Публикации Катедра "Църковни изкуства" / Department of Church Arts


Велинов, Стефан (2016) Велинов, Стефан. Света Гора – Атон //СБОРНИК ИЗКУСТВО И ЖИВОТ: международна научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. дизкн Валентин Ангелов/ Отговорен редактор Проф. дизкн Антоанета Анчева. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2016, (с. 321-328). ISBN 978-619-208-077-8

Велинов, Стефан (2013) Велинов,Стефан. Научно изследователска, художественотворческа и преподавателска дейност //История на Православния Богословски факултет : Юбилеен сборник по повод 50-годишнината на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, страници на публикациите (с. с. 17, 21, 26, 28, 47, 100, 102, 103, 104, 105, 161, 162, 163) ISBN 978-619-00-0022-8

Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас

Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.

Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура // Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. - Велико Търново: Фабер, 2014, с. 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9.

Енчев, Тодор (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) // Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6.

Енчев, Тодор (2010) Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура // Православие и постмодернизъм / Казимир Попконстантинов и др. – София: Омофор, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9.

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.

Енчев, Тодор (2009) H Sygxroni agiografiki tehni sth Voulgaria. Първи международен симпозиум за православно иконографско изкуство,Солун, 18-22.05.2009.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.

Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2006) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.

Енчев, Тодор (2005) За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура // Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001 / Димитър Попмаринов. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, ISBN 954-524-491-7

Енчев, Тодор (2005) За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев: 10– 11 ХІ, 2000 / Димитър Попмаринов. - Велико Търново: Университетско издателство „Св.. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0.

Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Захариев, Симеон (2018) Резбарски творби в свищовските храмове „Св. Димитър” и „Св. ап. Петър и Павел. Визуални изследвания, Бр. 2, ВТУ, ISSN: 2603-381X (On line), ISSN: 2535-101X (Print), 2018, 88–94

Захариев, Симеон (2017) Храмът „Св. пророк Илия” в Свищов. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, Година I (XXXIII), ISSN 2603-3534 (Print), ISSN 2603-5065 (Online), В. Търново, 2017, 557–569

Захариев, Симеон (2011) Международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2011. Велико Търново

Захариев, Симеон (2009) Пластика от дърво "Катаклизъм". Участие в Участие в XV-та Национална изложба на художниците-педагози, Велико Търново, 2009. Велико Търново

Захариев, Симеон (2004) Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004. Севлиево

Захариев, Симеон (2004) Международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004. Велико Търново

Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. ISBN 978-619-00-0796-8

Конова, Мариета (2018) Exibition “Beyond The Landscape” /Изложба живопис "Отвъд пейзажа"/ Cite internationale des arts, Paris, France, 2018. https://www.citedesartsparis.net/ https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf

Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018. Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf

Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira

Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 48 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9

Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния 2017. Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин

Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017

Конова, Мариета (2016) Изложба „Само за фенове” галерия Аросита, гр. София, 2016

Конова, Мариета (2016) Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. с.225 ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf

Конова, Мариета (2016) Участие в международен пленер „Разложко хоро” 16 – 22 август 2016 г. Община Разлог

Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016

Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28 ( http://fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/ 2015 г., с. 118 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html ), ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.

Конова, Мариета (2015) Участие в 22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015 створба „Тополи край реката“ Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2015

Конова, Мариета (2014) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, 28 ноември 2014 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с.314, ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2014) Цвят, контур и ритъм в композицията издател: Национална художествена академия (НХА), София, формат: CD, 2014, Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., ISBN 978-954-2988-19-9

Конова, Мариета (2013) Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2013 с творба „Тишината на моята музика“, техника – колаж, 70/50 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2013

Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 139-148. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. Ирина”, с. Хотница. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 325-335. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Св. Никола”, Капиновски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 609-621. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Елена Попова, Църква „Успение Богородично”, Троянски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 641-668. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Изображения на Страшния съд в търновските села Самоводене и Хотница. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 4, 2016, 13-21. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Литургични текстове на светците, изписани в църквата „Св. Димитър” в Арбанаси. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2016, 22-31. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Попова, Елена. Църковната живопис в село Арбанаси от ХVІ-ХVІІІ в. – свидетелство за българо-румънските отношения през периода. презентация на семинара Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век, ИИИзк., БАН, 12.05.16.

