Публикации Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини / Department of Art Studies and Theoretical Subjects


Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 3/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, 15 с. ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Изкуство и живот : юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015 г., В. Търново / [ред. кол. Антоанета Анчева - отг. ред. ... и др.].УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“, бр.2/2014. стр.36-43// http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).ISSN 2367-6396

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", Пловдив, 23-24 октомври, 2014. International scientific conference "Art and education - traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd - 24th, 2014.- T. 2, S. 273-286. Пловдив:Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2015 С. 273-286 ISBN 978-954-2963-13-4 COBISS.BG-ID 1275802596

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016. 280 с. ISBN 978-619-208-051-8 COBISS.BG-ID 1274843108

Анчева, Антоанета (2013) „НЕТЛЕННО ВРЕМЕ“ Галерия „Хан Хаджи Николи“, Велико Търново, май 2013 г.Велико Търново, май 2013 г. Инфо СБХ. брой 05/2013. София : СБХ, 2013. ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Анчева, Антоанета (2012) Андрей Николов Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012. стр. 120-123 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Антон Митов Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. : илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов]. Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012. стр. 124-127 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Владимир Димитров-Майстора Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012.стр.124-131 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Златю Бояджиев Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.68-71 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Иван Мърквичка - големият „български чех“ Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр. 119-123 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ; Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Иван Бочев : Монографичен албум / Състав. Антоанета Анчева. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN 978-954-524-558-9 COBISS.BG-ID 1243848164

Анчева, Антоанета (2009) Цикъл „Риби“/ Цикъл „Коне“. (Цикъл живописни платна) Галерия „ОТ-ТО“, гр. Варна. 10.09.2009

Анчева, Антоанета (2008) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Встъпителна студия към монографичен албум. УИ „Св.св Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (В. Търново : Сира) COBISS.BG-ID 1240023524

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 230 с. ISBN 978-954-524-595-4 COBISS.BG-ID 1226993636

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство : Науч. конф. по повод 40 г. Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 5 ноем. 2003 г., В. Търново / Иван Бочев и др. ISBN ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62. ISBN 954-524-264-7

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с. ISBN 954-9541-39-8 COBISS.BG-ID 1038213604

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437 ISBN 9954-524-087-3

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Българистични и славистични изследвания : Материали от науч. конф., посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910-1982, В. Търново, 21 май 1990 г. / Ред. кол. Георги Данчев и др. Унив. издателство, 1991, с. 162-169. COBISS.BG-ID 1024827876

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130. ISSN 0324-0495

Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Дъга плюс, Стара Загора, ISBN 978-619-7251-20-3

Добрев, Марин (2018) Изложба "Европейски градове в творби на български художници" 2018г. Зала "Средец" при Министерство на културата, София - куратор на изложбата

Добрев, Марин (2018) С български дух и европейска мисъл Стара Загора, Издание на РИМ и Община Стара Загора, 2018, стр. 36,37, 54, 55, 61,62, ISBN 978-619-168-210-2

Добрев, Марин (2017) „Никола Кожухаров - художникът, който нарисува историята” Сп. „ZONA. bg”, 2017г. май, стр. 49-51

Добрев, Марин (2017) Голото мъжко тяло (1856-1944) „Голото мъжко тяло (1856-1944)”, София, 2017 Издание на СГХГ. Стр. 80, 96, 147, ISBN 978-954-2950-28-8

Добрев, Марин (2017) Художникът Марио Жеков „Художникът Марио Жеков“,сп. Градът, 2017, бр.3, ст. 210-211, ISSN 2367-8054

Добрев, Марин (2016) "За художествения фонд" - текст към Каталог на Художествена галерия "Христо Цокев" Габрово, 2016, стр. 4,5 Издание на „Екслибрис Дизайн Студио“, ISBN 978-619-90589-0-9

Добрев, Марин (2016) ДОБРИ ДОБРЕВ /1898-1973/ „СТАРИЯТ СЛИВЕН” Стара Загора, 2016, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-619-7251-05-0

Добрев, Марин (2016) НЕНКО ТОКМАКЧИЕВ - магията на акварела Община Бургас

Добрев, Марин (2016) Японската гравюра Укийо- е /17-19век/ Сп. „Птици в нощта”, 2016г., год 9, бр.2, стр.26-30

Добрев, Марин (2014) „Добри Христов /1879-1964/ - автор на нови училищни методики по рисуване в началото на 20 век” Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Тракийски университет, Стара Загора 12-13 септември 2013.

