Публикации Катедра "Рисуване" / Department of Drawing


Христов, Гълъбин (2017) "Магическо пространство Тангра" - актът на прозрение в изкуството на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Водният змей на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Терен и конструкции - първата авангардна изложба в България

Янева, Деница (2017) Магда Шплит. – В: Магда Шплит носител на голямата награда на град Варна, ХVІІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) ХIХ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2017 Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2016) Балкански пътища. – В: Балкански пътища. Изложба “Македонско изкуство”. Каталог (съставител, предговор)

Янева, Деница (2016) Форми. – В: Форми. Изложба живопис на художника Мице Янкуловски . Каталог (съставител, предговор).

Янева, Деница (2015) Томиюки Сакута. – В: Томиюки Сакута носител на голямата награда на град Варна, ХVІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2015) ХVІІI Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2015

Янева, Деница (2014) Българската графика в периода 1980 – 1990 г. – поглед и тенденции. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново

Янева, Деница (2013) “Идеята Вулкан”. Албум (предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) Владимир Величкович. – В: Владимир Величкович носител на голямата награда на град Варна, ХVІ-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) Графичните импресии на Мария Чакърова – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2013. Издателство "Фабер" - Велико Търново, 2013, стр. 35-39, ISSN 1311-0209.

Янева, Деница (2013) ХVІІ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор). Издателство "Славена" - Варна, 2013

Янева, Деница (2013) Христо Нейков – размисъл и съзерцание. – В: Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/