Публикации Катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" / Graphic Design and Visual Communication


Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Друмева, Красимира (2019) Reflections The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 137, стр. 35-38, ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново 2018, рекламни страници с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Друмева, Красимира (2018) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Списание Polygrafiа 2’2018, с. 43-47. ISSN 0204—9953

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268, част от хабилитационният труд „Посткомерсиални трансформации в графичния дизайн - Креативност, комуникация и концепция” за участие в конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации) ДВ бр. 36/27.04.2018 г. Рецензенти: проф. Христо Маринов Цацинов и проф. Божидар Евгениев Йонов

Друмева, Красимира (2018) По повод самостоятелна изложба – акция „Плакатът – изкуството на улицата“, Велико Търново, 24-30 май 2018 Градско пространство на бул. "Васил Левски", http://www.designkd.com/, ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. Изложбени зали "Р. Михайлов", Велико Търново (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков”, Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерия на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Друмева, Красимира (2017) "Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама" Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2017, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с.223-233. ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID 1284937188

Друмева, Красимира (2017) „Factors that block creative thinking“ Сборник от международна научна конференция “World from the Art Perspective, Art from the World Perspective. Challenges of contemporary visual education”, 19-20 October 2017, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Полша

Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2017) The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, Poland, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2017, pp. 37 - 38. ISBN 978-83-946660-3-3

Друмева, Красимира (2017) По повод участие в The Triennial Ekoplagát ´17 – Международна изложба и конкурс за плакати на тема опазване на природата и околната среда, Музей на изкуството в Жилина, Словакия Участие с две творби "Conserve!", "Water". 29th June - 27th August 2017, Museum of Art in Žilina. Организатори: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Malá Fatra National Park Administration in Varín Carpathian Wetlands Initiative. Издаден каталог ISBN 978-80-8184-049-4

Друмева, Красимира (2016) „Design with a Smile“ „Taking a Line for a Walk. Assignments in design education“. Spector Books, Leipzig, 2016, pp. 77. ISBN: 978-3-95905-081-4

Друмева, Красимира (2016) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА Публикация в списание Polygrafiа 2’2016, Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама, Издател: Принт енд Пъблишинг ООД, 2016, с. 40-43. ISSN 0204—9953, COBISS.BG-ID 1279029732

Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868

Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, 01‐02 декември, Издателство: ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 79-87, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204

Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, 2015, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308

Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564

Друмева, Красимира (2015) По повод участие в XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово. 16 май - 30 септември 2015 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Обичам да чета I", "Обичам да чета II". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISSN 978-954-8714-43-3, COBISS.BG-ID - 1270466020

Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9

Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509

Друмева, Красимира (2014) По повод участие в Национална традиционна изложба на художниците – педагози 2014 Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново. Участие с две творби "Обелиск I", "Обелиск II". Организатори: Министерство на образованието и науката, Представителството на СБХ - Велико Търново и Община Велико Търново.

Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, 2014, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204

Друмева, Красимира (2013) „Basic aspects of typography in designing a web page” Участие в международна научна конференция „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT“ in Kaunas University of Applied Sciences Justinas Vienožinskis faculty of art, 22 November 2013, Kaunas

Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884

Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013,с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708

Друмева, Красимира (2013) По повод участие в XXI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 18 май - 30 септември 2013 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Храна за цял живот", "Намери ме". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Носител на наградата на министерството на културата в раздел ПЛАКАТ. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-41-9, COBISS.BG-ID. 1255021028

Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509

Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2011) По повод участие в XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 21 май – 30 септември 2011 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Намери своя път", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-37-2, COBISS.BG-ID 1244348900

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Друмева, Красимира (2009) По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“ Участие с три творби "Кирилица", "Намери ме", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID 1230174948

Друмева, Красимира (2007) По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с три творби: "Не пожелавай", "Чревоугодничество", "Лъжи". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация ISBN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID 1243847140

Друмева, Красимира (2004) По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6". Участие с два плаката. Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. Публикация в каталог COBISS.BG-ID 1042797028

Друмева, Красимира (2003) По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г. Участие с две творби "Страната на обещанията", "Потребител". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 954-8714-0, COBISS.BG-ID 1227387364

Друмева, Красимира (2001) По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София. Участие с една творба "Музика". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София.