Добрев, Марин (2014) РОДЪТ МАНДОВИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-94-0

Добрев, Марин (2014) „Забравените художници на региона” Сборник от Научна конференция „В дните на българската наука” /В чест на 145 годишнината на Българската Академия на Науките/, 2014, стр. 79-86, Сливен, ISSN 0562 - 1852

Добрев, Марин (2014) Марко Шивачев /1892 - 1946/ "Между образа и текста" сборник в чест на доц. Ружа Маринска, Нов български университет, София, 2014, ISBN 978-954-535-807-4

Добрев, Марин (2014) ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-88-9

Добрев, Марин (2013) „Марио Жеков /1898-1955/” Бюлетин на СБХ, бр.04,2013, стр.16-17, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (2013) „ЧУДОМИР – карикатури, илюстрации, рисунки, живопис“ Велико Търново, 2013, Издателство „Абагар“, ISBN 978-619-168-028-3

Добрев, Марин (2013) Забравените художници на България „Забравените художници на България”, София, 2013. Национална художествена академия, галерия „Академия”. Ст. 63, ISBN 978-954-8761-89-5

Добрев, Марин (2013) Инфо СБХ Инфо СБХ, "МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)", София, 2013, ст. 16-17, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (2013) Стара Загора Издателство "Дъга плюс", Стара Загора, 2013, ISBN 978-954-9387-81-0

Добрев, Марин (2013) ХУДОЖНИЦИТЕ НА КАЗАНЛЪК "Дъга плюс" Стара Загора, 2013 ISBN 978-954-9387-77-3

Добрев, Марин (2012) „ДИМИТЪР РАДОЙКОВ/1879 -1940/ ХУДОЖНИК И ВДЪХНОВИТЕЛ НА ТАЛАНТИ” Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора, том 12, стр. 232-239. ISSN 1312-286X /print/ ISNN 2535-1125

Добрев, Марин (2012) ИВАН МИЛЕВ /1897-1927/ сп. Arh &Art форум, София, 2012г. бр.20 /1042/, стр.26-28 ISSN 1313-8863

Добрев, Марин (2009) Живопис и акварел Владимир Кондарен „Живопис и акварел” 2009г. София, Издателство „Захарий Стоянов” стр.7 , ISBN 978-954-09-0406-1

Добрев, Марин (2008) Валентин Дончевски “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0

Добрев, Марин (2007) ХУДОЖНИЦИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА Издателство “Дъга +” ,Стара Загора ISBN 978-954-9387-23-0

Добрев, Марин (2003) WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5

Добрев, Марин (2003) Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС Мултимедия ООД. Удостоверение № 15244- Министерство на културата, 2003

Добрев, Марин (1988) Портретът в съвременната българска живопис

Добрев, Марин (1986) ХУСЕПЕ де РИБЕРА Издателство "Български художник", 1986

Добрев, Марин (0) 120 години от рождението на Марио Жеков Инфо СБХ, бр.3 2018 София, ISSN 1313-9622

Добрев, Марин (0) Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944 Данева, Анжела „Българи в италианските академии за изящни изкуства 1878-1944“. София, 2013, Издание на Нов български университет. Ст. 26, ISBN 978-954-535-794-7

Добрев, Марин (0) Георги Данчов- Зографина, художникът на една драматична епоха Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет, 2008 Стара Загора, ISSN 1312-286X

Калфов, Трифон (2018) Тълкувателният процес и ролята му в изкуството Сп. “Визуални изследвания” 1/2018, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2018. с. 71-75ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print)