Попова, Елена (2015) Попова, Елена. Образите на св. 40 мъченици в арбанашките църкви от XVII век. Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата, БАН, с. 213-224. ISBN 978-954-8594-55-4

Попова, Елена (2014) Попова, Елена. За девите и Спящите в неделя. Два мотива от сцената Страшният съд в храма „Св. Димитър” в Арбанаси (1621) в контекста на паметниците от региона. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. протопрезвитер Н. Шиваров. Велико Търново: Великотърновски университет «Св.св. Кирил и Методий», с. 348-374. ISBN 978-954-524-982-2

Попова, Елена (2014) Попова, Елена. Царибродският кръст „Св. Троица”. Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с. 331-343. ISBN 978-954-07-3746-1

Попова, Елена (2013) Попова, Елена. Надпревара с времето. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2013, с. 59-61, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2012) Литургични и социални функции на иконата през Възраждането. 520 с. + приложение 174 с., 299 илюстрации. Велико Търново

Попова, Елена (2012) Попова, Е. Чинопоследование на шествието с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски – текст и изображение. – В: “Търновска книжовна школа”. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ-ХV век. В. Търново, 2011 (2012), 723-739

Попова, Елена (2012) Попова, Елена. Търновската чудотворна икона – текстове и версии. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Том 1. БАН, Институт за литература. Издателски център «Боян Пенев». с. 42-55. ISBN 978-954-8712-77-4

Попова, Елена (2012) Попова, Елена. Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-906-8.

Попова, Елена (2011) Popova, E. Iconographical Programme of the Murals in St. Demetrius Church in Arbanassi. (Preliminary study). – В: Свидетелства на традицията. Сборник с изследвания по научни проекти на ПБФ. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 223–250. ISBN 978-954-524-801-6

Попова, Елена (2011) Попова, Е. ЦЪРКОВНАТА ХОРУГВА. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011. ISBN 978-954-524-811-5. (216 с., 163 черно-бели и 12 цветни илюстрации).

Попова, Елена (2011) Попова, Е. Царските двери в църквата “Успение Богородично” във Велико Търново и творчеството на Станю Нейков Марангозина. –Проблеми на изкуството, 1, 2011, 37-41

Попова, Елена (2010) Попова, Е. Иконографска програма на стенописите в църквата Св. Димитър в Арбанаси. – В: Известия. Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV, ИК Фабер, В. Търново, 2009/2010, 35-60. ISSN 0861-5888

Попова, Елена (2010) Попова, Е. Типология на домашните икони. – В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция. ИК «Омофор», С., 2010, 95-110. ISBN 978-954-9700-90-9

Попова, Елена (2010) ХРАМЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. – Поредица “Търновски църкви и манастири”, 6. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010. ISBN – 978 954 524 759 0

Попова, Елена (2009) Попова, Елена. Стенописите от ХVІ и ХVІІ в. в параклиса “Св. Георги” на храма “Св. Димитър” в Арбанаси.– “Слово и образ”, бр. 1, 2009, 22-28.

Попова, Елена (2008) Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис. “ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1453 / ГРЪЦКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1453”. Институт за изкуствознание, БАН, 2008. ISBN 978 954 8594 12 7

Попова, Елена (2007) Попова, Е. ДЪРВОРЕЗБЕНИ ДОМАШНИ ИКОНОСТАСИ. – Унивеситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. (92 с., 50 черно-бели илюстрации). ISBN 978 954 524 578 7

Попова, Елена (2007) Попова, Е. Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. – ИЗВЕСТИЯ, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 241-252

Попова, Елена (2007) Попова, Елена. Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново. – Проблеми на изкуството, 4, 2007, 34-45.

Попова, Елена (2006) Гергова, И., Е. Попова, E. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България, изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN – 13: 978 954 322 001 4.