Йорданов, Йордан (2016) „ЕСТЕТИЧНОТО И ГРОЗНОТО В КОМУНИКАЦИОННИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” Научни симпозијум ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 11: ЛЕПО И РУЖНО”

Йорданов, Йордан (2016) „ПИКТОГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”

Йорданов, Йордан (2015) „ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАДИЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”

Косев, Светослав (2019) EUROPEAN ENCOUNTER OF ERASMUS PARTNER FACULTIES. GEOMETRY AT FINE ARTS AND DESIGN FACULTIES. 7th — 9th May 2018. PORTO, PORTUGAL. CONFERENCE PROCEEDINGS PORTO, PORTUGAL, ISBN 978-989-54417-4-7 pg. 29, pg. 33, pg. 43

Косев, Светослав (2019) Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-307-6

Косев, Светослав (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7

Косев, Светослав (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652

Косев, Светослав (2018) Представяне в каталог "70 години Великотърновски художници 1948 - 2018" "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179 "Фабер", Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 COBIS.BG-ID1287602148 стр. 179

Косев, Светослав (2018) Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID1286007780

Косев, Светослав (2018) ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА / FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE; PRESERVATION; PRESENTATION; DIGITALIZATION Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/, pg 59-66

Косев, Светослав (2017) ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS Велико Търново, Международна научна конференция ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ”

Косев, Светослав (2016) ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО ФОРМА НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА – ЕКИПНОСТ, ЕСТЕТИКА, ИНТЕРАКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ; THE TECHNICAL RESOURCES AS A FORM OF CREATIVE EXPRESSION - TEAM WORKING, AESTHETICS, INTERACTION, INTERMEDIA Велико Търново, Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - В търсене на идентичността, Велико Търново, 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6, COBISS.BG-ID - 1289823204, с.410 - 420

Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 339 - 349

Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сборник. Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството, Велико Търново, 20-21 ноември 2015, Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4, с. 14 - 25

Косев, Светослав (2013) “Преподавателите на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” (1963 – 2013) Издателство “Фабер”, Велико Търново с. 500-501. ISBN 978-619-00-0054-9 COBISS.BG-ID - 1266337252

Косев, Светослав (2013) The Nude, the Grasshopper, and the Poet-Painter: A Reading of E. E. Cummings' "r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r" United States, SPRING (NEW YORK):THE JOURNAL OF THE E E. CUMMINGS SOCIETY, ISSN 0735-6889 pg. 107-108

Косев, Светослав (2013) История на Факултет по изобразително изкуство Издателство “Фабер”, Велико Търново ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID - 1266221028, с. 91, 93, 95, 131-135

Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2012) 3D Reconstruction of Cultural Values at the Regional History Museum—Veliko Tarnovo София. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage Институт по математика и информатика - Българска академия на науките. Print ISSN: 1314-4006, Online-ISSN: 2535-0366, pg. 220

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2, с. 488 - 503

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2010) ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД за участие в конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство на тема "Перспектива и триизмерна графика" 2010 г. Велико Търново

Косев, Светослав (2009) A TRAINING MODEL OF A 3D COMPUTER GRAPHICS Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. Велико Търново. ISBN 978-954-350-084-0

Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО, 2009 г. Галерия А1 Карлово - галерия А1

Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОСТРАНСТВО И ИЛЮЗИЯ. Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Марков, Атанас (2018) FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITALIZATION. Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, p. 59-66, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/

Марков, Атанас (2017) Processes for design and creation of interactive works in the visual arts. Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, 20-21 ноември 2015 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с.25-46, ISBN 978-619-208-103-4

Марков, Атанас (2016) Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Марков, Атанас (2015) Classification of techniques and styles in visual arts created by means of computer technologies. Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии Сборник от Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, 28 ноември 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 100-112, ISBN 978-619-208-039-6

Марков, Атанас (2014) THE ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Сборник от Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 102-108, ISBN 978-954-524-981-5

Марков, Атанас (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-403-3

Цанова, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера Вестник Култура, Бр. 28 (2904), година LXI, 21 юли 2017

Цанова, Биляна (2015) Бяло и дигитално, или Борис Симеонов между 22:00 ч. и 00:22 ч. artnovini.com – Арт Новини – актуални новини в областите – изобразително изкуство, музика, литература, театър

Цанова, Биляна (2015) Кинетичните графики на Сусуму Ендо Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 2015, с.447-454, ISBN 978-954-2963-13-4

Цанова, Биляна (2015) Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България София, НХА, 2015, с. 171-177, ISBN 978-954-2988-10-6

Цанова, Биляна (2013) Sofia Design Week 2013 – Визуален пъзел за много вкусове Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2013) Велико Маринчевски и безтегловната мисъл – изложба в София Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2013) Художникът Красимир Добрев се завърна с престижна награда от Белград Електронно издание на Градското списание – Варна

Цанова, Биляна (2012) Атракция ли беше или театър? Седмичен регионален вестник „Сливенски новини” Год. XVIII, Брой 31, стр.10

Цанова, Биляна (2012) Случаят “Август в изкуството” 2012 Електронно издание на Градското списание – Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/