Публикации Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" / Department of Theory and Methods of Physical Education


Алексиева, Милена (2018) Aleksieva, Milena,Stoyan Denev. Establishment of the current physical development of children with special educational needs / Stoyan Denev - 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194 / Мирослава Петкова - 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5 / Мирослава Петкова - 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България. 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. 2018 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 / Стоян Денев - Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56

Алексиева, Милена (2017) Aleksieva, Milena, Stoyan Denev. PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES, 2017 Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 / Stoyan Denev - Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА. 2017 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 / Маргарита Гечева - Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ. 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 / Мирослава Петкова - 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3". 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 / Людмил Петров, Данаил Киров - 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена. THE SUPPORTING ENVIRONMENT – FACTOR FOR SPORT CHOICE IN THE FREE TIME OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL AGE, 2017 Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 - Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, Milena, Miroslava Petkova. Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education, / Miroslava Petkova - 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities. IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол, 2016 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ. Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) / М. Петкова - Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Николай Панайотов, Милен Видиновски. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393 / Николай Панайотов, Милен Видиновски - 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Стефания Димитрова-Беломъжева, Стоян Денев. Адаптирана физическа активност, 2016 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 / Стефания Димитрова-Беломъжева, Стоян Денев - Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Assessment of the special physical and the specific technical preparedness of basketball players, 2016 Journal “Economics & Education” publishes actual information and modern researches in the corresponding fields. pp 28-32 pISSN 2500-946X, eISSN 2592-8236 - Journal “Economics & Education” publishes actual information and modern researches in the corresponding fields. pp 28-32 pISSN 2500-946X, eISSN 2592-8236 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] Journal “Economics & Education” publishes actual information and modern researches in the corresponding fields. pp 28-32 pISSN 2500-946X, eISSN 2592-8236

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach, 2016 Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051 - Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051 [Инд./Реф. в: SCOPUS] Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students. - IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Баскетбол в училище, 2016 В. Търново: „Ай анд Би“, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5 - В. Търново: „Ай анд Би“, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5 В. Търново: „Ай анд Би“, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Бояна Митрева. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3, / Бояна Митрева - Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл, 2015 сп. Педагогически алманах, / Мирослава Петкова - сп. Педагогически алманах, 2015, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, 2015, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения. Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9 Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания, / Стоян Денев - В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Кръстю Църов, Евдокия Кариофилаки . Изследване върху ефективността на спортната подготовка на баскетболистите на колички от Волос (Гърция). Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393 - Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 - Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2015 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите, 2014 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Прoслeдявaнe прoявлeниeтo нa психичeски кaчeствa при 9-10-гoдишни мoмчeтa слeд прилaгaнe нa нoвa мeтoдикa пo минибaскeтбoл и бaдминтoн, 2014 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa пoкaзaтeли зa физичeскa пoдгoтвeнoст при 9-10-гoдишни бaдминтoнисти и бaскeтбoлисти. II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0 II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 2014 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена. Физическо развитие на 9-10-годишни ученици в началото на обучението им по минибаскетбол, 2014 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игрите в началното училище, 2013 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2013 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Milena Aleksieva, Rossitza Tzarova, Polina Georgieva. STUDY OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE SPECIFIC WORKABILITY OF GROWING UP BASKETBALL PLAYERS. XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393 / Rossitza Tzarova, Polina Georgieva XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Росица Църова, Нахед Нассер. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА ОТ СИРИЯ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ОРГАНИЗИРАНО С БАСКЕТБОЛ (2012) Спорт и наука, извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393 / Росица Църова, Нахед Нассер 2012, Спорт и наука от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА" 16–17 декември 2011 г., извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0 - 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ”. Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Недко Първанов. Баскетбол – теоретически основи. В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 / Людмил Петров, Недко Първанов - В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Милен Видиновски, Панайот Паздерков. Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен. Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски, Панайот Паздерков - Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X / Стоян Денев Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Oсигуряване, организация и планиране на заниманието по баскетбол с млади играчи. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X - Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети). Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4 / Стоян Денев Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Игровият подход в обучението по минибаскетбол. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети). Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393 / Милен Видиновски сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Тиймбилдинг – рекреация и екстремност. Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Росица Църова. Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти. 2009, сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393 / Росица Църова сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен. 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X - 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета. 2009. Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Тема на дисертационния труд: ВЛИЯНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 9-10 ГОДИШНИ МОМЧЕТA

