιχωρίτης, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης», Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010, Θεσσαλονίκη, 2012. p. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans. Series Byzantina, X vol., Warszava, 2012, pp. 49-60. ISSN: 1733-5787

Сапунджиева, Ваня (2011) За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир В: Сб. С материали от ІХ Международен симпозиум „Търновска Книжовна Школа”, „Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV в.“ Велико Търново, 2011 г., 797-801.ISBN: 978-954-339-2

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи”. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. І, „Трявна и тревненци в националната ни история и култура”, Варна, 2008, 70 - 79. ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. Известия на РИМ – Велико Търново, ХХІІ, 2007. В. Търново, 2007, 339 – 353. ISSN: 0861-5888

Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в. Сб. Българска филологическа медиевистика, научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей, В. Търново, 2006, 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век. Паметници, реставрация, музеи, бр. 3, 2006, 17 – 25. ISSN: 1312-3327

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон Сб. Любен Прашков – реставратор и изкуствовед. Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ, 14 – 15, ХІІ, 2001 г., С., 2006, 378 – 381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/