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Домашните икони от колекцията на НХГ – семантика и морфология. – В: Проблеми на изкуството, бр. 1, 2006

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Изображенията на св. Богородица върху домашни икони. – В: Годишник на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Златото в народната култура на българите през османския период. – В: Думи, пари, памет. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Самоковски икони в селата из Царибродско. – В: Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382

Попова, Елена (2004) Попова, Е., Н. Манолова-Николова. Царибродският кръст “Св. Троица”. – Минало, кн. 1, 2004, 25-34

Попова, Елена (2004) Попова, Елена. Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26

Попова, Елена (2003) Попова, Е. Музеят – финанси и фантазии. – В: Художественият музей и ХХІ век. ГХГ-Пловдив, “Пигмалион”, 2003, 205-214

Попова, Елена (2002) Попова, Е. Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона. – В: Проблемът за другия: кулктурно-художествени, антропологически и социално-психологически проблеми. “Славена”: Варна, 2002, 145-154

Попова, Елена (2002) Попова, Елена. Богородица-Хестия. – Проблеми на изкуството, 1, 2002, 42-50

Попова, Елена (2001) Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997) – Ethnologie Française, 2 - avril-juin, 2001, рр. 345-346

Попова, Елена (2001) Попова, Е. ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ. Изд. група “АГАТА-А”, София, 2001. ISBN 954-540-027-7

Попова, Елена (2001) Попова, Е. Иконите на Димитар Христов во Македониjа. – Зборник за средновековна уметност 3, Музей на Македониjа, Скопjе 2001, 215-225

Попова, Елена (2001) Попова, Елена. Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия.- В: Традиция. Приемственост. Новатоство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 473-484

Попова, Елена (2001) Попова, Елена. Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. – Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3-10, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2000) Попова, Е. Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.

Попова, Елена (1999) Попова, Елена. Стенописите в притвора на църквата “Св. Никола”, Арбанаси. – Проблеми на изкуството, № 3, 1999, 3-17. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (1998) Попова, Е. За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид. – Проблеми на изкуството, 3, С, 1998, 33-39

Попова, Елена (1998) Попова, Е. Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век. – Проблеми на изкуството, 1998, № 4, с. 32-41

Попова, Елена (1996) Попова, Е. Св. Йоан Рилски. – Българистика, септември 1996

Попова, Елена (1995) Попова, Е. Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград. – Проблеми на изкуството, № 2, 1995, 31-43

Попова, Елена (1994) Попова, Е. Критска икона в музея на Бачковския манастир. Научно съобщение. – Изкуство/Art in Bulgaria, № 19-20, 1994, 4-5

Попова, Елена (1992) Попова, Е. Пространствени промени в българската възрожденска иконопис. – В: Из историята на българското изобразително изкуство III, С., 1992, 5-16

Попова, Елена (1991) Попова, Е. Барокковий простiр у пiзнiй середньовiчнiй болгарськiй iконi. – В: Украинское барокко и европейский контекст, Киiв, 1991

Попова, Елена (1990) Попова, Елена. Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. – Изкуство, 9-10, 1990, 34-42

Попова, Елена (1989) Попова, Е. Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век. – Изкуство, № 4, 1989, 36-41

Прашкова, Миглена (2017) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. V (ръкопис)

Прашкова, Миглена (2017) Пето биенале на църковните изкуства. Бюлетин на СБХ, бр. 5, ISSN 1313-9622, 2017, с. 16.

Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Прашкова, Миглена (2016) Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси. Приложение в книгата на Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5, С., 2016, 105–122

Прашкова, Миглена (2015) Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир. 40 години катедра Реставрация, НХА, ISBN 988-854-2988-22-9, С., 2015, 63–76

Прашкова, Миглена (2014) Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им. Сб. с материали в чест на 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-982-2, В.Т., 2014, 493–509

Прашкова, Миглена (2013) История на Православния богословски факултет. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Прашкова, Миглена (2013) Трето международно биенале на църковните изкуства – Велико търново 2013. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико търново, 2013

Прашкова, Миглена (2012) Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. ІII, ISSN 1313-6356, Варна, 2012, 265–279

Прашкова, Миглена (2011) Международен пленер по дървопластика и живопис. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2011

Прашкова, Миглена (2011) Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село. Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, ISBN 978-954-91259-7-9, С., 2011, 69–78