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. / Стоян Денев 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти. 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол. 2008 сп. Спорт и наука, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, 2008, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Давидов, Росица Димкова. Анализиране на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Николов, Росица Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. 2007, Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4 Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето. 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова. Констатиране на проявените психически качества на 9-10-годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Ефективността от начално обучение по минибаскетбол по отношение на технически показатели, сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол. сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Стрелбата – показател за активността по време на игра. 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Усвояване на стрелбата от място в процеса на обучение по минибаскетбол. списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393 списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб. 2006, сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас, В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8 В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8

Алексиева, Милена (2006) Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по “Подвижни и спортноподготвителни игри” сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6

Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Росица Димкова. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2 сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2

Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена. Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри. Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2005) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност сб. “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 337-349 ISBN 954-524-454-2

Алексиева, Милена (2005) Подвижни и спортноподготвителни игри. 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0

Алексиева, Милена (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание сборник "Личност, мотивация, спорт"

Алексиева, Милена (2005) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 320-328 ISBN 954-524-454-2

Алексиева, Милена (2004) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Теодора Давидова, Димитър Давидов, Росица Димкова. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението, В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4 В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4

Алексиева, Милена (2004) Милена Алексиева. Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му. Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7 Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство” от Научна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003 с. 335 - 338

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство” отНаучна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова, Теодора Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 42-45 ISBN: 954-9689-11-5

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже, Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5 Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена. Мястото на баскетбола в училищния спорт Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5 Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5

Алексиева, Милена (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 275-278 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 275-278 ISBN: 954-9689-08-5

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Effectiveness of a Specialized Climbing Method for Beginners on the Physical and Technical Fitness of 8-10 Year Old Children Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Impact of Corrective Exercises Sets During Physical Education and Sports Classes on the Spine Stability of 11-12 Year Old Pupils Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Value оf Technical Trainings, Their Analysis аnd Effects оn тhe Preparation Process оf World Elite Orienteering Competitors Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ски Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) RECOVERY OF MUSCLE FUNCTION AFTER STABLE ELBOW FRACTURES PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Sports injuries in students – athletes. Trakia Journal of Sciences, 2017, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 369-374. ISSN 1313-7069 (print)ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2017.s.01.062. Indexed in EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ. Available online at: http://http://www.uni-sz.bg,

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед. Списание Педагогически алманах, 2017, брой 2/2017, с. 181-186. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури. Списание Медицина и Спорт, 2017, брой 1-2/2017, с. 26-29. ISSN 1312-5664

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Influence of Flat Foot on Body Posture at Students from Veliko Tarnovo University. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Modern Aspects of the Technique of Climbing. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Modern Resources for Movement Following of Orienteering Competitors. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population. Book of Proceedings of XIX International Scientific Conference „FIS Communications 2016" in Physical Education, Sport and Recreation, 20-22nd October 2016, Nis, Serbia. Editor in chief: Saša Pantelić. Nis: Faculty of sport and physical education, University of Niš, 2016, pp.295-299. ISBN: 978‐86‐87249‐80‐6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Сп. Медицина и спорт, 2016, брой 1-2/2016, с. 26-31. Print ISSN 1312-5664,

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, 211 с. ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures. Proceedings of the 8th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 19th - 20th November, 2015, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 19 (2/2015), pp. 485-490. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кинезиотейпинг методът - хит в спортно-възстановителната практика. Сп. Педагогически алманах, 2015, брой 1/2015, с. 127-133. Print ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с.49-58. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Травматизъм в спортното катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември 2015, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2015, с. ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с.54-59. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures. Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 14th - 15th November, 2014, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 18 1/2014, pp. 28-34. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Добрата поза при малките деца. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 491-498. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 453-458. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 216.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с,109-117. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011,с. 302-305. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 587-591. ISBN 978-954-400-422-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2010, том 49/2010, серия 8.1, с. 64-68. Print 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 4/2010, с. 166-170. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 28-33. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 41-46. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, 2009, бр. 2, Print ISSN 1310-358Х