Калфов, Трифон (2016) Перспективна наука и Зрител „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Калфов, Трифон (2016) Трансформативния възглед –ново виждане. „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Елена Каблешкова. Четири автопортрета Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2019. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019, с. 49-52 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда Сп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.118-122. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.120 COBISS.BG-ID 1121205220

Теофилова, Марина (2018) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 45-51 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2017) Взаимодействия на изкуствата при приложение на информационни и комуникационни технологии за изграждане на интерактивни и детски музеи Електронно списание за наука,култура и образование, УИ„св. Климент Охридски“, СУ,ФНПП, брой 8, година 2017, с.28-47 ISSN 2367-6396

Теофилова, Марина (2017) Рисунки в междучасие Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 234-244 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Теофилова, Марина (2016) Един урок по експериментална скулптура Сборник доклади от Майски четения на СУБ, клон В.Търново

Теофилова, Марина (2016) За резбения иконостас в църквата "Свети Никола" - В. Търново Сборник „Дни на науката 2015“,Издание на СУБ – клон Велико Търново, В. Търново, 2016, с. 410-421 ISSN 1314-2283.-2015(2016) COBISS.BG-ID 1232486884

Теофилова, Марина (2016) Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 315-323 ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation HAPPY-NES(T)S.: incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions : case studies in Bulgaria, Canary Islands and Poland, first world summit of community arts centers and networks "Creativity and wellbeing", 24-28 Sept., 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria p.p. 6-8 ISBN978-619-7100-19-8 COBISS.BG-ID 1281884900

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014

Теофилова, Марина (2014) Урокът на Лиса Сб. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ФИИ, 2014 В.Търново: УИ„Св.св. Кирил и Методий“, 2015. с. 23-32 ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204

Теофилова, Марина (2014) Училище за художествено възпитание Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. с. 245 ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172

Теофилова, Марина (2013) В орбитата на теорията История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 114-154 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2013) За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка Сб. III Международна конференция „Balkancolor- 2013“, 2013. с.259-268 ISSN 1313-4884 COBISS.BG-ID 1125010148

Теофилова, Марина (2013) Началото, развитието История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 9-97 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Теофилова, Марина (2009) About the boundaries of graphic thinking Tarptautines mokslines praktines konferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: kurybiskumo lavinimo metodai ir patirtys“, KAUNA KOLEGIJA, 2009. p.p. 68-72 ISBN 978-9955-27-172-7

Теофилова, Марина (2009) Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. ISBN 978-954-524-696-8 COBISS.BG-ID 1230226660

Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008

Теофилова, Марина (2007) The limit of obligatory and the world of the boundless in the creative process Tarptautines mokslinespraktineskonferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: socialines portnerystes itaka studiju proceso kokybes gerinimui ir studentu saviraiskoi“, KAUNA KOLEGIJA, J. VIENOŽINESKO MENU FAKULTETAS, 2007. p.p.91-93 ISBN 978-9955-27-040-9

Теофилова, Марина (2006) Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст Висша атестационна комисия към Министерския съвет на Република България присъдена образователна и научна степен „доктор“ 05.07.03 „Методика на обучението по изобразително изкуство“

Теофилова, Марина (2005) Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст Педагогически алманах, бр. 1-2/2003, УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2005. с.143-155 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166919652

Теофилова, Марина (2004) Границата на задължителното и светът на необятното в творческия процес Сп.Педагогика, бр.8/ 2004, МОН. С., 2004. с.83-86 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1165016292

Теофилова, Марина (2004) За природата на графичното мислене Сб. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. – Сб. Научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2004. с.72-87 ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1162587364

Теофилова, Марина (2002) Художественото оформление и текстът в учебниците по български език Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи и разминавания. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция. Смолян 28-29 май 2002 г. Том I ПУ „Паисий Хилендарски“, 2002. с.106-109. ISBN954-91026-4-5 COBISS.BG-ID 1039897060

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/