Прашкова, Миглена (2008) Изложба “Стенописи”. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", март 2008, Велико Търново

Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691

Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Л. Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника

Прашкова, Миглена (2004) Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица. Разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица

Прашкова, Миглена (2003) Изложба „Реставрация”. 31 януари – 13 февруари 2001, изложбена галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, IV етаж

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век. Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век Сб. материали от конференция по проблемите на консервацията и реставрацията, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, С., 2000, 186–192

Русев, Красимир (2017) DIFFERENTIATION OF A HAND MADE BOOK AS A SEPARATE ART FORM. REMODEL OF THE CONCEPT Международна научна конференция,,От визуалното към сетивното – плуорализъм в изкуството,, Факултет ИИ гр. Велико Търново, електронен сборник, стр 217 ISBN 978-619-208-103-4

Русев, Красимир (2016) ,,Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство,, .,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ - Сборник от петнадесета научна конференция, гр. Велико Търново, Издателство Анубис – Булвест – София ISSN1313-8138

Русев, Красимир (2015) PRINTED BG Или защо се случи така Алманах за литература, наука и изкуство ,,Света гора,, бр.13 , гр. Велико Търново издателство FABER, , стр.418, ISSN 1311-0209

Русев, Красимир (2015) Предефиниране на понятието ,,Библиофилско издание,, и опит за класификация на ръчно художествено изработени книги Сборник от четиринадесета национална научна конференция с международно участие ,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ,, ,издателство Булгет, стр.71 ISSN 1313 - 8138

Русев, Красимир (2015) ФИЛИГРАНСКИЕ ВЕЗЕ ПОКИМИЦА, каталог, Народна библиотека Србiе, Београд, ISBN 978-86-85179-57-0

Русев, Красимир (2014) Лична позиция ,,Неразказаната българска абстракция,, - каталог от кураторски проект за съвременно изкуствоИздателство СБХ, печатница ФАТУМ, 2014 г .,стр.142 ISBN 978-954-92096-7-9

Ръцева-Христова, Светозара (2014) Уточнение към иконографската типология и текстовете на две Богородични икони от Велико Търново.В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2014, с. 533-54, ISBN 978-954-524-982-9 България, велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2013) The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. In: Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art.In: Series Byzantina, Vol. XI Warsava 2013, p.25-40, ISSN 1733-5787 Полша, Варшава

Ръцева-Христова, Светозара (2013) Невiдомi шляхи до “Гори, по якiй ходив Бог„ Варненський ктитор i львiвськi джерела iконографii срiвного проскинетариiю синайскоi каплицi Неопалимоi купини.В:Пам’ятки Украiни. Исторiя та культура, №8 серпень 2013, Киев, p. 38 - 45,КВ № 683 от 01.06. 1994 Украйна, Киев

Ръцева-Христова, Светозара (0) ’Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskinitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine’. Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Context (ECA 10 (2014-2016), p. 81-95;), Leuven: Peeters Publishers ISSN 1781-0930 Belgium, Leuven

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век, Сб. Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения 2015, София, 8-9 май, 2015 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4

Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. Сб. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство: Трявна и тревненци в националната история и култура, Трявна, 24 септември, 2015 г. Варна: Славена, 2015, т. 4, с. 308-318, ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans // Series Byzantina - Warszava: Polish Institute of World Art Studies and The Cardinal Stefan Wyszynski’s University, 2012, vol. X, p. 49-60. ISSN: 1733-5787.

Сапунджиева, Ваня (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) // Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6.

Сапунджиева, Ваня (2011) За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир // Търновска Книжовна Школа: Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV в. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 9, с. 797-801. ISBN: 978-954-339-2.

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи // Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна: Трявна и тревненци в националната ни история и култура – Варна: Славена, 2008, І, с. 70 - 79. ISSN: 1313-6356.

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика // Известия на РИМ – Велико Търново. – Велико Търново: , 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888.

Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в // Българска филологическа медиевистика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей / Ангел Давидов. - В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6.

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век // Паметници, реставрация, музеи. – София: Арх и Арт, 2006, 3, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327.

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/