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука

Видиновски, Милен (2016) ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И ЕКИПИРОВКАТА В КАТЕРЕНЕТО Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2015) Oптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. - Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Видиновски, Милен (2015) Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Корелационни зависимости между признаците на физическо развити, специфична подготвеност и специфичната техника при подрастващи спортни катерачи. Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Видиновски, Милен (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2014) Специфика при подготовката на подрастващи катерачи Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели Спорт и наука, брой 6

Видиновски, Милен (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2007) Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето Научна конференция „Кинезиология – 2007”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново

Видиновски, Милен (2006) Ролята на силата в катеренето Сборник Трудове на ВТУ

Видиновски, Милен (2005) "Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Димитър Давидов. Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8 Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. (обем - 134 стр.)ISВN 978-619-7281-37-8

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017 (обем - 35 стр.) ISВN 978-619-7281-32-3

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. К. Крумова – Цончева, Е. Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 175-180) ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. (стр. 43-67) ISВN 978-619-7281-26-2

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. (стр. 322-329) ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2017) Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2016) Petković, Е., D. Stanković, Br. Dragić, N. Tankuševa, D. Davidov, Nikolina Tankuševa. Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics. SESSION: PHYSICAL EDUCATION, (с. 234-239) ISBN: 978-86-87249-80-6

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - (обем - 28 стр.) ISВN 978-619-7281-27-9

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изследване на специални двигателни навици и умения, като елементи на моментната физическа готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. С., 2016 г. ISSN:2367-914Х Davidov, D. (2016) Research on the special motor habits and skills, as elements of the current physical readiness to react in extreme situations. ISSN:2367-914Х Издателство НСА ПРЕС София 2016 г., (стр. 53-57), ISSN:2367-914Х

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016) Increment of physical preparation of students from National military university "V. Levski" by unconventional means. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (с. 204-212) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016). Ascertainment of the instantaneous physical capability of students from Veliko Tarnovo University. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (стр. 198-203) ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов (2016). Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481. Davidov, D. V., Madanski, Br., Marinov (2016). Optimization of the methodology for assessment in physical preparation on state examination for cadets in National military university “V. Levski”. . ISSN 2367-7481. . Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (214-216), ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2015) Davidova, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparação psicológica e física para poder agir em situações pouco vulgares. Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608 . Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. „Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта”, сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. IBSN 978-954-718-406-0 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. (стр. 34-40). IBSN 978-954-718-406-0

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Изследване на равновесната устойчивост на студенти след оказано въздействие. Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. ISВN 978-954-718-426-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. (стр. 40-46). ISВN 978-954-718-426-8

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. (стр. 4-59; обем - 92 стр.)IBSN 978-954-350-220-3

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Кандидат-студенти за специалността «Педагогика на обучението по физическо възпитание» във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» . Актуални проблеми и тенценции. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Studets applying for the speciality 'pedagogy of physical education' in the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. current issues and trends. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015.(стр. 203-210). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Приложение на пътеката за преодоляване на препятствия в НВУ за психофизическа подготовка на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Use of the obstacle course in the national military university for the psychophysical training of students Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. (стр. 210-217). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Т. Давидова. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. (стр.9-20; стр.32-44; обем 44 стр.) ISBN 978-954-350-221-0

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Установяване моментното състояние на психомоториката на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Determinig the momentary condition of the psychomotor skills of students. ». Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. (стр. 217-222). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д., К. Крумова-Цончева, Т. Давидова. Основна гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2015. (обем - 134 стр.) IBSN 978-619-7281-11-8

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д., Спортната информираност на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (анкетно проучване). Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 10 май 2013 год. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015 г. (стр. 523-527), ISВN 978-619-208-001-3

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. Обучение на студенти за самозащита при нападение срещу личността. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2014. IBSN 978-954-718-398-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2014. . (стр. 72-77), IBSN 978-954-718-398-8

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. Теоретични занятия по физическо възпитание и спорт в образователната ни система. Същност и значение. Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Брой 2/2014. Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015. ISSN 1310358Х Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015. . (стр. 94-100), ISSN 1310358Х

