Публикации Катедра "Стенопис" / Department of Mural Painting


Аврамов, Владимир (2018) ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 - 9622

Аврамов, Владимир (2017) Идеен проект за изписване на катедрален храм ,,Св. Кирил и Методий". гр. Ловеч. Градът, 2017, 6/2017, с. 76-87. ISSN 2367-8054

Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ

Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, p. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Аврамов, Владимир (2014) Адаптиране на нови стенописни схемии решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989-2010 г.

Аврамов, Владимир (2012) 1. „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Георгиев, Борис (2003) „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- изследователски аспекти”, Велико Търново 28.11. 2014, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-039-6

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2013) Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, Издателство Славена, Варна, 2013, ISBN 978-954-579-978-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/