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д. Пилатес. Характеристика, същност и значение. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Davidov D. Рilates – description, essence and importance. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. . (стр. 133-139), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д., Т. Давидова. Изследване на качеството издръжливост на студенти. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Davidov D. ,T. Davidova, (2014). Study of the quality endurance of students. ISSN 1314-1937 Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. (стр.127-133) ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Илиев, Б. Т. Давидова, Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Iliev, В., T. Davidova, D. Davidov (2014). Аnalysis of the effectiveness of applied experimental procedure for physical readiness of people who work as personal bodyguards. ISSN 1314-1937 Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. (стр. 120-126), ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Моноструктурни методи за психична регулация и въздействие и приложението им в спортното усъвършенстване по гимнастика на студенти. Университетска научна конференция – 2013, НВУ „Васил Левски” 27-28 юни 2013. Davidov, D. (2013) Мonostructural methods for mental regulation and impact and their application in sport improvement of gymnastics. National military university "V. Levski". ” Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, (стр. 186-191). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти. Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», Том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7. Davidova, Т., D., Davidov. (2013) Тourist activity in physical preparation with students. IBSN 978-954-753-200-7 , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. (стр. 69-74). IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ«Васил Левски». Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», Том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7. Davidova, Т., D., Davidov. (2013) Setting physical fitness of NMU „Vasil Levski” IBSN 978-954-753-200-7 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Физическата дееспособност на студенти с ниско ниво на развитие на двигателните качества. Университетска научна конференция – 2013, НВУ „Васил Левски” 27-28 юни 2013. Davidov, D. (2013) Тhe physical activity of students with low level of development of motive skills. National military university "V. Levski". Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” (стр. 191-198). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Състояние на силовата подготовка на италиански гимнастици. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. (стр. 252-257). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Физическото възпитание в нашето съвремие. Задачи, проблеми, тенденции. Сборник научни статии «Научно приложни аспекти на физическото възпитание и спорт. Издателство ”Faber” В. Търново, 2012 г. Издателство ”Faber” В. Търново, 2012 г. (стр. 5-15). ISBN 978-954-400-636-5

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. (стр. 262-266). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофическа подготовка. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод създаването на НВУ "Васил Левски" проведена на 14-15 юни 2012 г. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012.(стр. 257-262). IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. (обем - 55 стр.)IBSN 978-954-9689-60-0

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 147-152). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 152-156). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д., Т. Давидова. Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 156-162). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидова, Т, Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 314-318). ISSN 1313-244X

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Методическата подготовка по гимнастика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание”. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2010. (стр. 487-490). ISВN 978-954-400-422-4

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Проучване на факторите «трудност» и «опасност» в занятията по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 45-50). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Т. Давидова. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината «Физическо възпитание» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 35-39). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. (стр. 191-197). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010 г. (стр. 197-203). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д, В. Мадански, Б. Маринов. Възможности за повишаване психофизическата подготовка на студенти от НВУ „В. Левски”. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ„В. Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. (стр. 149-157). ISSN 954-753-035-6

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д., Г. Сергиев, Т. Давидова, Бр. Маринов. Гимнастика Издателство I&B, Велико Търново 2009 г.

Давидов, Димитър (2008) Давидов, Д., Т., Давидова. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти. Издателство «Фабер» Издателство «Фабер» 2008. ISBN 978-954-400-003-5

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007. (стр. 109-116). ISBN 978-954-775-812-4

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Т. Давидова, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. Монография (обем - 76 стр.) ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д., Бр. Маринов. Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2005) Алексиева, М. Т. Давидова, Д. Давидов. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.328-337) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическите упражнения - допълнително средство в часовете по физическо възпитание във ВУ Научна конференция - Враца, 2005.

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастиката в училищното физическо възпитание - техника и методика на обучение Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастическа терминология Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсантки от Военната академия ,,Уест Поинт”- САЩ и НВУ (ВВОВУ) “В. Левски” Научно методическо списание. Извънреден брой 1/2005 г. Издателска къща „Тип-топ прес” С., 2005. (стр.156-161) ISSN 1310-3393

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Т. Давидова, Цв. Дилова. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към Сухопътните войски на Българската армия. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.362-371) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Давидова, Т. Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.349-362) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Давидова, Т. И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт. НСА ПРЕС, С., 2005. (стр.105-114) ISBN 954-718-145-9

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Бр. Маринов. Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004. (стр. 168-176) ISBN 954-718-136-Х

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Визуално-логичен анализ на ново упражнение на успоредка – задно обтегнато превъртане с цяло обръщане от вис до вис. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. (стр.50-58) ISBN-954-718-132-7

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване) Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 317-320) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д., Р. Димкова, М. Алексиева. Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Давидова, Т. И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева. Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване) Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Дилова, Цв., Т. Давидова, Д. Давидов, Р. Димкова, М. Алексиева. Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, декември, 2004.

Давидов, Димитър (2003) Алексиев, И., Д. Давидов. Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003 (стр.28-33) ISBN 954-968911-5

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.” Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д., К. Гълъбова. Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, (стр. 32-34) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново –2001 (стр. 486-491) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Ив. Алексиев. Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002 г. (стр. 34-36) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2002) Димкова, Р., М. Алексиева, Д. Давидов. Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, (стр. 275-278) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2002) Маринов, Бр, Д. Давидов. Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2001) Давидов, Д. Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Давидов, Димитър (2000) Давидов, Д. Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2000) Давидов, Д. Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (1997) Георгиев, Г. В. Василев, Д. Давидов. Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Давидов, Д. Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Маринов, Бр., Д. Йорданов, Д. Давидов. Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1996) Василев, В., Г. Георгиев, Д. Давидов. Формиране на психофизическите и моралноволеви качества в занятията по ръкопашен бой с курсанти. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 43. В. Търново, 1996 (стр. 329-336) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д. Помощ и пазене, мерки за безопасност в занятията по гимнастика. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д. Техника и методика на обучение на някои основни упражнения по гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Давидов, Д., В. Василев, Г. Георгиев. Характеристика, значение и упражнения за развитие на качеството гъвкавост” Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидова, Теодора (2017) Давидова, Т., Д. Давидов. Психофизическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез игрова и туристическа дейност В. Търново, „Ай анд Би“, 2017; 85 с.; ISВN 978-619-7281-26-2

Давидова, Теодора (2017) Давидова, Теодора., Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност Европейски стандарти в спортното образование, Враца 2017, сборник доклади от научна конференция проведена 21-22.04. 2017 в гр. Враца. Ред. проф. Ст. Стойков. В. Търново, издателство Ай анд Би, 2017, с. 322-329; ISBN: 978-619-7281-24-8.

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения. „Спорт и сигурност“, Доклади от Четвърта научна конференция, 18-19 май 2016 г. София, научен комитет: Кр. Петков, Ив. Ачкаканов, К. Лазарова и др., София, НСА "Васил Левски", 2016, с. 29-35; ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” В. Търново, Ай анд Би, 27 с., ISBN 978-619-7281-14-9

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, Доклади от Четвъртата научна конференция 18-19 май 2016, научен комитет: Кр. Петков, Ив. Ачкаканов, К. Лазарова и др., София, НСА „В. Левски“, 2016, с. 25-29; ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище В. Търново, „Ай анд Би”, 177 с.; ISBN 978-619-7281-12-5

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности В. Търново, издателство Ай анд Би, 2016, 112 с.; ISBN 978-619-7281-10-1

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Варненски Медицински Форум, том 5, брой приложение 4, МУ - Варна, 2016, с.362

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Теодора. Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика В. Търново, издателство Ай анд Би, 2016, 137 с.; ISBN 978-619-7281-08-8

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2015) Давидов, Д., К. Крумова – Цончева, Т. ДАВИДОВА. Основна гимнастика В. Търново, издателство „Ай анд Би”, 2015, 133 с., ISBN 978-619-7281-11-8

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА ПРЕС, Ред. Т. Пунева, НСА "Васил Левски", Център за следдипломна квалификация, София, с. 17-23, ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 г. Том 3, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2015, с. 183-189, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 г. Том 3., Ред. Ив. Георгиева, В. Търново, Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, 2015; с. 196-203, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София. с. 6-12; ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, Ред. Т. Пунева, София, НСА ПРЕС, ИДК при НСА "Васил Левски", 2015, с. 96-101, ISВN 978-954-718-426-8.

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА ПРЕС, София, НСА "Васил Левски", Център за следдипломна квалификация, Ред. Т. Пунева, 2015, с. 96-101, ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Учебният процес по адаптирано физическо възпитание Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ХХII Брой 2/2014 г., Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, с. 100-106, ISSN 1310358Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 16-17 юли 2015 г. Том 3, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс - НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2015, с. 189-196, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ В. Търново, издателс